palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KMOP-2009-3.1.1/B2-Műemléki termál- és gyógyfürdők fejlesztése

umft pályázatA pályázati felhívás fő célja a meglévő műemléki termál- és gyógyfürdők felújítása és turisztikai célú szolgáltatásainak magas színvonalú fejlesztése.

Támogatás formája:     vissza nem térítendő
Forrás összege: 1 500 000 000 .- HUF
Beadás kezdete:     2010.02.15.
Beadási határidő:     2010.03.22.

Letölthető pályázati dokumentáció:

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Támogatás célja: A pályázati felhívás fő célja a meglévő műemléki termál- és gyógyfürdők felújítása és turisztikai célú szolgáltatásainak magas színvonalú fejlesztése. A fejlesztések hozzájárulnak az ország és a régió turisztikai adottságainak és attrakcióinak jobb kihasználásához, a vendégforgalom és az átlagos költés növekedéséhez.

Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

 • I. Költségvetési szervek és intézményeik (beleértve az önkormányzatot és intézményeit) (KSH 3)
 • II. Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit, vagy profitorientált gazdasági társaságok, (KSH 11, 21)

Konzorciumi tagként bevonhatók:

 • III. Non-profit szervezetek (KSH 52, 541, 56, 57, 59, egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek)
 • IV. Szövetkezetek (KSH 12) V. Egyéni vállalkozások (KSH 23)

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:
Önállóan támogatható tevékenységek: A régió nemzetközi vagy országos jelentőségű, műemléki termál- és gyógyfürdőinek fejlesztése A meglévő nemzetközi, vagy országos jelentőségű, műemléki termál- és gyógyfürdők rekonstrukciója, és ezzel együtt turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése. Kizárólag új, vagy a jelenleginél magasabb színvonalon nyújtott turisztikai szolgáltatások bevezetését eredményező fejlesztések támogathatóak, amelyek a turisták költését ösztönzik, nagyobb turisztikai bevételt eredményeznek.
Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek:

 • A műemléki épület eredeti állapotának visszaállítása, a műemléki gyógy- vagy termálfürdő külső és belső rekonstrukciója, ezen belül a műemléki megjelenés helyreállítása.
 • Egészségturisztikai szolgáltatások (gyógyászati, wellness szolgáltatások) fejlesztése, valamint az egészségturisztikai infrastruktúra színvonalának emelése a modern egészségturisztikai és technológiai követelményeknek megfelelően a műemléki jelleg megőrzése mellett.
 • Kiszolgáló helyiségek (pl. öltözők, mosdók, kezelő helyiségek stb.) kiépítése, korszerűsítése és berendezéseinek fejlesztése, a műemléki jelleggel összhangban. ·
 • Fürdők arculatához illeszkedően kereskedelmi és vendéglátóipari helyiségek kialakítás a fürdő területén.
 • Vonzerőhöz kapcsolódó üzleti marketing-tevékenység támogatása.
 • Integrált látogatómenedzsment rendszer kialakítása.
 • A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a megközelítést, pihenést, köztisztaságot szolgáló környezetterhelést csökkentő infrastruktúra kiépítése (pl.: kiszolgáló utak, parkok, parkolók, kerékpár tárolók, kerékpár támaszok, kerékpár parkolók).
 • A fejlesztések által érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházások, különös tekintettel a megújuló energiaforrások felhasználására (pl. esővíz, medencevíz újrahasznosítása, passzív házak).
 • A vonzerőhöz kapcsolódó megelőzési tevékenység támogatása
 • Technológiai korszerűsítés
 • Gyógyvízzé minősítés.

Támogatás mértéke (%): 90
Támogatás minimum összege: 200 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 1 000 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 2

Bővebb információ:

Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Közreműködő szervezet: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
Címe: 1146 Budapest, Hermina út 17.
Tel.: (01) 471-8955
Fax.: (01) 471-8975
Honlap: www.kozpontiregio.hu
E-mail: proregio@proregio.hu
Ügyfélszolgálatok

Forrás: NFÜ