palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Alkotóművészeti tábor pályázat

Alkotóművészeti tábor – Borza Teréz iparművész vezetésével.

Pályázók köre:

Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2013. augusztus 31-ig 15. életévét be nem töltött gyermek szülője/törvényes képviselője.

Kedvezményezettek köre:

Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2013. augusztus 31-ig 15. életévét be nem töltött gyermek.

A tábor helyszíne és ideje:

Fadd-Dombori, 2013. július 8-13. (5 éjszaka, 6 nap)

Fadd-Dombori, 2013. július 15-20. (5 éjszaka, 6 nap)

Fadd-Dombori, 2013. július 22-27. (5 éjszaka, 6 nap)

Fadd-Dombori, 2013. július 29.-augusztus 3. (5 éjszaka, 6 nap)

Résztvevők maximális létszáma: Turnusonként legfeljebb 60 gyermek, összesen 240 fő.

Témakörök:

 • július 8-13.:  I. Grafikai-nyomtatási technikák II. Rajzolás, festés III. Tárgyak készítése, modellezés;
 • július 15-20.:  I. Tájkép festés II. Kézműves technikák elsajátítása III. Épületek makettezése;
 • július 22-27.: I. Csendélet festés II. Játékok készítése III. Origami technikák elsajátítása;
 • július 29.-augusztus 3.: I. Üvegfestés II. Gyurmából figurák készítése III. Különböző akvarell technikák elsajátítása.

Általános pályázati feltételek:

 • Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;
 • A pályázat elnyerésének lehetősége a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2013. április 8. napjáig áll fenn;
 • Jelen pályázat keretében egy adatlapon egy gyermekre nyújtható be pályázat;
 • A kötelező mellékleteket kizárólag a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) által megadott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, jpg-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
 • Ugyanazon kedvezményezett (gyermek) csak egy tematikus pályázat keretében juthat az Alapítvány által biztosított támogatáshoz;

A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2013. április 8. 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;

 • A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
 • A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
 • Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
 • Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
 • A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el. A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására 2013. április 15. napjáig kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2013. április 15. napjáig;
 •  A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a tábor helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
 • A pályázati támogatásban részesülő gyermekek TAJ-kártyájukat, valamint az egészségi állapotukról szóló, szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot – amely a táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi – magukkal kell vinniük a táborozásra.

Támogatás tartalma:

Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, azaz 5 éjszaka (hétfő délelőtti érkezéssel és szombati, reggeli utáni távozással). Az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást állami tulajdonban lévő Erzsébet Táborokban lehet igénybe venni.

A tábor önrésze gyermekenként 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázócsaládjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét.1

Az ennél magasabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázóesetén a tábor önrésze gyermekenként 10.000,- Ft, azaz tízezer forint.

Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követően legkésőbb 2013. május 10. napjáig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító számot feltüntetve kell átutalni az Alapítvány alábbi bankszámlaszámára:

OTP Bank 11794008-20541073

Amennyiben a pályázati támogatásra jogosult a táborozási szolgáltatást nem veszi igénybe, az önrész visszafizetésre nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:

A kedvezményezett szülőjének/törvényes képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában kell az alábbiakról nyilatkoznia:

 • a résztvevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyának fennállásáról;
 • nyilatkozat a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem mértékéről, vagy arról, hogy pályázó jövedelemnyilatkozatot nem kíván tenni.

A szervezők a tábor időpontját és helyszínét illetően a változtatás jogát fenntartják.

Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése érdekében a táborhelyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet reklámcélokra felhasználhat.

Amennyiben további kérdése van, kérjük, forduljon telefonos ügyfélszolgálatunkhoz, munkanapokon 8 és 16 óra között az alábbi elérhetőségen: 06 1 371 32 42

 Bővebben: https://palyazat.erzsebetprogram.hu/

Forrás: http://erzsebetprogram.hu