palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása

A Zenei Szakmai Kollégium pályázatot hirdet, pályázni az alábbi témakörökre lehet: 1. Komolyzenei hanghordozók megjelentetésére (Altéma kódszáma: 1431); 2. Könnyűzenei, világzenei és dzsesszhanghordozók megjelentetésére   (Altéma kódszáma: 1442); 3. Könnyűzenei, világzenei és dzsesszprodukciók megvalósítására és dokumentálására (Altéma kódszáma: 1440); 4. Alkotói támogatás zenetudományi munkák létrehozására (Altéma kódszáma: 1402); 5. Kotta- és zenei témájú könyv kiadására (Altéma kódszáma: 1412)


1. Komolyzenei hanghordozók megjelentetésére (Altéma kódszáma: 1431)

A pályázat témája: komolyzenei hangfelvételek CD-n, illetve DVD-n történő megjelentetése
A pályázat megvalósításának ideje: 2009. július 1.-2010. július 1.

A pályázók köre: a hanghordozó kiadója (magyarországi önálló jogi, vagy természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság).

A pályázatra fordítható tervezett keretösszeg: 38 millió Ft.

Felhasználási jogcímek:

Hangfelvételhez kapcsolódóan:

 • szerzői és előadói honorárium,
 • jogdíjak,
 • stúdió- és montírozási költségek,
 • archív felvételek digitális felújítása,
 • hanghordozók, illetve DVD-k gyártási, anyag- és csomagolási költségei,

Lemezkísérő füzethez kapcsolódóan:

 • ismertető szöveg szerzői- és fordítói, szerkesztői- és tervező-képszerkesztői honoráriuma,
 • fotók honoráriuma és/vagy jogdíja,
 • nyomdai anyagok előkészítése (szöveg- és képbevitel, leírás, korrektúra, szkennelés),
 • gyártási (levilágítás, montírozás, nyomás) és anyagköltségei.

A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet; kortárs magyar zeneszerzők művei esetében a támogatás összege a teljes költségig terjedhet.

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:

 • a tervezett felvétel(ek) főszereplőinek szándéknyilatkozata (muzeális, archív felvételek esetében a jogtulajdonos(ok) nyilatkozata)
 • a felvétel szakmai indoklása, a hazai és nemzetközi piacon várható zenei és forgalmazási értéke,
 • a terjesztési terv,
 • több felvétellel pályázó kiadónak – azok rangsorolása mellett – az összesített költségvetéshez kapcsolódóan minden hanghordozó részletes költségvetése.

Az elbírálás szempontjai:

 • a felvételek zenei értéke – előnyt élveznek a kortárs alkotások, illetve zenei ritkaságok, különlegességek megjelentetői,
 • az előadóművészek hazai/nemzetközi rangja, elismertsége – ugyanakkor előnyt élveznek a pályakezdő, kiemelt tehetségű (nemzetközi versenydíjnyertes) fiatal művészek támogatói,
 • a felvételek várható hazai és nemzetközi rangja, elismertsége,
 • a hazai és nemzetközi forgalmazás várható lehetőségei.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:

A megjelent hanghordozó mellékelésén túl a beszámolónak teljeskörűen ki kell terjednie a kiírás fent jelzett szempontjaira, illetve a kiadás egyéb zenei, üzleti, illetve mecénási kapcsolataira.

 

2. Könnyűzenei, világzenei és dzsesszhanghordozók megjelentetésére (Altéma kódszáma: 1442)

A pályázat témája: könnyűzenei, világzenei és dzsesszfelvételek CD-n, illetve DVD-n történő megjelentetése
A pályázat megvalósításának ideje: 2009. július 1.-2010. július 1.

A pályázók köre: a hanghordozó kiadója (magyarországi önálló jogi, vagy természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság).

A pályázatra fordítható tervezett keretösszeg: 31 millió Ft.

Felhasználási jogcímek:

Hangfelvételhez kapcsolódóan:

 • szerzői és előadói honorárium,
 • jogdíjak,
 • stúdió- és montírozási költségek,
 • archív felvételek digitális felújítása,
 • hanghordozók, illetve DVD-k gyártási, anyag- és csomagolási költségei,

Lemezkísérő füzethez kapcsolódóan:

 • ismertető szöveg szerzői és fordítói, szerkesztői és tervező-képszerkesztői honoráriuma,
 • fotók honoráriuma és/vagy jogdíja,
 • nyomdai anyagok előkészítése (szöveg- és képbevitel, leírás, korrektúra, szkennelés),
 • gyártási (levilágítás, montírozás, nyomás) és anyagköltségei.

A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet.

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:

 • a tervezett felvétel(ek) főszereplőinek szándéknyilatkozata (muzeális, archív felvételek esetében a jogtulajdonos(ok) nyilatkozata),
 • a felvétel szakmai indoklása, a hazai és nemzetközi piacon várható zenei és forgalmazási értéke,
 • a terjesztési terv,
 • több felvétellel pályázó kiadónak – azok rangsorolása mellett – az összesített költségvetéshez kapcsolódóan minden hanghordozó részletes költségvetése.

Az elbírálás szempontjai:

 • a felvételek műfaji és zenei értéke,
 • az előadóművészek hazai/nemzetközi rangja, elismertsége,
 • a hazai és nemzetközi forgalmazás várható lehetőségei.

Előnyben részesülnek:

 • a magyar előadók megismertetését szélesebb körű hazai és
 • nemzetközi terjesztéssel biztosító kiadók,
 • a kevéssé piacorientált műfajok képviselői,
 • fiatal amatőr előadók, szerzők, és/vagy együttesek első albumának megjelentetői.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:

A megjelent hanghordozó mellékelésén túl a beszámolónak teljes körűen ki kell terjednie a kiírás fent jelzett szempontjaira, illetve a kiadás egyéb zenei, üzleti, illetve mecénási kapcsolataira.

 

3. Könnyűzenei, világzenei és dzsesszprodukciók megvalósítására és dokumentálására (Altéma kódszáma: 1440)

A pályázat témája: kiemelkedő jelentőségű, élő könnyűzenei, világzenei és dzsesszkoncertek és/vagy sorozatok megrendezése és dokumentálására

A pályázat megvalósításának ideje: 2009. július 1.-2010. július 1.

A pályázók köre: hangversenyrendezők (önálló jogi, vagy természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság).

A pályázatra fordítható tervezett keretösszeg: 25 millió Ft.

Felhasználási jogcímek:

 • előadói tiszteletdíjak,
 • jogdíjak,
 • terembérlet,
 • hangszerszállítás,
 • zongorahangolás,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • audiovizuális eszközök bérleti díja,
 • a programok audiovizuális dokumentálása (kivéve eszközvásárlás),
 • reklám- és propagandaköltség (nyomtatott és elektronikus anyagok).

A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet.

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:

 • a rendezvény tervezett  főszereplőinek szándéknyilatkozata,
 • a rendezvényhelyszín(-ek) kezelői által adott befogadó nyilatkozat,
 • a hangverseny(ek), fesztivál részletes programja és költségvetése,
 • sorozat esetén sorozatonkénti költségvetés.

Az elbírálás szempontjai:

 • a közreműködő előadók hazai/nemzetközi rangja, elismertsége,
 • a megcélzott hallgatói közösség/közönség vélhető elvárása,
 • a programok műfaji jellege,
 • a rendezvény hagyományai, korábbi sikerei.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:

A beszámolónak teljeskörűen ki kell terjednie a kiírás fent jelzett szempontjaira, valamint a rendezvény egyéb zenei, üzleti, mecénási, illetve turisztikai jelentőségére, eredményeire, kapcsolataira.

 

4. Alkotói támogatás zenetudományi munkák létrehozására (Altéma kódszáma: 1402)

A pályázat témája: zenetudományi munkák létrehozása

A kollégium  maximum 2-4 alkotói támogatást szándékozik kiadni (legalább egyet posztdoktor kutatónak) zenetudományi munkák létrehozására. Az elkészítendő mű egy önálló kutatáson alapuló, új eredményeket publikáló kézirat, vagy nagyméretű (legalább 4 íves), nemzetközi (kivételes esetben hazai) várhatóan szakfolyóiratban publikálandó tanulmány.

A pályázat megvalósításának ideje: 2009. szeptember 1.-2010. november 30.

A pályázók köre: zenetudományi kutató (természetes személy). Igazolni szükséges.

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat.

A pályázatra fordítható tervezett keretösszeg: 6 millió Ft.

Egy-egy pályázó által megpályázható összeg maximum 1,5 millió Ft lehet.

Az alkotói támogatás kiutalása két részben történik:

 • 40%-a a szerződés aláírását követően. (Ezután legkésőbb a szerződés dátumától számított 6 hónap elteltével a kollégiumhoz be kell nyújtani az addig elvégzett munkát)
 • 60%-a a szerződésben vállalt határidőre elkészített teljes kézirat elfogadása után.

(Amennyiben a kollégium a kézirat színvonalát és/vagy mennyiségét nem tartja megfelelőnek, a támogatási összeg második részének utalására nem kerül sor.)

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:

 • a mű tervezett címe, tartalomjegyzéke és egy max. 1 oldalas kutatási terv,
 • az elvégzendő munka ütemezése, a befejezés várható időpontja,
 • a könyv kiadójának (cikk esetében a folyóiratnak) elvi befogadó nyilatkozata,
 • az író szakmai önéletrajza (max. 1 oldal terjedelemben).

Az elbírálás szempontjai:

 • a kutatási téma újszerűsége, eredetisége,
 • a téma feldolgozásának minősége, a mű forrásértéke,
 • a szerző ismertsége, korábbi munkáinak hazai- és nemzetközi jelentősége,
 • a kiadó, illetve a közlésre vállalkozó folyóirat szakmai rangja.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma: a kézirat.

5. Kotta- és zenei témájú könyv kiadására (Altéma kódszáma: 1412)

A pályázat témája: kotta-, illetve zenei témájú könyv kiadása

A pályázat célja a magyar zeneszerzés és zenetudomány jelentős, új eredményeinek közzététele, a zenei ismeretterjesztés elősegítése, a nemzetközi zeneirodalom legfontosabb régi és új alkotásainak hazai publikációja.

A pályázat megvalósításának ideje: 2009. szeptember 1.-2010. november 30.

A pályázók köre: könyv- és kottakiadó (csak magyarországi önálló jogi személy).
A pályázatra fordítható tervezett keretösszeg: 10 millió Ft.

Felhasználási jogcímek:

 • szerzői, fordítói, szerkesztői és tervező-képszerkesztői honorárium
 • fotók honoráriuma és/vagy jogdíja,
 • jogdíjak,
 • kiadói – rezsi nélküli – költség (a nyomdai előkészítés és sokszorosítás teljes költsége, és/vagy a kottagrafikát, illetve a szedést, tördelést magába foglaló – levilágítás, montírozás, nyomás – technikai költség).

A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 80%-a lehet; kortárs magyar zeneszerzők művei esetében a támogatás összege a teljes költségig terjedhet.

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:

 • az alkotó(k), illetve a jogtulajdonos(ok) szándéknyilatkozata,
 • a kotta, illetve könyv kiadásának szakmai indoklása,
 • a hazai (és nemzetközi) piacon várható forgalmazási értéke,
 • a terjesztési terv,
 • a tervezett kiadás részletes költségvetése,
 • kézirat.

Az elbírálás szempontjai:

 • a kiadvány szakmai/művészi jelentősége, újdonságértéke; a zenei ismeretek bővítése, az ismeretterjesztés, valamint a pedagógia terén betöltött szerepe,
 • az alkotó szakmai hitelessége, hazai/nemzetközi rangja, elismertsége,
 • a hazai (és nemzetközi) forgalmazás várható lehetőségei.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma: a megjelent publikáció mellékelésén túl a beszámolónak teljes körűen ki kell terjedni a kiírás fent jelzett szempontjaira, illetve a kiadás egyéb zenei, üzleti, illetve mecénási megfontolásaira.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. április 30-ig beérkezően nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére

(H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

(Forrás: NKA)