palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

CSR Best Practice 2009. pályázat

Magyar Public Relation Szövetség pályázatA vállalati felelősségvállalás hazai példaértékű esettanulmányait bemutató, három éve sikeres CSR Best Practice pályázatot 2010-ben is meghirdeti a Magyar Public Relations Szövetség „CSR Best Practice 2009.” címmel. A pályázat célja olyan vállalatok és intézmények tevékenységeinek, működésének, programjainak és magatartásának bemutatása, követendő példaként közkinccsé tétele, amelyek a vállalati felelősségvállalás elvén (CSR, CR) alapulnak, s melyeknek teljes működését áthatja a felelősségvállalás.

Idén először külön kategóriát vezetünk be „Valóban Felelős Vállalat” (VFV) néven. Azon vállalatoknak, amelyek erre a címre pályáznak, ezt pályázatukban külön jelölniük kell. A VFV kategória ismérvei megtalálhatók Tóth Gergely, a KÖVET főtitkárának „A Valóban Felelős Vállalat” c. könyvében, amely letölthető a www.kovet.hu oldalról.

Azon vállalatok, amelyek ezen a kategóriára pályáznak és a feltételeknek megfelelnek, a „Best Practice” cím mellett jogosultak lesznek a „Valóban Felelős Vállalat” cím viselésére is.

A pályázat beadásával kapcsolatos tudnivalók:
Pályázhat minden olyan, Magyarországon működő vállalat illetve közintézmény, amely (i) Magyarországon került bejegyzésre, vagy (ii) nemzetközi vállalat magyarországi leányvállalataként Magyarországon működik és a 2009-es évben integrált Társadalmi Felelősségvállalási Programot valósított meg. A pályázatot az alábbi kategóriákban hirdetjük meg:

 • Kis- és középvállalat
 • Magyar nagyvállalat
 • Nemzetközi cég magyar leányvállalata
 • Közintézmény

A pályázat első oldalán kérjük feltüntetni az alábbi adatokat:

 • A pályázott kategória
 • A pályázati anyag címe
 • A vállalat főbb adatai (név, cégforma, székhely, fő tevékenység, székhely, levelezési cím, adószám, bankszámlaszám)
 • Kontaktszemély, és annak elérhetőségi adatai
 • Valóban Felelős Vállalat címre pályázik-e.

A sikeres pályázatnak az alábbi szempontoknak kell megfelelnie:

 • A vállalat rendelkezik CSR stratégiával, a megvalósított programok nem elszigeteltek és/vagy eseti jellegűek
 • A felelősség elve áthatja a vállalat teljes működését, az érvényesül az alaptevékenységében is, és megvalósul az érdekcsoportokkal folytatott napi kapcsolatokban
 • A vállalati felelősségvállalás nem csupán jótékonykodásról és mecenatúráról szól, hanem felelős gondolkodásról és a társadalmi problémák megoldásában való aktív szerepvállalást jelent. A CSR program választ nyújt az érintett csoportok felől megfogalmazódó elvárásokra, vagy tapasztalható kritikára és kockázatokra
 • Nemzetközi vállalat esetén a nemzetközi CSR stratégiát a cég megfelelően adaptálja a helyi viszonyokra
 • A CSR stratégia és programok a menedzsment támogatásával és közreműködésével valósulnak meg
 • A programokban részt vesznek, involválódnak a vállalat munkatársai, és a végrehajtása alatt folyamatos ellenőrzés, értékelés valósul meg
 • A programok eredményeit a vállalat beépíti a napi működésébe, és figyelembe veszi a CSR stratégia későbbi továbbfejlesztése során is.

A pályázati anyagban kérjük összefoglalni a megvalósult projekt sajátosságait, különös tekintettel az alábbi szempontokra:

 • A társadalmi felelősségvállalás megjelenése a vállalat alaptevékenységében, működésében és vezetésében
 • A felelős program(ok) célja
 • A felelős programot/programokat megelőző kutatás és annak eredményei
 • A felelősségvállalás stratégiája
 • A felelős program(ok) megvalósítása
 • A megvalósult programokra költött összeg (opcionális)
 • A felelős program(ok) kommunikálása (a megvalósítás alatt és azt követően, ill. befelé és kifelé egyaránt)
 • Értékelés, a felelős program(ok) eredményei
 • A felelős program(ok) hatása a vállalat külső és belső érdekcsoportokkal fennálló kapcsolatára.

A 2010-es pályázatban kiemelt figyelmet kérünk fordítani annak részletes leírására és igazolására, hogy az etikus működés miként valósul meg a vállalat mindennapi működésében, és hogyan éri el a társaság a társadalmi és környezeti felelősség egyensúlyát.

A pályázathoz kérjük csatolni a felelősségvállalást alátámasztandó dokumentumokat is, pl. fényképek, újságcikkek, partnerszervezetektől érkezett referenciák stb. A pályázatokat olvasmányos formában kérjük elkészíteni, digitális formában!

Nevezési díj:
A pályázat nevezési díja 100.000 Ft + ÁFA pályázónként, amely díjat a cégnév megjelölésével és „CSR Best Practice 2009. nevezési díj” megjegyzéssel a Magyar PR Szövetség K&H 10402166-21629853-00000000 számú bankszámlájára kérjük átutalni a nevezéssel egy időben.
Közintézmények számára a nevezés díjmentes, lévén közpénzek felhasználásáról van szó, és az nem fordítható a szervezet saját munkájának értékelésére, vagy megmérettetésére.

Nevezési határidő: 2010. augusztus 30.

Technikai elvárások:

 • A pályázati anyag maximális mérete: nincs limitálva (a nagy terjedelmű fotókat, filmeket, kiadványokat digitális formában külön adathordozón – DVD, CD – kérjük mellékelni!)
 • A pályázatokat a palyazat@mprsz.hu e-mail címre kérjük megküldeni!
 • A beadni kívánt fényképek minimális felbontása: 300 dpi.

(Amennyiben a pályázati anyag terjedelme miatt mail-en nem küldhető, úgy kérjük külön, digitális adathordozón, 5 példányban az MPRSZ titkárságára eljuttatni: 1087 Budapest, VIII. ker. Kerepesi út 29/B. V. Ép. I. em. 17).

Elbírálás:
A beérkezett pályázatokat szakmai zsűri bírálja el 2010. október 31-ig.

A szakmai zsűri tagjai:
Czakó Borbála – a Magyar Köztársaság londoni nagykövete, a HBLF elnöke
Demcsák Mária – a Piac&Profit magazin főszerkesztője
Dr. Szeles Péter – MPRSZ elnöke
Dr. Tóth Gergely- KÖVET főtitkára
Igaz Zoltán – a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért alelnöke

Eredményhirdetés:
A pályázat eredményhirdetésére 2010 év végén kerül sor. A nyertes pályaműveket ezt követően ismét digitális könyv formátumban jelentetjük meg, és DVD formában fogja a szövetség terjeszteni, illetve – már haladó hagyományként – az adott évben nem értékesített példányokat a BGF, a BKF, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem könyvtárainak ajándékozza a MPRSZ.

Forrás: http://www.mprsz.hu/