palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Elektronikus információszolgáltatás (EISZ 2009)

A pályázat célja: A kutatáshoz, a fejlesztéshez és az innovációs tevékenységhez szükséges nagy értékű, nemzetközi tudományos információkat tartalmazó

  • általános, több tudományterületet átfogó teljes szövegű adatbázisok;
  • általános, több tudományterületet átfogó bibliográfiai és hivatkozási adatbázisok;
  • a természettudományok, műszaki- és alkalmazott tudományok, társadalomtudományok, bölcsészettudományok legfontosabb szakadatbázisainak

elérhetővé tétele, elektronikus tartalmak licenc-jogának megvásárlása az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program céljaira.

A támogatásra jogosultak köre: A pályázaton az elektronikus adatbázis szolgáltatásokat igénybevevő, megrendelni kívánó belföldi székhelyű jogi személyiségű költségvetési szervek és belföldi székhelyű jogi személyiségű, elsődlegesen gazdasági tevékenységet nem végző nonprofit szervezetek konzorciuma indulhat, oly módon, hogy a pályázatot a konzorcium tagjai által kijelölt, a konzorcium tagjainak képviseletében eljáró szervezet nyújtja be.

A támogatás összege: A támogatás összege 1650 millió forint, melyből az NKTH a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból évi 500 millió forintot, az MTA évi 50 millió forintot biztosít.

A pályamű benyújtásának helye, módja, határideje: A pályaművet összefűzve vagy kötve, magyar nyelven 1 eredeti és 1 másolati példányban, zárt csomagolásban postai úton a következő címre kell eljuttatni:

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Levélcím: 1519 Budapest Pf. 506.

A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázati kiírás betűjeles azonosítóját (EISZ2009) és a pályamű nyolc karakteres azonosítóját (pályázati űrlap 11a mezője). A pályamű személyes benyújtására nincs lehetőség.

A pályamű benyújtásának (postára adásának és elektronikus beküldésének) határideje: 2009. április 30.

A kitöltött pályázati űrlapot elektronikus levél mellékleteként is el kell küldeni az alap2009@nkth.gov.hu címre.

(Forrás: NKTH)