palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KDOP-2009-2.1.1/A Kiemelt vonzerők fejlesztése

umft pályázatAz operatív program turisztikai vonzerők fejlesztésével foglalkozó prioritása lehetőséget nyújt a régió turizmusában meghatározó jelentőséggel bíró vonzerők fejlesztésére. A vonzerők fejlesztésének célja, hogy olyan attrakciók működjenek a régióban, amelyek az adott turisztikai desztinációban önállóan is vonzerőt jelentenek a turisták számára.

A kiemelt felhívás fő célkitűzése a régió meglévő turisztikai adottságaival összhangban és azokra építve a turisták igényeihez kapcsolódva

  • innovatív, magas színvonalú, egyedi, önálló vonzerővel bíró turisztikai termékek kialakítása, illetve
  • a régió kiemelt turisztikai desztinációinak összehangolt fejlesztése.

A kiemelt konstrukció keretében megvalósításra kerülő projektek ezzel együtt hozzá kell, hogy járuljanak a turisztikai szektor alábbi nemzeti szintű stratégiai céljainak eléréséhez
is:

  • A hazai turizmus versenyképességének növelése
  • Innováción alapuló kínálatfejlesztés
  • Regionális szintű desztináció-fejlesztés
  • Turisztikai fejlesztések multiplikatív hatásának révén a lokális és térségi gazdaság teljesítményének, versenyképességének javítása

Támogatás megnevezése:

KDOP-2009-2.1.1/A Kiemelt vonzerők fejlesztése c. komponenshez

Forrás összege:

1 608 893 749 .- HUF

Beadás kezdete:

2009.04.15.

Beadási határidő:

2010.12.31.

Elérhetőség:

Pályázati dokumentáció

Kedvezményezettek köre:

A 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 16. §-nak megfelelően:
A projektgazda költségvetési szerv, illetve 100%-os állami tulajdonban lévő szervezet,
Kormány által alapított közalapítvány, önkormányzat, önkormányzati társulás vagy
önkormányzati intézmény, illetve egyház. Az NFÜ előterjesztése alapján a Kormány ettől
indokolt esetben eltérhet.

Projektjavaslat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Önállóan nem pályázhatnak, de konzorciumi tagként bevonható szervezetek:
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vagy az Egyszerűsített vállalkozói adóról szóló
2002. évi XLIII. Törvény hatálya alá tartozó belföldi, Magyarországon bejegyzett
székhelyű vagy telephelyű
1. profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 21)
2. átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejövő non-profit
gazdasági társaságok (KSH 599)

Támogatási feltételek/
A támogatható tevékenységek köre:

Egy pályázat azonos turisztikai desztinációban többfajta tevékenyég megvalósulását is
támogathatja. A tevékenységeknek az adott desztináció arculatát meghatározó
vonzerőkhöz kell kapcsolódniuk. Támogatás kizárólag legalább az év 300 napján nyitva
tartó létesítmények fejlesztéséhez igényelhető (kivéve indokolt esetben az öko-, illetve
aktív turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó létesítmények fejlesztését).

Önállóan támogatható tevékenységek:

– Nemzetközi, országos jelentőségű kulturális és örökség helyszínek turisztikai
fejlesztése

– Aktív turizmus: nemzetközi és országos jelentőségű aktív turisztikai
desztinációk fejlesztése

Támogatás mértéke (%):

85

Támogatás minimum összege:

1 000 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege:

1 609 000 000.- HUF

Kiíró szervezet:

Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet:

Neve: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
Címe: 8800 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Tel.: (22) 513-370
Fax.: (22) 312-340
Honlap: www.kdrfu.hu
E-mail: info@kdrfu.hu