palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NCA pályázat civil szervezetek nemzetközi szervezetekben való tagság tagdíjának támogatására

A pályázat célja: Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja: tagdíj-hozzájárulás a civil szervezetek nemzetközi tagságához.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke: A Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma az arra érdemes pályázatok között összesen 15 800 000 Ft-ot, továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. §-ának rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.

A támogatottak köre

Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú VAGY elektronikus pályázatukat:

a)       közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

Pályázhatnak a 2008. január 1. előtt jogerősen bejegyzett szervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték és azt a pályázat benyújtásáig jogerősen elnyerték.

b)      az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1.1. pontja szerint.

A benyújtás módja:

A pályázat benyújtását megelőzően minden regisztrációval nem rendelkező pályázónak (papíros pályázat és elektronikus pályázat beadás esetén is) a www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 4.1.1. pontja tartalmazza.

Az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer, legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani!

Beadási határidő: 2009. április 17.           24.00 óra

Határidőben benyújtott pályázatokra vonatkozó szabályokat a részletes pályázati útmutató 3.5. pontja tartalmazza.

A beadás helye

A papíralapú pályázatot és a Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:

ESZA Kht. Hazai Programigazgatóság

1590 Budapest, Pf.: 102.

vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig az alábbi címen:

ESZA Kht. Hazai Programigazgatóság

1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület, II. emelet