palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Népművészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

Pályázat nemzetközi, országos és regionális szakmai rendezvények, konferenciák, fesztiválok és kiállítások megrendezésére. (Altéma kódszáma: 1907)


A pályázat megvalósításának határideje: 2009. szeptember 1.-2010. április 15.

Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be, amely maximum 3 rendezvényre vonatkozhat.

Pályázhatnak:

1.         népművészettel foglalkozó országos hatókörű szakmai társadalmi szervezetek és intézmények (Martin György Néptáncszövetség, Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, Táncház Egyesület, Vass Lajos Népzenei Szövetség, Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, Hagyományok Háza, Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Magyarországi Folklórfesztiválok Szövetsége)

2.         népművészettel foglalkozó regionális és megyei hatókörű szakmai társadalmi szervezetek és intézmények.

Az 1., ill. 2. pontba nem sorolható, valamint a határainkon túli pályázóknak pályázatukhoz mellékelniük kell az 1. pontban felsorolt országos hatókörű szakmai, társadalmi szervezetek egyikének a véleményét a megvalósítani kívánt program tervezetéről. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!

Az altéma támogatásának keretösszege: 40 millió Ft.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • megbízási díjak – előadók, szervezők, oktatók, technikai szolgáltatók – járulékok nélkül,
 • tiszteletdíj számlás kifizetése,
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • szállás költség,
 • bérleti díj,
 • reklám- és propagandaköltség,
 • csoportos étkeztetés,
 • szakmai anyagköltség.

A pályázathoz mellékelni kell a szakmai rendezvény, konferencia, fesztivál, kiállítás részletes szakmai programját, ezen belül:

 • a szakmai közreműködők és az előadók felsorolását,
 • a résztvevők tervezett számát,
 • az eseményen résztvevők célcsoportját,
 • a részletes, rendezvényenkénti költségvetést,
 • a megvalósításhoz szükséges 20%-os önrész igazolását.

A kollégium bírálati szempontjai:

 • a pályázat szakmai tartalma,
 • a tervezett esemény hazai és/vagy nemzetközi szerepe,
 • a benyújtott költségvetés megalapozottsága.

A pályázóknak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 20%-os önrésszel (saját erő) kell rendelkezniük!

Elszámolni az önrésszel együtt kell, a megítélt támogatás arányában. Az elszámoláshoz mellékelni kell az eseményről készült fotódokumentációt (maximum 3 db), valamint az esemény sajtóban megjelent írásainak másolatát.

A pályázat 2009. április 24-ig beérkezően nyújtható be.

Amennyiben a pályázati kiírásban részletezett feltételek akár egyikének a benyújtott pályázat nem felel meg, úgy a pályázat érvénytelen, és nem kerül elbírálásra!

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörében dönt. Ha a pályázó az indoklást elmulasztja, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!

Egy portálazonosítóval csak egy pályázat adható be!

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

Kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére

(H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

(Forrás: NKA)