palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az önkéntesség fejlesztését szolgáló pályázati programokra – NCA-CIV-11-A

wekerle sándor alapkezelő pályázatAz NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet Az Önkéntesség Európai Évéhez kötődően az önkéntesség fejlesztését szolgáló pályázati programokra (Pályázat kódja: NCA-CIV-11-A).  A pályázat célja: a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja.

Jelen pályázat célja a magyar társadalomban az önkéntes tevékenység társadalmi megbecsültségének emelése, az önkéntes tevékenységre történı ösztönzése, az önkéntesek és a fogadó szervezetek számának növelése az alábbi tevékenységek által.

 • A/1 A helyi társadalom fejlesztését célzó önkéntes akciók/programok megvalósítása a helyi közösségből érkező önkéntesek bevonásával.
 • A/2 Az önkéntesség társadalmi fontosságát hangsúlyozó és népszerűsítő rendezvények, workshopok, kampányok, szakmai műhelyek, konferenciák megrendezése
 • A/3 A fogadószervezetek önkénteseket bevonó kapacitásának fejlesztése

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke: összesen 114.000.000 Ft-ot, azaz egyszáztizennégy millió forintot az alábbi megosztásban:

 • Az A/1 kategóriában a keretösszeg: 50.000.000.-Ft
 • Az A/2 kategóriában a keretösszeg: 32.000.000.-Ft
 • Az A/3 kategóriában a keretösszeg: 32.000.000,.Ft

A támogatottak köre

Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

 • a) közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok
 • b) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak

A pályázatban be kell mutatni:

 • A vállalt indikátorokat: a Kollégium az alábbi, a megvalósítás eredményességét és hatékonyságát bemutató indikátorlistát határozza meg:
  • a programba bevont önkéntesek száma
  • az önkéntes munkaórák szám
  • a megvalósított önkéntes programok/akciók száma
  • az önkéntesség népszerűsítését, bemutatását szolgáló programok száma
  • az önkéntes programok által elért személyek száma
  • az önkéntes programok/ az önkéntességgel összefüggő programok megvalósítása során elért szervezetek, intézmények száma
  • az önkéntes programok során megkötött önkéntes szerződések száma
 • A/1, A/2, A/3 kategóriában
  • a tervezett projekt tevékenységeit, a várt eredményeket
  • a tevékenységeket kiknek, hol, milyen ütemezésben tervezi nyújtani a pályázó szervezet
  • a pályázó civil szervezet alkalmasságát, tapasztalatát a pályázati programban vállalt feladatokra vonatkozóan
  • mely más szervezettel/intézménnyel kívánnak együttműködni a program megvalósításában


A támogatási időszak és a támogatás formája: A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. június 1. és 2011. szeptember 30. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

Egyéb feltételek:
Egy szervezet jelen pályázati felhívásra csak egy pályázatot nyújthat be, amelyre alkategóriánként a következő támogatás adható:

 • A/1 kategória: minimum 200.000.-Ft, maximum 500.000.- Ft,
 • A/2 kategória: maximum 1.500.000.- Ft,
 • A/3 kategória: maximum 1.000.000.-Ft

A pályázott támogatás mértéke az NCA Tanács 2011. évi támogatási elvei értelmében maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet.
A pályázó által biztosítandó önrész minimum az igényelt összeg 10%-a. Az önrész lehet: saját forrásból származó készpénzes és nem készpénzes (személyes közreműködés (társadalmi munka), tárgyi feltételek vagy szolgáltatás biztosítása).

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat benyújtását megelőzően minden regisztrációval nem rendelkező pályázónak a www.wekerle.gov.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A pályázatokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani!

Beadási határidő: 2011. február 10., 24.00 óra


A beadás helye:
A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:
Wekerle Sándor Alapkezelő
Civil Támogatási Főosztály
1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Csak ajánlott küldeményként vagy tértivevénnyel postára adott dokumentumok esetében bírálunk el panaszokat!

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Pályázati útmutató
Támogatás tételes indoklása elektronikus pályázat benyújtásához (Word formátum)
Segédlet közhasznúsági jelentés elkészítéséhez
NCA-DP-11-A Ütemezési táblázat

Részletes pályázati anyagok beszerzése: A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a www.nca.hu, www.kim.gov.hu, valamint a www.wekerle.gov.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra között hívható a 1/301-3200 telefonszámon, valamint az info@wekerle.gov.hu e-mail címen is kaphatnak.

Forrás: www.wekerle.gov.hu