palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 2019/2020

A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb fiatal szakembereinek külföldi rész-továbbképzését, kutatói, illetve művészeti munkában való részvételét teszi lehetővé. Az ösztöndíj teljes időtartama kizárólag külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben tölthető el.


Pályázati feltételek
A jogszabály alapján pályázhat minden, 40 évesnél nem idősebb (1979. január 1. után született), felsőoktatási intézményben mesterfokú (vagy azzal egyenértékű) diplomát szerzett magyar állampolgár, aki eddigi szakmai tevékenységével – lehetőleg a PhD vagy DLA fokozat megszerzésével, rangos publikációkkal, egyéb alkotásaival és eredményeivel – már bizonyította kiemelkedő képességét.
Pályázni bármely tudományterületen és tudományágban lehet.

Az elbírálás két kategóriában történik:

 • posztdoktori kategória (a kiutazás időpontjában PhD fokozatot szerzett fiatal kutatók vagy DLA fokozatot szerzett művészek számára);
 • predoktori kategória, melyben előnyt élveznek a posztgraduális képzésben részt vevő, disszertációjukon dolgozó PhD-hallgatók.

Az ösztöndíj időtartama 3-8 hónap.

Az ösztöndíj indokolt esetben új munkaterv kidolgozásával több pályázati ciklusban, ismételten megpályázható. Az időtartam szakmai okokból, munkatervvel különösen indokolt esetben, azonos tanéven belül több részletben is felhasználható a pályázati támogatás felhasználási időtartamán belül.

 • Az ösztöndíjas utak 2019. szeptembertől – 2020. július 31-ig tervezhetőek.

Pályázati eljárás

A benyújtott pályázatokat a Tempus Közalapítvány formailag ellenőrzi.
A pályázati határidő után benyújtott és formailag hiányos pályázatokat automatikusan elutasítjuk. Formailag hiányosnak minősülnek az aláírás nélküli pályázatok, illetve azok, amelyekhez nem csatolták a kötelezően előírt dokumentumokat. Hiánypótlásra csak technikai jellegű hibajelenség (pl. a letöltött fájl sérült, olvashatatlan) esetén van mód.

Csatolandó dokumentumok:

 1. a Tempus Közalapítvány pályázati adatlapja a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjhoz (csak amennyiben nem kívánja a pályázati felületen elektronikus módon aláírni az on-line űrlapot);
 2. teljes szakmai életrajz magyarul;
 3. publikációk jegyzéke magyar nyelven; művészek esetében a munkásságukat bemutató összeállítás. A publikációs jegyzékben külön kell választani a hazai és a külföldi közleményeket – a következő bontásban: szakmai folyóiratban megjelent cikkek, könyvek, konferencia kiadványok, egyéb. (A pályázónak a három legjobbnak ítélt publikációja másolatát, amelyikből az egyik külföldi – a művészeknek a három legjobbnak ítélt alkotását bemutató fotót, kritikát, referenciát – is csatolnia a kell a pályázathoz!);
 4. két szakmailag elismert hazai vagy külföldi ajánló véleménye (aláírva, fejléccel és/vagy pecséttel ellátva);
 5. részletes munkaterv magyar nyelven (1-15 oldal terjedelemben). Rövid kivonat a kutatás nyelvén (1-2 oldal terjedelemben);
 6. fogadólevél, utalással a tervezett kutatás témájára és időtartamára (a benyújtott formátum legyen alkalmas a szakmai hitelesség ellenőrzésére, legyen feltüntetve az aláíró személye, funkciója, intézménye);
 7. költségterv formanyomtatvány (CSAK speciális költség igénylése esetén);
 8. egyetemi/doktori diploma másolata;
 9. magánszemély nyilatkozata arról, hogy a pályázó magánszemély nem esik korlátozás (összeférhetetlenség) alá (a 2007. évi CLXXXI tv. 14.§-a értelmében).

A formailag megfelelt pályázatokat két független külső szakértő értékeli.

Az ösztöndíj mértéke
Tempus Közalapítvány az ösztöndíjas külföldi megélhetéséhez, szállásához, munkájának kiadásaihoz ad anyagi támogatást, és az ösztöndíjas egyszeri oda-vissza útiköltségét is biztosítja útiköltség-átalány formájában.

Predoktori alaptámogatás: 250 000 Ft/hó
Posztdoktori alaptámogatás: 370 000 Ft/hó

Szállástámogatás: 120 000 Ft/hó

Letölthető dokumentumok

palyazati_felhivas_maeo_2019_20

Pályázatok benyújtási határideje: 2018. november 20., 23.00 óra

Elérhetőségek

Huszár Linda pályázati referens
telefon: 06-1- 237-1300/160 hétfőtől csütörtökig 08.00-16.00 között, pénteken 08:30-14.30 között
e-mail: maeo@tpf.hu

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 2019/2020