palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A gombák csodálatos világa–természeti környezetünk fotópályázat

A Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület nyílt fotópályázatot hirdet „A gombák csodálatos világa – Természeti környezetünk” címmel.

A pályázók köre:
A pályázaton életkortól, foglalkozástól, lakóhelytől függetlenül bárki részt vehet, kivéve:
– a zsűri tagjai
– az egyesület tisztségviselői
– a pályázat lebonyolításával megbízott egyesületi tagok

A pályázat célja:
A pályázat célja a pályaműveken keresztül felhívni a figyelmet a természetben található nagygombák változatosságára és szépségére, védelmet érdemlő termőhelyükre és ezen keresztül az érintetlen környezet megóvásának fontosságára.

3. A pályaművek beküldése:

Pályázati elemek
Egy pályázó összesen három pályázati elemmel vehet részt a pályázaton. Pályázati elemnek minősül az egyedi fotó vagy a maximum 5 egyedi felvételből álló fotósorozat. A pályázati elemeket a pályázónak címmel és rövid leírással kell ellátnia. A rövid leírásnak utalnia kell a fénykép elkészítésének helyszínére és körülményeire (a fotó készítésének hónapja, tájegység, az élőhely jellegzetességei).

Beküldés
A pályaműveket a pályázóknak első körben a netgombasz.fotopalyazat@gmail.com elektronikus levélcímre kell beküldenie. Egy elektronikus levélben egy pályázati elem küldhető be. Az elektronikus levél tárgy mezőjének a pályázó által választott jeligét kell tartalmaznia.
Több pályázati elem beküldése esetén a tárgy mező információtartalmának azonosnak kell lennie. A pályázatot a tárgy mező adattartalma és a beküldő e-mail címe alapján azonosítjuk.
A pályaművet (pályázati elemet) csatolmányként kell megküldeni.
Az elektronikus levél első sorának a pályamű címét, a további soroknak pedig a kötelező leírást kell tartalmazniuk.

Az elektronikus pályaművek paraméterei:
A digitális felvételeket minimálisan 640 x 480, maximálisan 1280 x 960 pixel méretben lehet beküldeni. A fotósorozatok egyedi képeinek azonos méretűeknek kell lenniük. A képeket megnevezéssel kell ellátni, amely első helyen a pályázati jelszót, második helyen – alsó vonallal elválasztva – a kép címét tartalmazza.
Az elektronikusan beküldött pályázati elemek mindegyikének valós EXIF információkat kell tartalmaznia. Ennek hiányában a pályázat nem fogadható be.

A pályművek utólagos korrekciója korlátozottan, az alábbi paramétereknél engedélyezett:
– képkivágás
– kiegyenlítés
– színtelítettség
– fehéregyensúly
– színhőmérséklet
– árnyékok
– kiemelések
– kontraszt
– élesség
További korrekciók esetén a pályázat nem fogadható be.

A papíralapú pályaművek paraméterei:
Az előzsűrizésen átjutott képeket papír alapon is kérjük beküldeni. A papírképeket a „Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület” 1142 Budapest, Dorozsmai út 9/c. címre kell küldeni. A papíralapú képeket bekérő levelet a pályázó e-mail címére küldjük. Aki a papírképeket nem küldi be a kért határidőre, az kizárja magát a pályázat második köréből.
Az eredetileg beküldött digitális fényképekről készített 18 x 24 cm-es méretű színes nyomatot várunk. A kép mellé jeligés zárt borítékban kérjük feltüntetni a pályázó nevét, címét, telefonszámát. A fotó hátuljára csak a jeligét és a kép címét szabad felírni.

Egyéb pályázati feltételek:
A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat.
Amennyiben az alkotás nem felel meg a kiírásnak, obszcén, kirekesztő, vagy agresszív jellegű, a pályázó automatikusan kizárja magát a pályázatból.
A beküldött képeket nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

A pályázó a pályamű beküldésével nyilatkozik, hogy

  • a zsűri pártatlanságában megbízik, döntését elfogadja;
  • a beküldött pályamű szabad, korlátozás nélküli felhasználását engedélyezi a Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület számára, azzal a megkötéssel, hogy a szerzőre vonatkozó információt minden felhasználás esetén közölni kell

A pályázat lezárása, feltöltési határidő: 2010. november 30. 24 oo h

A pályaművek elbírálása:
A feltöltött pályaműveket szakértő zsűri értékeli.
A zsűri fenntartja a jogot arra, hogy indokolt esetben egy-egy helyezést ne ítéljen oda, vagy megosztott díjazásban részesítsen pályázókat.
Közönségdíj: szavazni lehet a www.netgombasz.hu címen elérhető pályázati galériában. A közönségszavazásra a Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület „Hónap Képe” játékára vonatkozó szabályok érvényesek.
A legtöbb közönségszavazatot kapott pályaművet közönségdíjjal jutalmazzuk.
Minden pályázónak elektronikus úton küldött, névre szóló oklevéllel köszönjük meg részvételét.

A zsűri a három legjobb munkát értékes ajándékokkal díjazza:

  • első helyezett díja: két személyre szóló ingyenes hétvége az őrségi „Kosbor” panzióban (Magyarszombatfa)
  • második helyezett díja: kézzel varrt „patchwork” takaró
  • harmadik helyezett díja: 10.000,- Ft értékű Avon ajándékcsomag
  • közönségdíj: a 12 legjobbnak ítélt pályaműből készített, egyedi 2011-es naptár

A kiíró fenntartja a jogot, hogy az egyes díjakat azonos vagy nagyobb értékű egyéb díjakkal helyettesítse.

Jogok
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség őt terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. A résztvevő a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a képeket korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználja.

Eredményhirdetés
A fotópályázat eredményét a www.netgombasz.hu honlapon tesszük közzé, legkésőbb 2011. január 31-ig. A pályázat eredményhirdetésével egy időben tájékoztatjuk a pályázókat az ünnepélyes díjátadó helyéről és időpontjáról.

Egyebek:
A pályázati kiírás letölthető: www.netgombasz.hu

További információkat a netgombasz.fotopalyazat@gmail.com e-mail címen keresztül kérhetnek a pályázók.