palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Zöld forrás 2009 pályázat

kvvm_logo150A zöld tárca továbbra is kiemelten fontosnak és indokoltnak tartja a civil szervezetek környezet- és természetvédelmi programjainak támogatását, melynek megfelelően 2009. évben is megjelenteti „Zöld forrás” pályázati felhívását, 150 000 000 Ft támogatási keretösszeggel. A pályázati felhívás célja: a civil társadalom projektjeinek támogatása, aktív részvételének biztosítása a harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program – alábbi – tematikus akcióprogramjai által meghatározott témakörök területén:

 1. 1 A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése
 2. 2 Éghajlatváltozás
 3. 3 Környezet és egészség
  4 Települési környezetminőség
  5 A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem
  6 Fenntartható terület- és földhasználat, ásványkincs-gazdálkodás
  7 Vizeink védelme és fenntartható használata
  8 Hulladékgazdálkodás
  9 Környezetbiztonság

A pályázat forrása: A 2008. évi CII. Tv. XVI. Fejezet 10-2-41
Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában előirányzat, keretösszeg: 150 000 000 Ft
A támogatás igénybevételére jogosultak köre: A Magyarországon bejegyzett, az alapító okiratukban/alapszabályukban rögzítetten környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek és alapítványok.
Közalapítványok és közhasznú társaságok nem pályázhatnak.

Beadási határidő: 2009. április 30. 24.00 óra

A pályázatokat kizárólag elektronikus módon lehet benyújtani, az alábbiak szerint: a pályázati adatlap és mellékletei, valamint a pályázati útmutató a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos web oldaláról tölthető le. A letöltést követően az általános nyomtatványkitöltő alkalmazás használatával (AbEV.exe APEH-nál már alkalmazott kitöltő program) a pályázónak kell kitöltenie a pályázati adatlapot és mellékleteit, majd azt az ügyfélkapun keresztül a dokumentum feltöltő alkalmazás segítségével feltöltenie a kormányzati portálra (www.mo.hu). Amennyiben a pályázó nem rendelkezik ügyfélkapuval kapcsolatos regisztrációval, úgy azt a helyileg illetékes okmányirodában kérheti.

A benyújtható pályázatok darabszáma szervezetenként: 3 db

Egy pályázatban 1 támogatási célt (a harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program tematikus akcióprogramjai által meghatározott témakörök egyikét) lehet megjelölni.

A támogatás formája: vissza nem térítendő, vegyes finanszírozású támogatás (VNT).

Az igényelhető támogatás: pályázatonként 4 000 000 Ft, a következők figyelembe vételével:
Ha a pályázó szervezet
– 2007. vagy 2008. évi teljes ráfordítása nem több mint 5 millió Ft, akkor maximálisan 1 500 000 Ft,
– 2007. vagy 2008 évi teljes ráfordítása nagyobb, mint 5 millió forint, akkor maximálisan 4 000 000 Ft támogatásra pályázhat. (amennyiben a pályázat benyújtásakor a 2008. évi beszámoló már rendelkezésre áll, figyelembe vehető a 2008. évi teljes ráfordítás a támogatási igény meghatározásakor).

A támogatás folyósítása:
a) 2 000 000 Ft összegű támogatásig: a támogatás összege a támogatási szerződés szerződő felek által történő aláírását követő legkésőbb 60 napon belül kerül folyósításra a Támogatott részére.
b) 2 000 000 Ft összeget meghaladó támogatás esetén:
* a támogatás összeg 90%-a a támogatási szerződés szerződő felek által történő aláírását követő legkésőbb 60 napon belül kerül folyósításra a Támogatott részére.
* a fennmaradó 10% támogatási összeg a projekt befejezését és elszámolását követően, az elszámolás Támogató által történő elfogadását követő legkésőbb 60 napon belül kerül folyósításra a Támogatott részére.

Önerő: Az egyes programok megvalósításához saját és/vagy egyéb forrás biztosítása nem feltétel.

Pályázati díj: A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetni.

Hiánypótlás: Hiánypótlásra nincs lehetőség. A kormányzati portálra csak a hiánytalanul kitöltött adatlapot és mellékleteket tartalmazó pályázatok tölthetők fel. A kizáró feltételek alá tartozó és/vagy a vonatkozó jogszabályoknak meg nem felelő pályázatok nem kerülnek be az elbírálási folyamatba.

(Forrás: KVVM)
Kassa utazás Pozsony utazás