palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Csillagászati pályázat diákoknak – Határ a csillagos ég

Pályázat a Csillagászat Nemzetközi Éve alkalmából középiskolásoknak – Fedezd fel az Univerzumot! Válassz egyet a Világegyetem megszámlálhatatlan égitestje közül és pályázz, hogy megörökíthesd professzionális csillagászati teleszkóppal és detektorral! A Magyar Tudományos Akadémia Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete (MTA KTM CsKI) pályázatot hirdet középiskolai tanulók részére annak alkalmából, hogy az ENSZ 2009-et a Csillagászat Nemzetközi Évének nyilvánította. 400 évvel ezelőtt történt, hogy Galilei és kortársai először végeztek csillagászati megfigyeléseket távcsővel.

A pályázók köre: A pályázaton részt vehet minden magyarországi és határon túli magyar, 14 és 18 év közötti középiskolai diák. Kizárólag 3 fős csapatok pályázatait fogadjuk el. Egy iskolából több csapat is pályázhat.

A pályázat témája: Végiggondolni, hogy melyik az a csillagászati objektum, amit Magyarország egyik legnagyobb távcsövével, az MTA KTM CsKI Piszkéstetői Obszervatóriumának 60/90/180 cmes Schmidt-teleszkópjával meg szeretne örökíteni a csapat.

Rövid indoklását várjuk annak, hogy milyen tudományos, esetleg szubjektív szempontok alapján választották az adott égitestet, van-e magyar vonatkozása, netán valamilyen különleges aktualitása. Van-e lehetőség valamely tudományos kérdés eldöntésére vagy sejtés igazolására a felvételek alapján? Miért lehet érdekes a megörökítendő égitest a nagyközönség számára?

Beküldési határidő: 2009. május 15. 24h 00m

Az elbírálás határideje: 2009. június 10.

A pályázat célja, hogy lehetőséget teremtsünk Galilei egykori vizuális csillagászati élményeinek megismétlésére, megtapasztalására korunk eszközeivel. A pályázat révén a tanulók a gyakorlatban találkoznak alapvető csillagászati ismeretekkel, fogalmakkal, úgymint egy égitest láthatósága, fényessége, látszó átmérője, színszűrők használata, digitális képrögzítési eljárások. Egy tudományos probléma feldolgozása révén bepillantást nyernek a XXI. század csillagászati megfigyelési technikáiba, berendezéseinek használatába, részt vesznek egy távcsőidő-pályázat előkészítő munkáiban, csillagászati felvételek utólagos feldolgozásában. Fizikai-matematikai ismereteik mellett számítástechnikai és idegennyelvi tudásukat is kamatoztathatják.

Díjak: Az első három helyezett pályázata 1-1 óra távcsőidőt kap 2009 augusztusában az MTA KTM CsKI Piszkéstetői Obszervatóriumának 60/90/180 cm-es Schmidt-távcsövére a projekt megvalósítására. Az első helyezett jutalma, hogy a csapat tagjai felkészítő tanárukkal együtt meghívást kapnak a Piszkéstetői Obszervatóriumba, ahol – szakember segítségével – személyesen rögzítik a pályázati anyagban szereplő objektumot. A második és harmadik helyezett csapat programjához intézetünk munkatársai készítik el a felvételeket. A csapatok a képek feldolgozásához is kapnak segítséget. Az első három helyezett pályázat eredményeképpen készült kép vagy montázs megjelenik az MTA KTM CsKI honlapján és a magyar tudományos sajtóban.

A pályázat formai követelményei:

– A pályázathoz kérjük, csatolják a mellékelt adatlapot kitöltve.

– A pályázatnak tartalmaznia kell a választott objektum nevét, égi koordinátáit (RA, DEC), és hozzávetőleges fényességét.

– Rövid, maximum 2 oldalas indoklás szükséges, amiben a választott objektum tudományos és kulturális jelentősége, magyar kötődése (ha van), esetleges aktualitása szerepeljen, és hogy miért éppen erre esett a csapat választása. Térjünk ki arra, hogy az adott távcső és detektor mennyire felel meg a választott égitest megfigyelésére (Ne válasszuk a Napot, meteorokat, túl halvány égitesteket, stb.) Írjuk le, hogy van-e olyan tudományos kérdés, aminek eldöntésében, vizsgálatában segítséget nyújthat a Schmidt-távcsővel készült megfigyelés. Miért lehet érdekes az adott égitest a nagyközönség számára?

– Külön részletes leírást kérünk az objektum észlelésének kívánatos módjáról (maximum 1 oldal)

– expozíciós idők, színszűrők használata – az égitest mely része szerepeljen a képen, ha nem fér el a látómezőben, készüljön-e mozaik – holdfázis nagysága mennyiben zavaró és így tovább…

A pályázat technikai követelményei: A pályázatot kizárólag elektronikus formában kérjük beküldeni. Az elfogadható formátumok: PDF, rtf, Microsoft Word, Openoffice, vagy postscript.

A pályázatokat a hatar@konkoly.hu címre kérjük küldeni. Jelige: „Határ a csillagos ég”.

Egyéb szempontok a pályázat elkészítéséhez:

A teleszkóp technikai adatai: 60/90/180 cm Schmidt-teleszkóp

A detektor adatai: Photometrics CCD-kamera a fókuszban, mérete: 1536×1024 pixel, 1 pixel mérete: 9 mikrométer

A látómező mérete: 26 x18 ívperc

Használható színszűrők: B (kék), V (zöld), R (vörös), I (infravörös)

Az értékelés szempontjai:

– Az objektum Magyarországról legyen megfigyelhető 2009 augusztusában (törekedjünk a minél nagyobb horizont feletti magasságra).

– Az objektum lehetőleg látványos legyen, ne csak egyetlen fénypont árválkodjon a képen. Így bármilyen érdekesek is az exobolygóval rendelkező csillagok, vagy a távoli kvazárok, a Schmidttávcsőben nem nyújtanak impozáns látványt. Javasoljuk több színszűrő használatát a minél esztétikusabb, végső színes kép készítéséhez.

– Szóba jövő objektumok: naprendszerbeli, galaktikus, extragalaktikus természetes égitestek.

– További fontos szempontok :

– a tudományos indoklás,

– a választás ötletessége, illetve

– a pályázat technikai kivitelezhetősége

További információ kérhető a hatar@konkoly.hu címen.

(Forrás: MTA KTM CsKI)