palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A magyarországi eurodesk hálózat partneri címbirtokos pályázata

eurodesk palyazatAz Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálata együttműködő partnereket keres az Eurodesk hálózat magyarországi struktúrájának működtetéséhez.  A magyarországi eurodesk hálózat partneri címbirtokos pályázatának célja, a fiatalok és közösségeik bevonásának és részvételének erősítése érdekében együttműködő, partneri hálózat kialakítása az ifjúságot érintő információszolgáltatás területén. Jelen pályázat célja a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Eurodesk hálózati partnereinek kiválasztása, valamint a hálózat működtetése Eurodesk partneri együttműködési megállapodások keretében.


A pályázat időtartama: 2010. január 1. – 2011. december 31.

Pályázati kategória:
Eurodesk Partner címbirtokos

Partneri együttműködés keretén belül, a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat és együttműködő partnerei által kezelt pályázati forrásokhoz kapcsolódó országos információs hálózat kialakítása.

Az Eurodesk Partner feladatai:

 • multiplikátorként az Eurodesk intranetes hálózatán megjelenő információkat közvetíti célcsoportja és saját szakmai együttműködői hálózatának tagjai felé, és megjeleníti a saját honlapján
 • információt nyújt a Fiatalok Lendületben Programról, az Egész életen át tartó tanulás programról, Kultúra 2007-2013 Programról
 • információt nyújt a pályázatok, projektek tervezéséhez
 • részt vesz a www.eurodesk.hu honlap tartalmának tematikus frissítésében, a szerződésben egyeztetettek szerint
 • hírt ad az általa szervezett ifjúsági és szakmai rendezvényekről
 • részt vesz hálózati találkozókon (Eurodesk Országos Hálózati Találkozó, illetve Regionális Találkozók)
 • részt vesz a MOISZ Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodái által koordinált regionális projektek kidolgozásában és megvalósításában
 • tanácsadói és információszolgáltatási tevékenységéről az előírásoknak megfelelően dokumentációt vezet
 • a Magyarországgal kapcsolatos külföldi információs megkereséseket feldolgozza
 • az Eurodesk információs anyagokat jól látható helyen elhelyezi
 • aktívan bekapcsolódik a hálózat által közösen létrehozott munkacsoportok aktuális feladataiba
 • heti 20 órában nyitva tart, és ebben az időben a szolgáltatásért felelős munkatárs Eurodesk információt szolgáltat
 • a Eurodesk szolgáltatás logóját, arculati elemeit és elérhetőségét jól látható helyen elhelyezi a szolgáltatási térben és az épület bejáratánál

A nyertes pályázókkal a MOISZ két évre köt együttműködési megállapodást.
Az együttműködés keretében a MOISZ lehetőséget biztosít a First Class nevű intranetes hálózathoz hozzáférésre, valamint ő az Eurodesk hálózat tagjai számára további pályázati forrást biztosít konkrét projektek megvalósítására.

Pályázatot nyújthat be:
Az a társadalmi szervezet (kivéve politikai pártok), alapítvány, közintézmény, non-profit kft., közhasznú társaság, mely

 • bárki számára hozzáférhető szolgáltató teret működtet
 • információszolgáltató tevékenységet is végez
 • fő célcsoportját a fiatalok alkotják
 • internet hozzáféréssel rendelkezik (min. 4 Mbit/sec)
 • min. 1 számítógépet biztosít az Eurodesk szolgáltatás számára
 • a szolgáltatásnyújtásra nevesített munkatársa társalgási szinten beszél angolul.
 • megvalósítóként, tanácsadóként részt vett a Fiatalok Lendületben Program által finanszírozott projekt megvalósításában.

A pályázatban be kell mutatnia

 • a pályázó eddigi tevékenységét, és célcsoportját
 • az Eurodesk hálózatban megjelenő információk továbbítására, felhasználására vonatkozó elképzeléseket, különös tekintettel a helyi és térségi szinten várt eredményekre
 • a pályázó szakmai hálózatait, és az abban vállalt szerepét
 • az Eurodesk információs szolgáltatás nyújtására nevesített személyt (önéletrajz).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó:

 • saját honlapot működtet
 • az előző években aktív First Class használó volt
 • hálózati tagsággal és/vagy kapcsolatokkal rendelkezik az ifjúsági szakma területén (pl. HAYICO, ISZMK)
 • több ifjúsági projektet valósított meg, főként az ifjúsági információs területen
 • foglalkozik ifjúsági információszolgáltatással
 • felkereső ifjúsági munkát végez.

A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai

 1. A pályázó szervezet információs szolgáltatásának bevezetettsége.
 2. A pályázó és célcsoportja kapcsolatának kiépítettsége.
 3. A pályázó szakmai hálózata, hálózati tagsága mennyiben biztosítja a fiatalok minél szélesebb körben történő elérését?

A benyújtás határideje: 2009. november 15. 24.00 óra

A pályázók a pályázati döntésről 2009. december 15.-ig értesítést kapnak.

A pályázatokat két példányban (egy elektronikus és egy papíralapú) kérjük benyújtani.

Postán benyújtott pályázatok és dokumentumok esetén az elbíráláskor a postai bélyegző dátuma érvényes!
E-mailen és faxon beküldött pályázatok csak abban az esetben kerülnek elfogadásra, ha a pályázati anyag eredeti aláírással postán is megérkezik.
E-mail: mobilitas@mobilitas.hu
Fax:(1) 438 1055

A postai beadás helye:
FSZH – MOISZ
1525 Budapest, Pf. 20.

A papíralapú pályázatot zárt borítékban vagy csomagban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázó szervezet nevét.

Részletes pályázati anyagok beszerzése:

Letölthető dokumentumok:

Pályázati űrlap
Pályázati kiírás

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap elektronikus úton letölthető a http://www.eurodesk.hu/hirek címről.

További információ:
Kiss Andrea
Tel.: (1) 438 1051
Fax.:(1) 438 1055
Email: kiss.andrea@mobilitas.hu

Forrás: http://www.eurodesk.hu/