palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A CORNET programban való magyar részvétel támogatása-tervezet

nkth pályázatokA Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel összhangban, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter nevében pályázatot hirdet a CORNET (COllective Research NETworking) ERA-NET nemzetközi programban való magyar részvétel támogatására. A pályázat tervezete letölthető weboldalunkról.


A támogatás célja a vállalkozásokat tömörítő és érdekeiket képviselő hazai szakmai szervezetek kutatási megbízásain alapuló ún. kollektív kutatás támogatása, amelynek keretében a vállalkozások kutatás-fejlesztési (K+F) igényeinek megfelelően a szakmai szervezetek kutatóhelyeket bíznak meg K+F feladatokkal. A projektek legalább kettő, valamely CORNET tagországban  bejegyzett szakmai szervezet nemzetközi együttműködésében valósulnak meg. A magyar részvétel ösztönzésére, a CORNET projektek magyar résztvevői a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból (továbbiakban: Alap) a jelen pályázat feltételeinek megfelelően igényelhetnek támogatást a nemzetközi projektben vállalt feladataik teljesítéséhez.

A támogatás összege: A CORNET ERA-NET program keretében meghirdetésre kerülő 8. CORNET nemzetközi pályázati felhíváson (8th Joint CORNET call) eredményesen szerepelő magyar konzorciumi tagok támogatására az NKTH az Alap terhére 200 millió Ft keretösszeget biztosít.
A nemzetközi konzorcium magyar partnerei (konzorciumai) számára pályaművenként elnyerhető támogatás: min. 20 – max. 50 millió Ft/futamidő (max. 2 év).

A projektjavaslatok benyújtásának helye, módja, határideje
A CORNET program magyar résztvevőinek támogatására kiírt pályázat keretében kizárólag a CORNET nemzetközi felhívásra projektjavaslatot benyújtó nemzetközi konzorciumok magyar tagjai jogosultak.

A CORNET programban való részvétel és a CORNET nemzetközi felhívásra történő projektjavaslat benyújtásának szabályait a jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képező CORNET Pályázati útmutató (CORNET Guidelines) rögzíti, amely a CORNET program hivatalos honlapján (www.cornet-era.net/) érhető el.

A nemzetközi pályázatra a projektjavaslatot a nemzetközi konzorcium vezetőjének, angol nyelven, elektronikusan kell benyújtania a www.cornet-submission.net honlap online rendszerén keresztül. Ezzel egy időben, valamennyi konzorciumi partnernek támogatásigénylőt kell benyújtania a nemzeti támogatásnyújtó intézményéhez. A konzorcium magyar résztvevői a jelen pályázati felhívásnak megfelelő támogatásigénylő pályázatot nyújtanak be, 1 eredeti és 1 másodpéldányban, magyar nyelven, a nemzeti támogató intézmény (NKTH) által kijelölt közreműködő szervezethez, a MAG Zrt.-hez. A projekt szakmai megítélése a nemzetközi konzorcium által benyújtott elektronikus projektjavaslat alapján történik.

A CORNET nemzetközi projektjavaslat és a magyar részvételt támogató pályamű benyújtásának határideje 2009. október 30.

A nemzetközi pályázáshoz és a hazai támogató pályázathoz szükséges dokumentumok a www.cornet-era.net , www.nkth.gov.hu és a www.magzrt.hu honlapokon érhetők el.

A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a Pályázati Űrlap a kitöltési útmutatóval, valamint a nemzetközi CORNET pályázat. Ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

A Pályázati űrlapot, a Nyilatkozatokat és – amennyiben szükséges – a Szándéknyilatkozat konzorcium létrehozásáról című mellékleteket magyar nyelven, egy eredeti és egy másolati példányban, a következő címre kérjük benyújtani:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
(Levélcím: 1539 Budapest, Postafiók 684.)
Csomagként történő feladáskor a csomagon a „MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési
Központ Zrt. 1448 Budapest, Rb.: 684” raktárbérleti címzést kell feltüntetni.
Kérjük, ne felejtse el a csomagra ráírni a pályázat nevét és a projekt azonosítóját sem.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a projektjavaslatok személyes benyújtására nincs lehetőség!
A benyújtandó csomagra rá kell írni a felhívás címoldalán található pályázati azonosítót: CORNET_8_09

A kitöltött Pályázati űrlap elektronikusan feldolgozható adattartalmát elektronikus levél mellékleteként kell elküldeni az < alap2009@nkth.gov.hu > címre az űrlap kitöltési és beküldési útmutatójában foglaltak szerint.

Letölthető dokumentum:

Útmutató tervezet

Elérhetőségek:

E-mail: info@nkth.gov.hu
E-mail: info@magzrt.hu

A CORNET nemzeti koordinátora:
Kolossváryné Juhász Györgyi
Tel: 484-2522
E-mail: gyorgyi.kolossvary@nkth.gov.hu

Forrás: NKTH