FSZK pályázat Archive

Szülősegítő szolgáltatások támogatása

Szülősegítő szolgáltatások támogatása – A pályázati program célja a fogyatékos gyermekeket és felnőtteket nevelő szülők, családok, valamint a fogyatékos szülők részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatása.

Képzők képzés az esélyegyenlőség, az akadálymentesítés és a fogyatékosügy területén

Képzők képzése felsőoktatási és felnőttképzési intézmények oktatói, képzői részére TÉRÍTÉSMENTESEN az esélyegyenlőség, az akadálymentesítés és a fogyatékosügy területén. A továbbképzések célja a közoktatás, a felsőoktatás és a felnőttképzés területén tevékenykedő oktatók felkészítése az alább felsorolt témák bármelyikében, melyek elvégzése esetén a www.fszk.hu és a www.hozzaferes.hu internetes oldalakon található képzési katalógusban felsorolt felsőoktatási, illetve felnőttképzési oktatási

A speciális szakiskolában végzett fiatalok elhelyezkedését segítő iskolai alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás-modell fejlesztése pályázat

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet támogatásával a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatot hirdet “A speciális szakiskolában végzett fiatalok elhelyezkedését segítő iskolai alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás-modell fejlesztése” címmel.

Szülősegítő szolgáltatások támogatása

Az Nemzeti Erőforrás Minisztérium (mint az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium jogutódja) támogatásával a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatot hirdet „Szülősegítő szolgáltatások támogatása” (kód: 3021) címmel.

Pályázat rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének támogatására

Az FSZK pályázata rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének támogatására. Jelen program a fogyatékos emberek foglalkozási rehabilitációját támogató szakemberképzések országos képzési kapacitásának növelését célozza. Pályázati úton nyújt támogatást e témában képzést indító felsőoktatási intézmények számára. A támogatás mértéke a hallgatói költségtérítés 80%-ának megfelelő összeg, a képzési időszak első két félévére vonatkozóan.

Autizmus spektrum zavarral élő személyek szakszerű védett foglalkoztatását és teljes körű ellátását biztosító majorságokban foglalkoztatott munkavállalók munkahelyének megőrzésére

A program célja aktív korú, autizmus spektrum zavarral élő, valamint megváltozott munkaképességű személyek integrált foglalkoztatását, (re)habilitációját és teljes körű ellátását biztosító majorságokban foglalkoztatott munkavállalók munkahelyének megőrzése.

Pályázat Gyógyúszás foglalkozások támogatására korai fejlesztésben részesülő gyermekek számára-3971

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatot hirdet „Gyógyúszás foglalkozások támogatása korai fejlesztésben részesülő gyermekek számára” (kód: 3971) címmel. A pályázat célja a korai fejlesztés és gondozás/rehabilitáció során kiegészítő fejlesztő foglalkozások biztosítása, mely a gyermekek igényeihez igazodó terápiás célú fejlesztés, gyógyúszás foglalkozások keretében.

Pályázat-Szülősegítő szolgáltatások támogatása

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatot hirdet címmel. A pályázati program célja  a sajátos nevelési igényű gyermeket, és felnőttet nevelő szülőkből álló csoportok részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások szervezése. A pályázati program fő célkitűzései: szülők tájékoztatása, társadalmi integráció, önérvényesítés segítése, együttműködések (szülő-szülő) ösztönzése, konfliktuskezelés, közösségfejlesztés, szülői hivatás erősítése,

Pályázat Szakértői listára történő felvételre-Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) kuratóriuma határozatot hozott a Szakértői névsor megalkotásáról, jelen felhívással ennek kívánunk eleget tenni. A Szakértői lista célja egy olyan egységes szakértői adatbázis létrehozása, mely lefedi mindazon tevékenységi köröket, melyben a Közalapítványnak munkájához szüksége lehet.  2009. szeptember 1-től kezdődően a Közalapítvány kizárólag csak azon szakértőkkel köt szerződést, akik jelen

Pályázat a foglalkozási rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének támogatására

Jelenleg az Európai Unió tagállamaiban átlagosan a fogyatékos emberek csupán egyharmada végez fizetett munkát; hazánkban ez az arány 18-20% figyelembe véve a terminológiai különbségeket is. Annak érdekében, hogy a lisszaboni célkitűzésekben előírt, általános foglalkoztatási rátát 2010-re 70%-ra lehessen emelni, integrálni kell a munkaerő-piacra azokat a hátrányos helyzetű, inaktív csoportokat (köztük a fogyatékos álláskeresőket), amelyek tagjai

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu