pályázat civil szervezeteknek Archive

Téli programok 2011-2012 pályázat hajléktalan ellátó szervezeteknek

A „Téli programok 2011-12” című, 2011-12-TE kódú pályázati felhíváson a konvergencia-régiókban működő hajléktalanellátó szervezetek a következő programokra nyújthatnak be pályázatot:

HamamFeszt pályázat előadóművészek számára

HamamFeszt a Vízraktérben! Egy különleges helyszín bemutatkozási lehetőséget kínál művészeti alkotásoknak. A Vízraktér nyilvános pályázatot hirdet előadóművészek számára.

Leonardo mobilitás pályázat

Egész életen át tartó tanulás program / Leonardo mobilitás.  A mobilitási projektek célja a szakmai alap- és továbbképzés európai jellegének erősítése, valamint az elméleti és gyakorlati szakmai tudás és a szaknyelvi készségek fejlesztésének elősegítése. E pályázattípus többek között lehetővé teszi a szakképzés különböző szereplői, így az oktatási és a gazdasági szféra közötti együttműködést.  

Leonardo innovációtranszfer pályázat

Egész életen át tartó tanulás program / Leonardo innovációtranszfer. Az alprogram keretében nyújtott támogatás célja, hogy korábbi Leonardo da Vinci vagy egyéb projektek innovatív eredményeit vagy tartalmait adaptálják, és beépítsék a köz- vagy magánszférában működtetett szakképző intézménybe vagy képzési rendszerbe nemzeti, helyi, regionális vagy ágazati szinten, és ezáltal vonzóbbá tegyék az európai szakképzési rendszert, javítsák

Testvérvárosi találkozók

Európa a polgárokért program / Testvérvárosi találkozók. A testvérvárosi találkozók célja, hogy összehozzák a részt vevő települések polgárait, biztosítva, hogy az önkormányzati együttműködés mellett erős informális, személyes kapcsolatok alakuljanak ki közöttük.  

Tematikus hálózatok pályázat

Európa a polgárokért: Tematikus hálózatok.  A program célja: A települések között kölcsönös érdeklődést kiváltó témákban kialakuló hálózatok fontos eszközök lehetnek, mivel lehetővé teszik a tájékozott eszmecseréket és a bevált, jó gyakorlatok cseréjét. A program ezért támogatja a testvérvárosi kapcsolatok keretében, legalább négy város részvételével megrendezett konferenciákat és műhelymunkákat.

Pályázat civil szervezetek által kezdeményezett projektekre

Európa a polgárokért program / Civil szervezetek által kezdeményezett projektek. Az alprogram célja: Különböző részt vevő országokból származó civil társadalmi szervezetek konkrét projektjeinek támogatása. A projekteknek közérdekű kérdések megismertetésére, illetve az európai szintű együttműködés vagy koordináció révén elérhető konkrét megoldásokra kell törekedniük.  

SozialMarie 2012 pályázat

2012-ben is keressük a változó társadalmi-politikai körülményekre innovatív megoldásokkal reagáló projekteket. A SozialMarie 2012-ben immár nyolcadik alkalommal díjazza a szociális innovációt. Célja, hogy közkinccsé tegyen innovatív szociális ötleteket és megvalósításukat, és elősegítse az innovatív projektek kapcsolatépítését. A kitüntetett projektek az új ötletek átvételére vagy folytatására inspirálhatnak másokat.

Előadóművészetek cserekapcsolata

Előadóművészetek cserekapcsolata (Performing Arts Exchange). 4-(1) Külföldön megrendezésre kerülő előadások támogatása (Grant Program for Overseas Performances) QB-GPP. Célja, hogy anyagi támogatást nyújtson a saját műveiket (közönségszereplések, előadások, bemutatók és nemzetközi társprodukciók) külföldön bemutató japán előadóművész csoportok számára.   

A magyar borkultúrát, borászatokat, borokat népszerűsítő pályázat

Az Agrármarketing Centrum nyílt pályázati felhívást tesz közzé a 2011-2012. évi közösségi bormarketing program keretében a 2011-2012-ben, Magyarországon megvalósuló, a magyar borkultúrát, borászatokat, borokat népszerűsítő ún. „helyi kisprojektek” úgymint  helyi, regionális rendezvényeken, fesztiválokon, vásárokon, valamint országos rendezvényeken társkiállítóként való megjelenések, publikációk, egyéb megjelenések és marketingkommunikáció  támogatására.  

Pályázat dokumentumfilm készítésére

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény 137. §-ának (1) bekezdése, valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben rögzítettek alapján háromszakaszos pályázati eljárást hirdet meg dokumentumfilmek gyártásának támogatására.

Karácsonyi könyvadományok pályázat

A pályázat célja a Keresztény értékeket hordozó nevelési , oktatási, életvezetési, valamint tudományos irodalom terjesztése. Hogy hozzáférhetővé tegyük azokat a könyveket, amelyek a világnézet, jövőkép helyes értelmezését segítik elő. Ennek révén megfelelő Istenkép formálása, és a teremtés-elmélet tudományos magyarázatára válik lehetőség, elsősorban a 14-40 év közötti korosztály részére.

Pályázat kulturális programok megvalósítására

A magyar kultúra értékeinek integrálása a civilek által megvalósított programokba témakörben. Jelen pályázati kiírás témája A magyar kultúra értékeinek integrálása a civilek által megvalósított programokba – értve ez alatt különböző kulturális ágak és művészeti tevékenységek felhasználását, mint pl. a népmesék, a zene, a tánc és a képzőművészet.

Pályázat kulturális tevékenység támogatására

Pályázati felhívás kulturális tevékenység támogatására. A Lastrading Kft., mint az Antik Enteriőr kiállítás szervezője, tekintettel a kulturális támogatások szűkülésére, átérezve társadalmi felelősségét, pályázatot hirdet kulturális tevékenységet folytató nonprofit szervezetek számára kulturális tevékenységük támogatására.  

Pályázat a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkózását segítő, modellértékű iskolai és iskolához kapcsolódó innovatív programok támogatására

Pályázat „a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkózását segítő, modellértékű iskolai és iskolához kapcsolódó innovatív programok támogatására (Iskola-háló)” tárgyában.

Együttható pályázat

Az OTP Bank a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvánnyal együttműködésben Együttható néven pályázatot hirdet civil szervezetek; alapítványok, egyesületek számára 3-5 millió forintos vissza nem térítendő támogatásért. A kezdeményezéshez médiapartnerként csatlakozott a magyar médiapiac két meghatározó szereplője az Origo és a TV2.

Adományvonal pályázat

Egyedülálló adományszerzési lehetőség civileknek a Telekomtól. A 1788-as hívószám már szinte fogalommá vált az országban: a kezdeményezés elérhetővé és valóságossá teszi minden magyar állampolgár számára, hogy hozzájáruljon fontos, társadalmi szintű problémák megoldásához. Ebben természetesen kulcsszerepet játszanak azok a non-profit szervezetek, amelyek részt vesznek az Adományvonal programban. 2012 lesz az utolsó olyan év, amikor a hello

Az EB vietnami pályázata partnerségi, networking kapcsolatok kiépítésére

A demokrácia és az emberi jogok érvényesülése érdekében létrehozott pénzügyi keret (EIDHR – European Instrument for Democracy and Human Rights) célja a civil társadalom politikai részvételének, képviseletének elősegítése, a jogállamiság, a civil szervezetek képességeinek erősítése.

Felhívás közösségi helyek számára

A Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány „Munkaerőpiaci modellek és e-szolgáltatások a teleházban” címmel elnyert egy TÁMOP-os pályázati támogatást, melyet a Magyar Teleház Szövetséggel együttműködésben valósít meg 2011. szeptemberétől két éven át.

Pályázat Nonprofit szervezetek számára

A CompLex Kiadó Kft. pályázatot hirdet nonprofit szervezetek számára. A pályázat célja tíz nonprofit szervezetet egy-egy Nonprofit JAB előfizetéshez juttatni és ennek keretében számukra jogi tartalmakat szolgáltatni.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu