palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Autizmus spektrum zavarral élő személyek szakszerű védett foglalkoztatását és teljes körű ellátását biztosító majorságokban foglalkoztatott munkavállalók munkahelyének megőrzésére

fszk pályázatokA program célja aktív korú, autizmus spektrum zavarral élő, valamint megváltozott munkaképességű személyek integrált foglalkoztatását, (re)habilitációját és teljes körű ellátását biztosító majorságokban foglalkoztatott munkavállalók munkahelyének megőrzése.


Kódszám: 4891

A program forrása: A 26076-1/2007-SZMM számú támogatási szerződés 1. számú módosítása: 4165/2009-025FOFŐ

A program lebonyolítása: A program kétfordulós pályázati rendszerben kerül lebonyolításra. Az első fordulóban a pályázók a majorságokban foglalkoztatott munkavállalók munkahelyének megőrzésére kérhetnek támogatást. A második fordulóban az első fordulóban fel nem használt forrás terhére aktív korú, autizmus spektrum zavarral élő, valamint megváltozott munkaképességű személyek integrált foglalkoztatását, (re)habilitációját és teljes körű ellátását biztosító majorságok létrehozására kérhető támogatás.

A program forrása: A pályázati program keretében elosztható támogatás összege: 227 280 480 Ft, amelyet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium bocsát rendelkezésre a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprésze központi keretének felosztásáról rendelkező 26/2007. (Mü.K12.) SZMM utasítás mellékletének „6.2. Munkahely-teremtés autista személyeknek” pontja alapján.
A pályázati program keretében pénzbeli és szakmai támogatás egyaránt elnyerhető.

Az egy pályázó által elnyerhető pénzbeli támogatás maximális összege:
Az első fordulóban     25 000 000 Ft
A második fordulóban    113 640 240 Ft

A támogatott pályázatok száma

  • az első fordulóban: 10-14
  • a második fordulóban: 2

A program teljes megvalósításának végső határideje: 2011. március 31.

A pályázatok benyújtási határideje
Az első fordulóban:         2009. október 9.
A második fordulóban:     2009. december 4.

A pályázatok benyújtásának határideje alatt a postai feladás határidejét értjük, azt az időpontot, amikor a pályázatot még fel lehet adni tértivevényes postai küldeményként. A benyújtás határidejét a postai dátumbélyegző igazolja.

A pályázók köre: Pályázó kizárólag az autizmus spektrum zavarral élő személyeket foglalkoztató 2009. január 1. előtt bejegyzett nem állami szervezet  lehet.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Nem pályázhatnak azok a szervezetek:

  • amelyeknek 60 napot maghaladó adótartozásuk, illetve adók módjára behajtható köztartozásuk van,
  • amelyek csődeljárás vagy felszámolás alatt állnak,
  • amelyek korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a Közalapítvány, vagy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint jogelődjei visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan, esetleg visszafizetetlen kintlévőségük van a Közalapítvánnyal, illetve a Minisztériummal szemben,
  • amelyeket 2008. január 1-je óta munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt államigazgatási szerv vagy bíróság jogerős bírság megfizetésére kötelezett.

A pályázók értesítése a támogatási döntésről
A pályázatok mindkét fordulóban a beadási határidőt követő harminc napon belül kerülnek elbírálásra, a pályázók értesítése ezen határidő után várható.
A pályázókat a támogatási döntésről a Közalapítvány titkársága írásban értesíti.
A támogatásban részesülők névét, a megítélt támogatás összegét a Közalapítvány nyilvánosságra hozza.

A pályázat elbírálásának kritériumai
A pályázatok elbírálása mindkét fordulóban a Pályázati útmutatóban közzétett formai, szakmai, és pénzügyi szempontok alapján történik. A második forduló pályázati dokumentációját csak abban az esetben jelenteti meg a Közalapítvány, amennyiben az első fordulóból maradó forrás ezt lehetővé teszi.

A pályázat formai előírásai
A Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató, a Pályázati űrlap és mellékletei, Projektköltségvetés, Projektköltségvetés indoklása, valamint a Támogatási szerződésminta együtt képezik a pályázati dokumentációt, és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
A pályázatokat magyar nyelven, a Pályázati útmutatóhoz csatolt Pályázati űrlapon kell benyújtani. A formanyomtatvány formátumát megváltoztatni nem lehet, a kitöltésre és benyújtásra vonatkozó utasításokat szigorúan be kell tartani. A pályázati dokumentáció (kivéve a 2. forduló pályázati dokumentációját) 2009. szeptember 11-től regisztráció után letölthető a Közalapítvány honlapjáról. A dokumentációt igénylő szervezeteket a Közalapítvány titkársága a kapcsolattartás érdekében nyilvántartásba veszi.

Elérhetőségeink
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
T.: (1)450-3233,
honlap: www.fszk.hu
e-mail: 4891@fszk.hu

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos információk
A pályázatot egy aláírt eredeti és négy digitális (CD) példányban, a mellékletekkel együtt fűzve vagy kötve, tértivevényes küldeményben kell benyújtani.
A pályázatokat az alábbi címre kell eljuttatni:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 9.

Regisztrációs díj: Pályázni az első fordulóban 25.000 Ft, a második fordulóban pedig 50 000 Ft regisztrációs díj befizetésével lehet, melyet a Közalapítvány MÁK 10032000-00290531-00000017 számlaszámára kell postai úton vagy átutalással a pályázat benyújtása előtt befizetni.
Segítségnyújtás a pályázók számára

  • pályázók a pályázattal kapcsolatos írásban feltett kérdéseikre 5 munkanapon belül írásban választ kapnak. A kérdéseket és az azokra adott válaszokat a Közalapítvány honlapján közzétesszük.
  • z első fordulós pályázat benyújtása előtt 2009. szeptember hónapban információs napot szervez a Közalapítvány a potenciális jelentkezőknek.
  • A második fordulóra pályázók részére a benyújtásig a programot érintő szakterületek vonatkozásában tanácsadást, konzultációs lehetőséget biztosít a Közalapítvány.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás
Pályázati útmutató
Pályázati űrlap
Közpénzügyi tájékoztató
Költségvetés
Költségvetés indoklása
Támogatási szerződés

Forrás: FSZK