palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Gombold újra! Divat a magyar 2.0 – Design és hagyomány pályázat 2012

Design és hagyomány: Megadott szabásminta alapján készített öltözködési tárgyak pályázata. A pályázat célja a hazai designerek együttműködésre ösztönzése a hagyományos viseletet tradicionális technikákkal és anyagokból készítő magyar kézművesekkel. A pályázat célja olyan ruhadarabok/kiegészítők megalkotása, amelyek ötvözik a tradicionális mintakultúrát, technológiákat és anyaghasználatot a modern formaalakítással.

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felkérésére a Design Terminál Nonprofit Kft. (továbbiakban Kiíró), a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Hagyományok Háza és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége szakmai együttműködésével.

A PÁLYÁZAT CÉLJA
A hazai designerek együttműködésre ösztönzése a hagyományos viseletet tradicionális technikákkal és anyagokból készítő magyar kézművesekkel. A pályázat célja olyan ruhadarabok/kiegészítők megalkotása, amelyek ötvözik a tradicionális mintakultúrát, technológiákat és anyaghasználatot a modern formaalakítással.

A pályázat további célja, hogy elősegítse a kárpát-medencei magyar tradicionális

 • öltözködési formák
 • alapanyagok
 • színvilág
 • díszítések és motívumok
 • technikák és technológiák

 kortárs divatba illeszthető újraértelmezését.

A pályázók regisztráció után szabásmintát kapnak kijelölt magyar divattervezőktől. A pályázó feladata a magyar divattervezők által formatervezett ruhadarabok/kiegészítők kiegészítésének tervezése, kivitelezése hagyományos kézműves technikák alkalmazásával.

KATEGÓRIÁK

(Adott szabásmintájú ruhadarabok és kiegészítők, tetszőleges anyaghasználat.)

„A”: Ruházat

 • Ing
 • Blúz
 • Szoknya
 • Ruha
 • Kosztüm
 • Öltöny
 • Poló
 • Nadrág
 • Mellény
 • Kabát

 „B”: Kiegészítő (meghatározott méretben)

 • Sál
 • Kendő
 • Kalap/sapka
 • Kesztyű
 • Táska
 • Lábbeli

Egy pályázó több kategóriában, több darabot is beadhat, de minden darab külön pályázatnak számít. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályaművenként külön-külön kell regisztrálni és regisztrációs számot igényelni!

DÍJAZÁS

 • Az „A” kategória nyertesének díja nettó 400.000,-Ft.
 • A „B” kategória nyertesének díja nettó 400.000,-Ft.

Esetlegesen a Kiíró által kötendő szponzori megállapodásokban foglaltaknak megfelelően egyéb szponzori díjak.

A 3. fordulóban összevontan (tehát mind az „A”, mind a „B” kategóriákból kiválasztva), összesen 50 pályamű kerül kiválasztásra. A döntőbe jutott darabokból stylistok által összeállított öltözékek kerülnek bemutatásra 2012. március 31-én nagyszabású divatbemutató keretein belül.

A Kiíró szakmai vezetősége által kiválasztott pályázók részére a Design Terminál épületében (1051 Budapest, Erzsébet tér 13.) 2 héten át értékesítési lehetőséget biztosít időszakos üzletében a divatbemutató utáni 1 éven belül.

A divatbemutatón bemutatott minden pályamű elkészítési költségeihez a Kiíró nettó 20.000,-Ft összeg erejéig hozzájárulást biztosít, azaz az anyagszámlát kiállító a Kiíró (Design Terminál Nonprofit Kft.) nevére és címére kiállított számlája ellenében a megadott összeghatárig megfizeti a megelőlegezett összeget. Ennek feltétele, hogy a számláról a ténylegesen megtörtént teljesítés ténye megállapítható legyen. Az anyag elszámolással kapcsolatos információkért kérjük, forduljon a Design Terminál Nonprofit Kft. munkatársához, Villing Zsuzsannához (06 1 327 7206).

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

RÉSZTVEVŐK KÖRE

A pályázat nyilvános, amelyen – természetes vagy jogi személyként – egyénileg vagy alkotói csoportként lehet részt venni. A pályázaton csak magyarországi adóazonosító jellel rendelkező természetes személyek és magyarországi adószámmal rendelkező jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek vehetnek részt.

REGISZTRÁCIÓ

A pályázaton való részvételhez 2012. január 13-ig a www.designterminal.hu oldalon lehet regisztrálni az alábbi adatok megadásával:

 • név (esetleg cégnév)
 • milyen ruhadarabbal/ruhadarabokkal, kiegészítővel/kiegészítőkkel pályázik a pályázó
 • értesítési cím
 • telefonszám
 • e-mail cím

A Kiíró a regisztráció után e-mailben küldi meg a pályázóknak a pályázathoz szükséges dokumentumokat (szerzői jogi nyilatkozat, konzorciumi nyilatkozat, szabásminta), valamint a beadás során feltüntetendő pályázati kódot.

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ

A kiírásnak formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat 2012. március 1-ig lehet személyesen, vagy postai úton eljuttatni.

Postacím: 1051 Budapest , Erzsébet tér 13.

A borítékra írja rá: GOMBOLD ÚJRA! Divat a magyar 2.0

A pályázat postai úton történő benyújtása esetén a határidő a beérkezés dátumára vonatkozik. A határidő után beérkezett pályamunkákat, valamint a hiányosan kitöltött pályázati adatlapokat, hiányos pályázati dokumentációt a Kiírónak nem áll módjában elfogadni.

A személyes leadás helye:

Design Terminál Nonprofit Kft. 1051 Budapest, Erzsébet tér 13., 2012. február 13 – március 1-ig, munkanapokon 9.00-17.00 óráig.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

Pályázni a kinyomtatott pályázati dokumentáció benyújtásával lehet, az alábbi kritériumoknak megfelelően:

Személyi anyag:

 • szerzői jogi nyilatkozat
 • konzorciumi nyilatkozat (abban az esetben, ha több személy indul egy név alatt)
 • önéletrajz

Pályázati anyag:

 • választott szabásminta
 • 1 db A4-es méretű lap, amely szövegesen (max. 2000 karakter) mutatja be a koncepciót, a felhasznált kézműves területet és a technikai jellemzőket. A koncepciót a pályázó képekkel illusztrálhatja, vagy csatolhat a technikát/anyagot bemutató mintadarabot.
 • A választott kategóriának/kategóriáknak megfelelően elkészített ruhadarab(ok)/kiegészítő(k).

A beküldött pályaművek először formai ellenőrzésen esnek át. A hiányos és/vagy helytelenül kitöltött pályázati anyagot, nem a megadott szabásminta szerint elkészített darabokat nem áll módunkban elfogadni. Kérjük, hogy a pályázó nevét vagy bármi egyéb, azonosításra alkalmas adatát a pályázati anyagon ne tüntesse fel, kizárólag a regisztrációs kódot!

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A PÁLYÁZAT ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MENETE

A pályázati anyagokat a Kiíró által felkért neves szakértők (tervzsűri) és közéleti személyiségekből álló zsűri értékeli (a zsűri és tervzsűri, a továbbiakban csak „zsűri”).

1. Tervezési és kivitelezési szakasz (2011. december 21. – 2012. február 29.)

A beérkezett regisztrációk után a pályázók e-mailben megkapják az általuk választott ruhadarabok szabásmintáját a designertől, a meghatározott funkciókat és méreteket. A designerek és a pályázók között a Design Terminál épületében 2012. január első két hetében lehetőség lesz konzultációra, előre egyeztetett időpontban. A konzultációval kapcsolatos részletekről Villing Zsuzsannánál lehet érdeklődni (06 1 327 7206).

2. A pályázat leadása (2012. március 1.)

A megadott feltételek szerint elkészített pályaműveket és a pályázati anyagot 2012. március 1–ig, személyesen vagy postán elküldve a Design Terminál épületében (1051 Budapest, Erzsébet tér 13.) kell leadni.

3. Döntő válogatás (2012. március 5.)

A zsűri a beérkezett ruhadarab(ok)/kiegészítő(k) közül kiválasztja azt az 50 darabot, melyek továbbjutnak a döntőig.

                        4. Bemutató és eredményhirdetés (2012. március 31.)

A zsűri a döntőbe jutott pályaművek közül választja ki a nyerteseket. Az eredményhirdetésre és az ünnepélyes díjátadásra a divatbemutató keretében kerül sor.

TOVÁBBI PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK ÉS FELTÉTELEK

A pályázaton való részvétel díjmentes.

Érvényesen pályázhat az a pályázó, aki vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Amennyiben több – akár magán-, akár jogi – személy együtt kíván részt venni a pályázaton, ezen személyek a Kiíróval szemben egy pályázónak számítanak. Ebben az esetben kötelesek egymással konzorciumi megállapodást kötni, amelyben rögzítik a konzorciumban részt vevő egyes személyek feladatkörét, jogait, kötelezettségeit, felelősségét, továbbá kijelölik a konzorciumi tagokat képviselő és a konzorcium nevében eljáró személyt.

A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró a pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. Mindezen esetekben a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező nyilatkozatban vállal. A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél jogdíjas elemeket nem használ.

A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, továbbá a Kiíróval szemben harmadik személy által – szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.

A pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és alávetik magát a Kiíró, a zsűri döntésének. A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely a valóságnak nem megfelelő adatot tartalmaz, nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek. A Kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánításának.

A Kiíró felhatalmazza a zsűrit, hogy az általuk kialakított szempontrendszer alapján értékeljék és bírálják el a pályamunkákat, és ítéljék oda a meghirdetett díjakat. A zsűri fenntarthatja magának a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, nem köteles a díjak kiosztására, továbbá, hogy azokat a pályaműveket, amelyek megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé – a pályázatból kizárja, valamint, hogy a pályaműveket más kategóriába sorolja, ha az általa megválasztott kategóriát megfelelőbbnek ítéli.

A zsűri döntése ellen kifogásnak helye nincs.

A divatbemutatón való részvétel feltétele, hogy a pályázó személyesen, vagy megbízottja által közreműködik kollekciója bemutatásának előkészületeiben (öltöztetés, igazítás, stb.) A

pályázati kiírásban szereplő összegek nettó összegek, a díjak után a nyertest adó- és járulékfizetési kötelezettség nem terheli.

SZERZŐI ÉS FELHASZNÁLÓI JOGOK

A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkákat a pályázat promótálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi korlátozás nélkül, a divatbemutatót követő egy évig – bármikor és tetszőleges időtartamra – kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, nyilvános előadáson felhasználhatja (pl. divatbemutatón, kiállításon), kiállíthatja.

A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkákról készült fotókat, audiovizuális műveket és egyéb, ezekről készült promóciós munkákat a pályázat promótálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamig, kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, többszörözheti, terjesztheti, nyilvánossághoz közvetítheti (így többek között bármely, tetszőleges honlapra felteheti), kiállíthatja.

Egyebekben a pályázati anyaghoz fűződő szerzői és iparjogvédelmi jogok a pályázót illetik, azzal, hogy a pályázó a pályázat benyújtásával Kiíró részére a pályázat eredményeként létrehozott termék tekintetébe, illetve az ahhoz fűződő szabadalmi- és iparjogvédelmi jogai tekintetében elővásárlási és előfelhasználási jogot biztosít.

Kiíró a Ptk. 342.§ (1) bekezdésére utalással felhívja pályázó figyelmét és pályázó tudomásul veszi, hogy Kiíró az átvett tárgyakban bekövetkezett esetleges károkért – a szándékosan, illetve a súlyosan gondatlanul okozott károsodások kivételével – felelősségét kizárja. Felek rögzítik, hogy Kiíró megelőzően tájékoztatta Pályázót, hogy nem kötött biztosítást az átvett vagyontárgyak tekintetében és felhívta Pályázót az esetleges e tárgyú biztosítás megkötésére, valamint tájékoztatta Pályázót, hogy az általa átadott dolgok a pályázat elbírálása során más, a pályázat lebonyolításában közreműködő személyek birtokába is kerülnek. Pályázó és Kiíró megállapodnak, hogy – akár kiíró megbízásából eljáró, akár egyéb – harmadik személy által okozott esetleges károk tekintetében Kiírót felelősség nem terheli.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Tel: 06 1 327 7206 (Villing Zsuzsanna)
E-mail: gomboldujra@designterminal.hu
Design Terminál Nonprofit Kft.
Cím: 1051 Budapest, Erzsébet tér 13.
Adószám: 21931082-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-921522
Bankszámla szám: 10032000-00287539-00000017
Képviselő: Englert Róbert, ügyvezető
WEB: http://designterminal.hu/