palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mi várható az uniós agrárpolitikában és a kapcsolódó pályázatokban 2022-ben és azon túl? (X)

agrárpolitika

Az új Közös Agrárpolitikai megállapodás egy zöldebb és igazságosabb mezőgazdasági politikát szeretne bevezetni, amellyel nem csak a meglévő, már üzemelő gazdaságokat, de a fiatal gazdákat is támogatná.

A részletekért olvasd el cikkünket.

Új Green Deal és Új Közös Agrárpolitika vezet a fenntartható gazdálkodás felé

Még 2021. nyarán állapodott meg az Európai Parlament és az Európai Tanács abban, hogy új közös agrárpolitikát hoznak létre, amely nem csak hogy igazságosabb, de környezetkímélő és állatbarát politika lesz, és ami – reményeik szerint – rugalmas is lesz. Ebben már figyelembe vették a Green Deal, azaz a Zöld Megállapodás célkitűzéseit is, ami egyben azt is jelenti, hogy majd 2023-tól lesz szükség a végrehajtásra. Ez az új mezőgazdasági politika a pályázati támogatások igazságosabb elosztását is célnak tűzte ki. Ezek a támogatások a kis- és közepes agrárcégek, fiatal gazdák és családi gazdaságok pénzügyi megsegítését takarják.

Az uniós szinten meghatározott egyszerűbb szabályok alapján minden tagállam stratégiai tervet készít a politika következő öt évre szóló végrehajtására. Ez lehetővé teszi számukra, hogy figyelembe vegyék a helyi feltételeket, és a teljesítményre összpontosítsanak.

Timmermans ügyvezető alelnök szerint a cél az volt, hogy olyan új KAP szülessen, amely összhangban van a Green Deal-el is. Ezt szerinte sikerült is elérni, így a védelemre is végre megfelelő hangsúly kerülhet: a biológiai sokféleség megtartása mellett kell előtérbe helyezni a biogazdálkodást. Ehhez a pénzügyi támogatások között olyanokat is találhatunk, amelyek a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését támogatja. Fontos még az is, hogy a támogatás-elosztás egyenlőtlenségeit is fel kell még számolni.

Tony Sloterman, a CasinoBonusesFinder oldallánc ügyvezetője Janusz Wojciechowsk véleményét osztja, aki örült, hogy végre megszületett a politikai döntés, és lényegében 2023-tól indulhat a végrehajtás. Innentől pedig már a tagállamokon áll a felelősség: nekik kell környezetbarátabb nemzeti agrárstratégiát kidolgozni. A Hungary-BonusesFinder.com/No-Deposit-Bonus/ weboldalt üzemeltető vállalkozó szerint a fenntarthatóság az egyik legfontosabb eleme az új agrárpolitikának, emiatt pedig az, illetve a Green Deal is üdvözlendő kezdeményezesek.

Igazságosabb KAP

A KAP most először tartalmaz majd szociális feltételrendszert, ami azt jelenti, hogy a KAP kedvezményezettjeinek tiszteletben kell tartaniuk az európai szociális és munkajog elemeit ahhoz, hogy részesülhessenek a KAP-ból származó forrásokból.

A jövedelemtámogatás újraelosztása kötelező lesz. A tagállamoknak legalább 10%-ot újra kell osztaniuk a kisebb gazdaságok javára, és stratégiai tervükben le kell írniuk, hogyan tervezik ezt megvalósítani.

A fiatal mezőgazdasági termelők támogatása új kötelező minimumszintet kap, amely a tagállamok költségvetésének 3%-át teszi ki a fiatal mezőgazdasági termelők (40 év alatti mezőgazdasági termelők) számára nyújtott KAP-jövedelemtámogatásra. Ez a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott jövedelemtámogatásra, beruházási vagy indulási támogatásra vonatkozhat.

Zöldebb KAP

Az új KAP támogatni fogja a fenntarthatóbb mezőgazdaságra való átállást, és fokozott ambíciókat fogalmaz meg az éghajlat, a környezet és az állatjólét tekintetében. Ez lehetővé teszi a nemzeti stratégiai terveken keresztül történő végrehajtást a zöld megállapodással. Új eszközöket is bevezet, amelyek az új munkamódszerrel együtt hatékonyabb és célzottabb környezetvédelmi, éghajlati és állatjóléti teljesítményt tesznek lehetővé:

  • Összhang az európai zöld alkuval: Az új KAP teljes mértékben integrálja az uniós környezetvédelmi és éghajlatvédelmi jogszabályokat. A KAP-tervek hozzá fognak járulni a „Farm to Fork” és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégiák célkitűzéseihez, és az európai zöld megállapodásból eredő éghajlat- és környezetvédelmi jogszabályok változásainak figyelembevételével frissülnek.
  • Feltételesség: a KAP kedvezményezettjeinek a támogatás elnyeréséhez teljesítendő minimumkövetelmények mostantól ambiciózusabbak. Például minden gazdaságban a szántóterület legalább 3%-át a biológiai sokféleség és a nem termelő elemek számára kell elkülöníteni, és lehetőség van arra, hogy az ökoszisztémákon keresztül támogatást kapjanak a 7% eléréséhez. Minden vizes élőhelyet és tőzegmezőt meg kell védeni.

A tagállamok számára kötelező lesz ökoszisztémákat kínálni. Ez az új önkéntes eszköz jutalmazni fogja a gazdákat az éghajlat- és környezetbarát gyakorlatok (biogazdálkodás, agrárökológia, integrált növényvédelem stb.) alkalmazásáért, valamint az állatjólét javításáért. A tagállamoknak a jövedelemtámogatási költségvetésük legalább 25%-át, azaz összesen 48 milliárd eurót kell ökoszisztémákra fordítaniuk a közvetlen kifizetések költségvetéséből.

A vidékfejlesztési források legalább 35%-át agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalásokra kell fordítani, amelyek a környezetvédelmi, éghajlati és állatjóléti gyakorlatokat támogatják.

A KAP költségvetésének jelentősen hozzá kell járulnia az Unió általános éghajlatvédelmi kiadásaihoz. A reális és megbízható számítás biztosítása érdekében a Bizottság 2025-ig új, differenciált megközelítést javasol, amely túllép a jelenlegi módszereken.

Emellett az új KAP a teljesítményre összpontosít, köszönhetően a következőknek:

  • Egyszerűbb uniós szintű szabályok.
  • A tagállamok 2024-től kezdődően éves teljesítményjelentést nyújtanak be a Bizottságnak, amelyet egy éves felülvizsgálati ülés egészít ki.
  • A Bizottság felülvizsgálja a KAP stratégiai terveinek teljesítményét.

A fentiek a Green Deal részletelemeivel együtt adják azokat a tényezőket, amelyek befolyásolja az elkövetkező évek agrártámogatásait nemzeti és Uniós szinten is.
(X)