palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Székelyföldi Kincskereső 2016/2017

A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács pályázata általános és középiskolás diákoknak, valamint egyetemistáknak a 2016. október 17. – 2017. április 10. közötti időszakra.


Beküldési határidő minden kategóriában: 2017. április 10. (beérkezés dátuma)
A pályamunkák témája:

I.    Az én falum/városom

Helytörténeti, néprajzi gyűjtés/kutatás 5 fős (4 gyermek és 1 felnőtt) csoportoknak.
A versenyre benevező csapatok tagjai lehetnek egyetlen osztály képviselői, de a csapatok alakulhatnak különböző osztályos vagy a település különböző iskoláinak tanulóiból is.

A 2–4. osztályosok a következő témakörökből választhatnak:

 • a) Néprajzi gyűjtés: Ritka növények/állatok a településünk környékén; gyógynövények, gyógyvizek; hagyományos ételek. Népi mesterségek a falunkban/városunkban.
 • b) Épített örökségünk: Régi épületek a falunkban/városunkban.
 • c) Régi írások faggatása: A falu/város valamely neves szülöttének bemutatása a településen fellelhető írásos és tárgyi dokumentumok, szóbeli emlékek felhasználásával.
 • A pályamunka három részből áll:
  • a gyűjtés/kutatás eredményének 2–4  oldal terjedelmű (A4-es) kézzel írott bemutatása.
  • a szöveghez készített rajzok, térképek, illusztrációk, fotók stb.  2–4 oldal terjedelmű gyűjteménye (bármilyen technikával, A4-es oldalon).
  • a gyűjtés/kutatás folyamatát rövid leírással és fényképekkel dokumentáló munkanapló.

Az 5–8. osztályosok a következő témakörökből választhatnak:

 • a) Néprajzi gyűjtés: Határ- és dűlőnevek, régi receptek, régi íratlan falutörvények, helyi népszokások stb.; Településünkről származó tárgyak székelyföldi múzeumokban; Ipartörténeti emlékek a falunkban/városunkban;  Régi tárgyak a falunkban/városunkban; Névadási szokások településünkön.
 • b) Épített örökségünk: Településünk műemléképületei; Településünk emlékművei (kapcsolódó történelmi adatokkal, az érintett családok bemutatásával).
 • c) Régi írások faggatása: Régi népes családok családfái; Településünk egyházi anyakönyveiből; Településünk még fel nem dolgozott történetéből (a 20.század második felétől napjainkig); iskolatörténeti kuriózumok.
 • d) Interjú: A település 70 év fölötti lakosainak faggatása: hajdani életvitel, szokások, táplálkozás, iskola stb.
 • A pályamunka három részből áll:
  • a gyűjtés/kutatás eredményének bemutatása számítógépen szerkesztett, 2000–3000 karakter terjedelmű összefoglaló szövegben.
  • a szöveghez készített rajzok , térképek, illusztrációk, fotók stb. 3–4 oldal terjedelmű gyűjteménye (bármilyen technikával, A4-es oldalon).
  • a gyűjtés/kutatás folyamatát rövid leírással és fényképekkel dokumentáló munkanapló.

II.    Forrás-kincsünk

Pályázat 7–11. osztályos diákoknak.
A versenyre 8 fős (6 tanuló + 2 felnőtt) csoportok benevezését várjuk. A csapatok tagjai lehetnek egyetlen osztály képviselői, de a csapatok alakulhatnak különböző osztályos vagy a település különböző iskoláinak tanulóiból is.

A pályázat célja a helyi/környékbeli vízforrás(ok) feltérképezése és rendbetétele, a munka népszerűsítésére a helyi közösségben.

A pályamunka négy részből áll:

 • a választás indoklása, a kutatás, feltérképezés eredményének bemutatása számítógépen szerkesztett, 2000–4000 karakter terjedelmű összefoglaló szövegben.
 • a szöveghez készített rajzok, térképek, illusztrációk, fotók stb. 3–4 oldal terjedelmű gyűjteménye (bármilyen technikával, A4-es oldalon).
 • a munkafolyamatot rövid leírással és fényképekkel dokumentáló munkanapló.
 • a kezdeményezést a helyi lakosság körében népszerűsítő dokumentumok gyűjteménye: plakát- és szórólapterv, a munka céljáról és eredményéről megkérdezett helybeliek véleményének rövid ismertetése.

III.    Székelyföld teleobjektíven keresztül

Fotópályázat 5–12. osztályos diákoknak, valamint egyetemistáknak.

Egyének, csoportok vagy osztályok benevezését várjuk.

A pályázók olyan fotóval(fotókkal) vagy legtöbb 6 képből álló albummal pályázhatnak, amely a fényképezőgép objektívjén keresztül mutatja be Székelyföldet,  azt a világot, amelyben szüleik, nagyszüleik élnek/éltek, amelyben ők maguk is nevelkednek. A fotókon megjeleníthető táj, személy, hangulat stb. Csak a jpg, tif. vagy bmp. formátumban érkező fényképeket tudjuk értékelni. A képfájlok tetszés szerinti elnevezése ne haladja meg a 30 karaktert.

A pályamunka két részből áll:

 • a téma megnevezése, a témaválasztás indoklása, a témához való személyes kötődés leírása egy gépelt oldalnyi terjedelemben ( A4-es oldal)
 • fotó vagy fotóalbum csatolása a következő kritériumok szerint:
  • fekvő képek esetén a kép mérete max. 1024×768 pixel
  • álló kép esetén a kép hosszúsága nem haladhatja meg a 768 pixelt
  • a kép file mérete max. 500 kb, a színtér: sRGB legyen

IV.    Székfoglaló

Játékpályázat 5-12. osztályos diákoknak, valamint egyetemistáknak.
Egyének, csoportok vagy osztályok benevezését várjuk.

Székelyföldhöz vagy a székelységhez kapcsolódó interaktív/digitális játékot várunk online vagy offline formátumban, bármilyen tervezett vagy kivitelezett technikával.
Nem feltétel a teljes projekt kivitelezése. Elfogadunk projekttervezeteket is, amelyek a játék kivitelezését és érdekességét fel tudják mutatni. A játék lehet kvíz vagy bármilyen más műfaj is.

A beküldött pályázatok előlapján a következő adatoknak kell szerepelniük:

 • a pályázati kategória
 • a pályamunka címe
 • a pályázó egyén/csapat neve, osztálya és elérhetősége (lakcím, telefonszám, e-mail). Csoportos pályázatok esetében minden csapattag adatait kérjük.
 • a pályázat irányításában segítő tanár/felnőtt elérhetősége (telefonszám, e-mail).
 • az iskola/egyetem neve és elérhetőség (cím, telefonszám, e-mail)

A borítékon illetve az elektronikus formában beküldött pályamunkák esetében az üzenet tárgyaként szerepeljen a Székelyföldi Kincskereső cím és a pályázati kategória megnevezése.
Postázási cím: Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács, Templom utca 1/A, 520014, Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye.
E-mail cím: sztt@tehetsegpont.ro
Telefon: 0267/351.959

A pályázat értékelési szempontjai

 • A pályázat tartalmi és formai követelményeinek betartása (30 pont)
 • a választott témához kapcsolódó anyag feldolgozása (10 pont)
 • a pályázati kiírásban megjelölt szerkezeti egységek tiszteletben tartás (15 pont)
 • a terjedelmi megkötések betartása (5 pont)
 • A gyűjtés/kutatás bemutatásának minősége (60 pont)
 • a gyűjtés/kutatás eredményeinek rendszerezett (az 5–8. osztály esetében esetleg értelmezéssel, következtetések levonásával kiegészített) leírása, kreativitás az anyag feldolgozásában  (30 pont)
 • a szöveghez készített rajzok, térképek, illusztrációk, fotók minősége, száma (10 pont)
 • a munkanapló hitelessége (10 pont)
 • az írott szövegek nyelvi minősége: nyelvhelyesség, helyesírás, a tanulók életkorának megfelelő nyelvhasználat (10 pont)
 • Eredetiség, kreativitás a pályamunka ízléses, a témához illő formai kivitelezésében (10 pont)

A sikeresen pályázók értékes könyvjutalmat és nyári táborozást nyerhetnek, valamint bemutatkozhatnak a Székelyföldi Tehetségnapon.

A weboldal elérhetősége: Székelyföldi Kincskereső 2016/2017