palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az Új Akropolisz történet- és mesepályázata

Kelts életre egy mesehőst, írd meg egy hős történetét! Az idei történet- és mesepályázatunk fő célja, hogy visszanyúljunk a mese klasszikus értékeihez, mitikus gyökereihez. A bölcs Platón azt tanította, hogy a jó mesék híven írják le a világ lényeinek-dolgainak igazi, legmélyebb természetét. Legyen szó akár varázsmeséről, igaz vagy kitalált történetről, a hősök küzdelmes útjukon nehézségekkel, megpróbáltatásokkal találkoznak.

A hős legfőbb ereje azonban éppen abban rejlik, hogy soha nem feledi el, miért indult útnak. Tűzön-vízen keresztül is célt ér, és közben megtanul győzni, megismeri a természet erőit, az önmagában rejlő lehetőségeket. A négy platóni alaperény: a bölcsesség, a bátorság, a józan önmérséklet és az igazságosság segítségével képes visszaállítani a harmóniát a világban.

5 éves kulturális tevékenységünkhöz híven 2009-ben is az értékközpontú szemléletre szeretnénk felhívni a figyelmet. Ennek szellemében pályázatunkra bel- és külföldről egyaránt várjuk olyan szerzők írásait, akik képzeletük segítségével időtlen értékeket öltöztetnek újkori formába. 2009 első felében programjainkkal és kutatásainkkal – amelyeket a honlapunkon közreadunk – az érdeklődők segítségére is leszünk, hogy minél többen ihletet nyerjenek és tollat ragadjanak.

Pályázati téma:

A pályázatunkra kifejezetten amatőr, rendszeresen nem publikáló szerzők tollából várunk eddig még meg nem jelentetett műveket. A szerzők olyan hőstörténeteket és varázsmeséket küldjenek, amelyek az ember örök kérdéseivel foglalkoznak, és szépségük mellett nem csupán elgondolkodtatnak, hanem megoldási lehetőséget is kínálnak a mai embernek. A pályamű témája annyiban kötött, hogy kapcsolódjon a négy említett alaperényhez (bölcsesség, bátorság, józan önmérséklet, igazságosság) vagy feleljen meg V. J. Propp kutató által meghatározott varázsmesei kritériumoknak.

V. J. Propp a varázsmeséket formailag határozza meg: azokat a meséket sorolja ide, amelyekben megjelenik – ha hiányosan is – a 7 szerepkör (hős, álhős, ellenfél, segítőtársak, útnak indító, adományozó, keresett személy) és a 31 funkció (indulás, eltávozás, tilalom…, büntetés és esküvő) V. J. Propp: A mese morfológiája, Osiris-Századvég kiadó, Budapest 1995.


Értékelési szempontok:

A beküldött pályaművek elbírálásakor elsősorban a következőket vesszük figyelembe:

  • Mennyire sikerült megfelelni a varázsmesék kritériumainak vagy megragadni a négy alaperény szellemiségét?
  • A beadott történetben vagy mesében megjelenik-e a tökéletesedésre, tudatos harmóniára törekvő ember képe, példája?
  • Az újszerű, fiatalos, újító megoldások – az írói véna gyakorlottságától függetlenül – előnyt jelentenek.
  • Stíluselemek, nyelvi kifejezőkészség, igényesség, választékosság, helyesírás.

Formai követelmények, feltételek:

  • Ebben az évben is legfeljebb 20 000 karakter terjedelmű pályaműveket várunk, és egy szerzőtől legfeljebb 2 történetet tudunk elfogadni. (A megadott terjedelem kb. 7 gépelt oldal, de a változó sorhosszúság miatt a karakterszámot ellenőrzi a zsűri.)A pályaművek megjelentetésére a jogot, valamint a honlapon megjelenő írások moderálásának jogát fenntartjuk.

Beküldési cím:

A pályázatokat 2009. február 1-jétől kezdődően a http://palyazat.ujakropolisz.hu oldalon lehet beküldeni, ahol nemcsak a legjobb pályaművek, hanem a varázsmesékkel kapcsolatos cikkek, kutatások, program- és könyvajánlók, érdekességek is megtalálhatók lesznek. A regisztráláskor kérjük megadni a pályázó jeligés nevét, e-mail címét, életkorát és értesítési telefonszámát.

Beküldési határidő:

2009. április 5.

Értékelés:

Az értékelés első körét április 6. és május 9. között tartjuk, ekkor a beérkezett pályamunkák közül kiválasztjuk a 10 legjobb alkotást, melyet május 10-től, az értékelés második körében, a http://palyazat.ujakropolisz.hu oldalon a nagyközönség is figyelemmel kísérhet. Ekkortól lehetőség nyílik a szavazásra is, és a legtöbb szavazatot kapott pályamunka nyeri el a Történet- és mesepályázat közönségdíját. A szavazatot leadó regisztrálók között a hősiességhez kapcsolódó könyveket sorsolunk ki.

Eredményhirdetés:

Időpont: 2009. június 13. szombat 16 óra.

Helyszín: Az Új Akropolisz Központja, Budapest, VIII. kerület Rigó u. 6-8.

Az első 10 helyezettet az eredményhirdetést megelőző két hétben levélben, telefonon vagy e-mailben értesítjük. A győztes pályamunkát elektronikus újságunk 2009. júliusi számában is megjelentetjük.

A pályázat díjazása:

1. díj: 1 db hordozható számítógép (laptop) + 2 db filozófiai tanfolyam bérlet
2. díj: 30 000 Ft + 2 db filozófiai tanfolyam bérlet
3. díj: 20 000 Ft + 2 db filozófiai tanfolyam bérlet
A közönségdíj győztese könyvjutalomban részesül.

Az eredményhirdetés után a helyezettek egyéni értékelést kapnak, és részt vehetnek egy írásaikkal kapcsolatos beszélgetésen.
(ujakropolisz.hu)