palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Karácsonyi könyvadományok pályázat

A pályázat célja a Keresztény értékeket hordozó nevelési , oktatási, életvezetési, valamint tudományos irodalom terjesztése. Hogy hozzáférhetővé tegyük azokat a könyveket, amelyek a világnézet, jövőkép helyes értelmezését segítik elő. Ennek révén megfelelő Istenkép formálása, és a teremtés-elmélet tudományos magyarázatára válik lehetőség, elsősorban a 14-40 év közötti korosztály részére.

Kiíró: Palánta Sorsfordító Alapítvány

Pályázók köre: Oktatási intézmények, könyvtárak, egyházi közösségek, alapítványok, munkaügyi központok, nem formális csoportok.

Pályázat formája: Nyertes pályázók számára az igényelt könyvek ingyenes átadása. A könyveket a pályázónak kell átvenni a budapesti elosztó-központban, illetve a postai költségek átvállalása esetén házhoz juttatjuk.

Pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 30.

Pályázat benyújtásának módja: A mellékelt adatlap kitöltésével és postai, vagy elektronikus úton való elküldésével.

Postai cím: Palánta Sorsfordító Alapítvány , 1406 Budapest, pf. 61
Email: palanta@enternet.hu

Az elbírálás szempontjai: A kuratórium a könyvek leghatékonyabb felhasználását, a célcsoport igényét, területi elhelyezkedését értékeli. A pályázatok bírálására december 4-én kerül sor, melynek eredményét írásban közöljük.

Letölthető dokumentumok

Pályázati adatlap

Megpályázható könyvek listája

Forrás: http://www.palantamisszio.hu/