palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KDOP- 2009 – 1.1.1./C Telephelyfejlesztés

umft pályázatA pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása.

A pályázati kiírás a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, a foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett.

A pályázati kiírás közvetett célja a KKV-k tevékenységének erősítése, a régiós kis- és középvállalkozások tőkeellátottságának növelése, továbbá annak előmozdítása, hogy a telephelyfejlesztéssel járó beruházások hozzájáruljanak a régió foglalkoztatottsági szintjének megtartásához, növeléséhez. A pályázati kiírás céljának teljesítéséhez a termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni kívánó vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeik kialakításával és fejlesztésével járulnak hozzá. Jelen pályázati kiíráson belül a pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek értékelésre.

Támogatás megnevezése:

KDOP- 2009 – 1.1.1./C Telephelyfejlesztés

Forrás összege:

2 100 000 000 .- HUF

Beadás kezdete:

2009.05.11.

Beadási határidő:

2009.06.30.

Elérhetőség:

kapcsolódó dokumentációk

Kedvezményezettek köre:

A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról) alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő alább felsorolt azon vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben (2008. év) minimum egy fő volt: • Gazdasági társaságok (112, 113, 114, 211, 212) • Szövetkezetek (121, 122, 124, 125, 129) • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231, 232) Konzorciális együttműködésben beadott pályázat nem támogatható. Az Általános Feltételek c. dokumentum konzorciumokra vonatkozó részei jelen kiírás tekintetében nem relevánsak.

Támogatási feltételek/
A támogatható tevékenységek köre:

Pályázat keretében kizárólag a C1.1 és a C1.2 pontokban felsorolt tevékenységekre lehet támogatást igényelni. A felsorolt tevékenységeken kívül egyéb tevékenység nem támogatható. Az NFÜ által előírt kötelezően megvalósítandó tevékenységekre vonatkozó előírások az Általános Feltételek c. dokumentumban találhatóak. A pályázat keretében nem támogatható szinten tartó, és helyettesítő beruházás. C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek 1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 3. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában, bérleményében álló területen, önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a működési engedély megvonását vonná maga után. A fejlesztés tárgyát képező ingatlannak a pályázó tulajdonát kell képeznie, vagy legalább a megvalósítási és fenntartási időszakra is kiterjedő kizárólagos bérleti jogviszonnyal kell rendelkeznie. Az önállóan támogatható tevékenység úgy értelmezendő, hogy a pályázathoz elegendő, a fent felsorolt tevékenységek közül egynek a megvalósítása; illetve a projekt nem kell, hogy tartalmazzon önállóan nem támogatható, kapcsolódó – a C.1.2 pontban felsorolt – tevékenységet.

Támogatás mértéke (%):

50

Támogatás minimum összege:

10 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege:

100 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma:

35

Kiíró szervezet:

Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet:

Neve: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
Címe: 8800 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Tel.: (22) 513-370
Fax.: (22) 312-340
Honlap: www.kdrfu.hu
E-mail: info@kdrfu.hu