palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szülősegítő szolgáltatások támogatása

fszk pályázatokAz Nemzeti Erőforrás Minisztérium (mint az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium jogutódja) támogatásával a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatot hirdet
„Szülősegítő szolgáltatások támogatása” (kód: 3021) címmel.

A PÁLYÁZAT HIVATKOZÁSI SZÁMA: 3021

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.)

A PÁLYÁZAT CÉLJA, CÉLCSOPORTJA: A pályázati program célja a sajátos nevelési igényű gyermekeket és felnőtteket nevelő szülőkből álló csoportok részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatása.
Átfogó célok: a szülők tájékoztatása, társadalmi integráció, érzékenyítés, önérvényesítés segítése, együttműködések ösztönzése, tanácsadás, konfliktuskezelés, közösségfejlesztés, szülői hivatás erősítése, mentálhigiénés segítségnyújtás, önfejlesztési/önismereti módszerek átadása, kapcsolati hálók építése, harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakítása, a szabadidő hasznos eltöltésének támogatása.

TÁMOGATOTT PROGRAMOK: A Pályázók a következő 4 szolgáltatástípusból választhatnak:

A.)    Szülőtanfolyam
Elsődleges célja a hasznos ismeretek, információk átadása, tanácsadás csoportos formában. Az elvárt csoportlétszám: minimum 5 fő. Ebben a blokkban lehetőséget biztosítunk intézménylátogatás(ok) támogatására is. A megvalósítás történhet rendszeres találkozások formájában vagy pár napba sűrített intenzív alkalmak keretében.

B.)    Mentálhigiénés foglalkozások
Elsődleges célja a lelki segítségnyújtás, mely több területre kiterjedhet: önismeret fejlesztése, konfliktuskezelés, pozitív gondolkodás megtanítása, relaxációs technikák; stb. Az elvárt csoportlétszám: minimum 5 fő. A megvalósítás történhet rendszeres találkozások formájában vagy pár napba sűrített intenzív alkalmak keretében. Az alkalmazott módszerekre, terápiás eljárásokra vonatkozóan nincs kikötés.

C.)    Szabadidős jellegű programok
Elsődleges célja: kikapcsolódási lehetőség biztosítása a szülőknek művészeti, kulturális jellegű vagy sport foglalkozások támogatásával. Minimum csoport létszám elvárás: 5 fő (sajátos nevelési igényű gyermeket, felnőttet nevelő szülők). Integrációs célzattal lehetőséget biztosítunk arra, hogy részt vegyenek a programban ép gyermekeket nevelő szülők is (maximum a teljes szülői résztvevői létszám 20 %-os arányában). A megvalósítás történhet rendszeres találkozások formájában vagy pár napba sűrített intenzív alkalmak keretében.

D.)    Érzékenyítő programok: „Szülőktől szülőknek”

Elsődleges célja az ép gyermekeket nevelő szülők megismertetése a sajátos nevelési igényű gyermekek világával, elsősorban olyan szülők közreműködésével, akik sajátos nevelési igényű gyermeket nevelnek. Az ilyen jellegű alkalmak hozzájárulhatnak ahhoz, hogy csökkenjen a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő szülők elszigeteltsége, lehetőség nyílna a kapcsolatteremtésre; ha az ép gyermekeket nevelő szülők megismernék ezt a számukra új közeget, fenntartásaik csökkenhetnek vagy akár meg is szűnhetnének. Pályázati elvárás, hogy a szervezésben, lebonyolításban szervesen részt vegyenek a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő szülők.

Pályázónként csak egy szolgáltatástípusra lehet pályázni. A több szolgáltatástípusra pályázó szervezetek automatikusan formai kizárásra kerülnek. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A PROGRAM FORRÁSA, A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 8 675 000 Ft.
A pályázati felhívás keretében elnyerhető vissza nem térítendő támogatás mértéke 300 000 Ft. Önrész vállalása nem szükséges.

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTHETŐK KÖRE

Pályázhatnak közoktatási intézmények, szociális intézmények, gyermekjóléti szolgálatok, bölcsődék, civil szervezetek.

A pályázat nyilvános.

Nem pályázhatnak azok a szervezetek,
•    amelyek csődeljárás, felszámolási illetve végelszámolási eljárás alatt állnak,
•    amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatás(ok)ról szóló beszámolóját a Közalapítvány (és jogelődei) vagy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium illetve jogelődje visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van a Közalapítvánnyal illetve a Minisztériummal szemben.

A PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKA: 2010. október 1. – 2011. március 31.

Letölthető dokumentumok

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Pályázni kizárólag a pályázati adatlap és pályázati kérdőív kitöltésével, illetve a kötelező mellékletek beküldésével lehet. A négy szolgáltatástípusnak megfelelően 4 pályázati kérdőív közül kell választaniuk, hogy melyiket töltik ki. A pályázati dosszié honlapunkról letölthető: www.fszk.hu / Oktatás és képzés / Pályázatok / Aktuális pályázatok. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót.

Benyújtási határidő: 2010. július 20. (A beadási határidő a postára adás napját jelenti.)

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
Postacím: 1139 Budapest, Pap Károly u 4-6.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (3021)

A pályázatot egy eredeti és két másolati példányban (példányonként fűzve) valamint egy CD-n kérjük benyújtani. Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

Regisztrációs díj: 5 000 Ft/pályázat

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány; számlaszám: 10032000-00290531-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (3021) és a pályázó nevét).
A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat másolatát kérjük a pályázati adatlaphoz csatolni! (A regisztrációs díj a pályázat költségei között nem számolható el.)
A díj befizetéséről a Közalapítvány számlát állít ki, melyet az értesítő levéllel együtt küld ki a pályázónak.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Vajda Edina pályázati referens
FSZK Oktatási Programiroda
1139 Budapest Pap Károly u 4-6., V. emelet
Tel.: (1) 450-3232
e-mail: vajda.edina@fszk.hu
Web: http://www.fszk.hu/index.htm

Forrás: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány