palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Balassi Intézet pályázata a Magyar Nyelv Éve 2009 keretében megvalósuló programokra

balassi_intezet_palyazatok2009. április 24. A Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága a „Magyar Nyelv Éve – 2009” keretében nyílt pályázatot hirdet Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója tiszteletére 2009-ben megvalósuló programokra.

A pályázat során azok a programok részesülnek támogatásban, amelyek Kazinczy Ferenc személyét és korát, a nyelvi, kulturális és társadalmi modernizációt állítják a fókuszba, nyelvünket a nyelvhasználók körében népszerűsítik, valamint azon alkotások/produkciók, amelyek a művészet sajátos eszközeivel mutatják be/népszerűsítik kortárs művészet és a mai magyar nyelv kapcsolatát.

A pályázat alapvető feltétele a pályázott téma 2009 naptári évben történő megvalósítása. Fontos szempont az értékelésben a megvalósíthatóság és az arányosság, utóbbi tekintetben a rendelkezésre álló humán erőforrás és az időbeli megoszlás értékelése.

Jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keret: 80 millió Ft.

Pályázók köre:

  • magyarországi kulturális, oktatási és egyházi intézmények, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, közhasznú társaságok, könyv- és lapkiadó társaságok.
  • romániai, szlovákiai, ukrajnai, szerbiai, montenegrói, horvát és szlovén jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, társulások stb.)

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

Pályázni lehet:
1. tudományos konferenciák, előadások és könyvek, elektronikus kiadványok (CD-ROM, DVD-ROM, internetes megjelenés), folyóiratok (tematikus emlékszámok, kulturális periodikák) megjelentetésére. Pályázati keret: 30 millió Ft Támogatás az összköltség 70%- áig, de legfeljebb 1.5 millió forintig adható.
2. művészeti produkciók és közművelődési rendezvények szervezésére és megvalósítására (pl. kiállítások, koncertek, tanulmányi versenyek, amatőr/diák színházi és egyéb előadások, irodalmi programok). Pályázati keret: 50 millió Ft Támogatás az összköltség 70%- áig adható.

A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat összköltségének 30%-át biztosító önrésszel. Az önrész a pályázó által a pályázati célra biztosított saját forrás, amelybe beleszámít a más szervezet, magánszemély által nyújtott igazolt anyagi hozzájárulás is. Az önrész meglétét a pályázónak nyilatkozattal kell igazolnia.

A pályaművek támogatása utófinanszírozással történik. A pénzügyi lebonyolításra a hatályos törvények és jogszabályok figyelembevételével kerül sor.

A pályázat kiírója a Balassi Intézet. A pályázatokat az alábbi címre kérjük: Balassi Intézet Pályázati Iroda 1519 Budapest, Pf. 385.
A borítékra kérjük, írják rá: „Magyar Nyelv Éve – 2009”.

A pályázat beadásának (postára adásának) határideje: 2009. május 25.

A pályázatokat kizárólag az e pályázati kiíráshoz csatolt adatlapon lehet benyújtani, más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek. A pályázati adatlap letölthető, illetve postai úton is igényelhető – felbélyegzett A/4-es válaszboríték mellékelésével – a Balassi Intézet Pályázati Irodától (1519 Budapest, Pf.: 385.). A pályázati anyagot kizárólag postai úton lehet benyújtani. A benyújtás időpontját a postai bélyegző dátuma igazolja.
A pályázatnak 6 (1 eredeti és5 másolati) példányban tartalmaznia kell:

  • kitöltött pályázati űrlapot
  • programleírást /szinopszist
  • tételes költségvetést

Az egyéb mellékleteket a pályázati adatlap útmutatása alapján kell benyújtani.

A pályaműveket a pályázati bíráló bizottság a beadási határidőtől számított 30 napon belül bírálja el. A nyertesek névsora további 15 napon belül megjelenik a fent felsorolt honlapokon. Minden pályázót írásban is értesítünk.

A pályázati döntés felül bírálatát kérni nem lehet.

A pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatait a Balassi Intézet nyilvántartsa, illetve a nyertes pályázó nevét, pályázott célját és a támogatás összegét nyilvánosságra hozza. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza, azok a Balassi Intézet Pályázati Irodán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 30 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás kérhető:

Csicsó Sándorné (+36) 1 381-5152; csicso.magdalena@bbi.hu Ignáth Valéria (+36) 1 381-5189, valeria.ignath@bbi.hu