palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése pályázat

umft pályázatKEOP-2010-2.5.0/B – Vízgazdálkodási tervezés konstrukció, és Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése pályázat. A támogatás célja: A Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság (ICPDR) Árvízvédelmi Cselekvési Programja és az EU Árvízi Irányelve (2007/60/EK) célkitűzéseiben és tartalmában igen közel áll egymáshoz. Lényegi különbség a végrehajtási határidőben van, az ICPDR 2009. évi cselekvési terv készítési határidejéhez képest az EU irányelv 2011. december 22-ig az előzetes kockázatbecslést, 2013. december 22-ig a veszély- és kockázati térképezést, 2015. december 22-ig a kockázatkezelési tervek elkészítését írja elő (az ICPDR árvízi cselekvési terve és az EU árvízi kockázatkezelési terv azonosnak tekinthető).

Különösen fontos célkitűzés, hogy: nemcsak a jelenleg ismert, hanem a jövőben előrelátható potenciális víztöbbletből eredő kockázatot is a felmérés és kezelés tárgyává kell tenni, azaz a klímaváltozás és a jövőbeli területhasználati tervezés hatásaira is figyelmet kell fordítani; a vizek többletéből eredő kockázatok kezelésével, annak teljes ciklusában (megelőzés, védelem, felkészültség, védekezés, helyreállítás, tapasztalatok beépítése) kell foglalkozni.
A komponens másik célja az EU előírások szerinti többletvizekből eredő kockázatkezelési tervek elkészültéig (2007-2015 között) az ár- és belvízvédelmi rendszer fejlesztését, valamint az elkészült létesítmények rendszerének összehangolt üzemelését megalapozó stratégiai és koncepciótervek elkészítése.
Az EU Árvízi Irányelvnek való tagállami megfelelést szolgáló, a vizek kártételéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet rögzíti az elvégzendő feladatokat és azok határidejét.

Rendelkezésre álló forrás:
A konstrukció keretében projektek megvalósítására 5 Mrd Forint áll rendelkezésre a 2007-2013 időszakban.

A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás: egyfordulós eljárás.

A pályázók köre:
A támogatható tevékenységek 1. csoportjában szereplő feladatok tekintetében kizárólag a:

  • Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) (311)2

A támogatható tevékenységek 2. csoportjában szereplő tevékenységek tekintetében:

  • Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) (311)3
  • Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok (KÖVIZIG-ek) (312)

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke:
A támogatás aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 100%. A kedvezményezetti saját forrás összege a nem elszámolható költségeket tartalmazza.

Támogatás összege
A projektre nyújtható támogatás összege:
Projekt támogatást a minimum 50 000 000 Ft és a maximum 3 milliárd Ft tervezett teljes elszámolható beruházási összköltségű projektek kaphatnak.

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatok benyújtása 2010. november 15-től 2010. december 15-ig lehetséges.

A benyújtás helye és ideje:
Közreműködő Szervezet:
KvVM Fejlesztési Igazgatóság,
1134 Budapest, Váci út 45-H épület 6. emelet, Pályázatkiválasztási Főosztály
(postacím: 1399 Budapest, Pf.: 677.)
Hétfő – Csütörtök: 9-16 óráig.
Péntek: 9-12 óráig.

A pályázati felhívás egyes pontjaira vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NFÜ honlapján (www.nfu.hu/palyazatok) és a Közreműködő Szervezet honlapján (www.fi.kvvm.hu) talál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt.
Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 06-40-638-638.

Bővebben: NFÜ oldal

Forrás: http://www.nfu.hu