palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázata akadálymentesítésre

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatot hirdet „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése” címmel 1713/2 kódszámmal. Jelen pályázat keretében támogatásra fordítható 412.295.864 Ft.

A program keretében támogatást igényelhetnek azok a szervezetek (kivéve az 1993. évi III. törvény II. Cím 4. § (1) me) pontjában meghatározott fenntartók), amelyeknek tulajdonában vagy fenntartásában olyan középület van, melyben az alábbi közfeladatokat biztosítja:
a) szociális alap és / vagy szakosított ellátás az 1993. évi III. törvény alapján,
b) gyermekjóléti alap- és/vagy gyermekvédelmi szakellátás az 1997. évi XXXI. törvény alapján.

Pályázatot nyújthatnak be azok a magyar szervezetek, amelyek fenntartói vagy tulajdonosai az a) vagy b) pontot ellátó épületeknek.
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által 1713-as kódszámmal kiírt korábbi pályázaton történt részvétel, illetve támogatás elnyerése nem kizáró oka a jelen programban való indulásnak. A korábbi 1713-as pályázat kedvezményezettjei számára azonban a jelen pályázaton történő indulás feltétele 1713-as pályázathoz kapcsolódó projekt megindítása és a negyedéves jelentésének a Közalapítvány számára való megküldése.

A pályázati felhívás keretében két pályázati tevékenységre lehet pályázni:

1. komponens: Építési beruházási projektek esetében olyan 1998. január 1-je előtt épített, közszolgáltatást nyújtó középület akadálymentesítésére, amelyen még nem végezték el a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő akadálymentesítési átalakításokat, vagy amely részben akadálymentes (például: az épületbe való bejutás biztosított, de nincs akadálymentes WC; hiányzik az akadálymentes átjárás az eltérő padlószint magasságú épületrészek között, az épület info-kommunikációs szempontból már akadálymentes, de fizikai szempontból még nem).

2. komponens: Eszközbeszerzési projektek esetében olyan közszolgáltatást nyújtó középületek eszközbeszerzésekkel elősegítő akadálymentesítésére, melyekben akadálymentesítésre vonatkozó átalakításokat már végeztek, és az akadálymentesítés következő lépése a speciális eszközök beszerzése az épületet használók részére.

Épületenként csak egy támogatható területre (azaz komponensre) lehet pályázatot benyújtani!
A jelen pályázati felhívás keretében elnyerhető vissza nem térítendő támogatás mértéke minimum 2.524.148 Ft és maximum 15.000.000 Ft. A beruházási projektek esetében, ha a projekt keretében liftet is terveznek, a támogatás elérheti a maximum 19.999.724 Ft-ot.

A benyújtás végső határideje: 2009. április 5. (postabélyegző dátuma!)
A pályázattal kapcsolatos további információkat a pályázati felhívás és útmutató részletesen tartalmazza.
(fszk.hu)