palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Economic opportunities fund pályázat

3,5 millió eurós pályázati felhívás, olyan hatékony és fenntartható, közösségvezérelt megoldások ösztönzésére, amelyek elősegítik a marginalizált nők, transzneműek, nembináris és a gender-normáknak nem megfelelő emberek gazdasági lehetőségeit Európában.

Az elmúlt évtizedek javulása ellenére a nemek közötti egyenlőtlenség még mindig jelentős probléma Európában. Néhány aggasztó statisztikai adat: a nők 13%-kal kevesebbet keresnek, mint férfi társaik, és ez az arány a nyugdíjkülönbségek esetében 29,5%-ra emelkedik, a munkahelyek 82%-a nemek szerint szegregált, és a nők 60%-a tapasztal erőszakot vagy zaklatást a munkahelyén. Még nehezebb a helyzet azok számára, akik többszörös diszkriminációt tapasztalnak. Az IOM-UN Migration szerint például a migráns női munkavállalókat aránytalanul nagy mértékben érinti a munkahelyek elvesztése, és a COVID-19 világjárvány miatt fokozódott a szegénység kockázata. Emellett a migráns nők az ápolási ágazatban dolgozók legalább 40%-át teszik ki néhány európai országban. Ez az ágazat, mint sok más, túlnyomórészt nőket foglalkoztató ágazat, arról ismert, hogy bizonytalan körülmények között, alacsonyabb bérezéssel és az informális munka nagyobb arányával dolgozik.

A marginalizált nők gazdasági integrációjának hiányát többszörös, rendszerszintű és egymással összefüggő okok okozzák. Ezek a minőségi képzés és oktatás lehetőségeinek csökkenésétől kezdve a nemi és faji sztereotípiák elterjedtségén át a fizetetlen gondozási terhekig, amelyek még mindig főként a nők vállára nehezednek, valamint a munkahelyi diszkrimináció és erőszak nagy gyakoriságáig terjednek. Pozitívum, hogy az Európai Unió most nagymértékben fektet be a zöld és a digitális átmenet kettősébe, olyan ágazatokba, ahol a minőségi munka, a magas színvonal, a bérezés és a védelem a norma. Ez lehetőséget teremthet annak biztosítására, hogy a nők és a marginalizált csoportok ne maradjanak ki.

Ebben az összefüggésben a The Alliance for gender equality in Europe új, 3,5 millió eurós pályázati felhívást tesz közzé.

A felhívás célja, hogy olyan hatásos és fenntartható, közösségvezérelt megoldásokat ösztönözzön, amelyek elősegítik a marginalizált nők, transzneműek, nem bináris és nemi szempontból a gender-normáknak nem megfelelő emberek gazdasági lehetőségeit Európában. A finanszírozás célja, hogy elősegítse az Alliance jövőképét egy olyan igazságos és méltányos európai társadalomról, amelyben a nemek közötti egyenlőség minden ember, különösen a kiszolgáltatott helyzetben élők számára megvalósul.

Irányelvek

A gazdasági lehetőségek meghatározása

A gazdasági lehetőségek alatt a munkahelyek, a vállalkozói és pénzügyi lehetőségek megnyitását érthetjük a korábban hátrányos helyzetű társadalmi csoportok előtt. A Szövetség elismeri, hogy a gazdasági lehetőségek számos alapvető tényezőtől függnek, beleértve az oktatást, a képzést és a készségeket, a közszolgáltatásokat és az infrastruktúrát, a karriert és a jövedelemszintet, a pénzügyi függetlenséget, a kisvállalkozások fejlesztését, a megfizethető lakhatást és a társadalmi hálózatokat. A gazdasági lehetőségekhez való hozzáférésnek akadályai lehetnek más tényezők is, mint például a nemi és faji sztereotípiák, a foglalkozási szegregáció, a fizikai és mentális egészség, a gondozási kötelezettségek és az adósság.

Mit támogatunk?

A pályázatnak világosan be kell mutatnia, hogy a támogatottak hogyan fogják teljesíteni a felhívás általános célkitűzését és a gazdasági lehetőségek fenti meghatározását. A sikeres pályázatok olyan szilárd megközelítést mutatnak be, amely bizonyítottan fenntartható a célcsoportok számára, és világos elképzelést tartalmaz arról, hogy hogyan és hol mérhető a hatás.

A Szövetség hisz a holisztikus megközelítésben, ahol az egyének életének javítása együtt jár a rendszerszintű változások előmozdításával. Elkötelezettek vagyunk abban is, hogy odafigyeljünk a kis, első vonalbeli szervezetek egyedi igényeire. Ezért nyitottak vagyunk az olyan szervezetek támogatására, amelyek nem kizárólag a fentiekben meghatározott gazdasági lehetőségekkel foglalkoznak, ha erős igényfelmérést és kontextuselemzést mutatnak be, foglalkoznak a gyorsító tényezők és/vagy akadályok egy részével, és legalább egy tevékenységük a gazdasági lehetőségek megnyitására irányul. Például megfontolnánk egy mentális egészséggel foglalkozó szervezet pályázatát, ha az egyik konkrét tevékenységük a munkahelyi képzéshez való hozzáférésre vonatkozik.

A jelen felhívás keretében támogatható tevékenységek a következők lehetnek:

 • Egyének vagy szervezetek kapacitásépítő tevékenységei, például képzés, mentorálás, coaching, empowerment és szabadidős tevékenységek.
 • Szolgáltatásnyújtás.
 • Hatásgyakorlás, például tudatosságnövelés, érdekérvényesítés, hálózatépítés, kutatás és politikai munka.

Néhány példa a lehetséges támogatott tevékenységekre:

 • Nők, transzneműek, nem bináris és nemi szempontból nem konform emberek képzése, hogy jó minőségű munkahelyekre léphessenek be, például a technológiai és a környezetvédelmi szektorban.
 • Pénzügyi tanácsadás nyújtása, hogy javuljon a nők transznemű, nem bináris és nemi szempontból nem konform emberek képessége a mindennapi pénzügyek kezelésére és a pénzügyi sokkhatásokra való felkészülésre.
 • A női, transznemű, nem bináris és nemi szempontból nem konform emberek (társadalmi) vállalkozóinak támogatása abban, hogy vállalkozásukkal stabil jövedelmet teremtsenek.
 • A tisztességes munka támogatása a nemek és a rasszizmus szempontjából erősen megkülönböztetett ágazatokban, például a gondozási ágazatban (az emberek fizikai, pszichológiai, érzelmi és fejlődési szükségleteiről gondoskodó munkakörök, például egészségügyi szolgáltatások, oktatás, szociális munka, háztartási munka stb.)
 • A munka és a magánélet egyensúlyának javítása
 • a fizetetlen gondozási terhek csökkentése
 • A nemi és faji alapú megkülönböztetés és a munkahelyi erőszak megelőzése.

Prioritások

E felhívás alkalmazásában a marginalizált személyek az alábbi jellemzők közül egy vagy több jellemzővel rendelkező, alacsony jövedelmű nők, transznemű, nem bináris vagy nemi szempontból nem konform munkaképes korú személyek:

 • migrációs háttérrel és/vagy etnikai kisebbségekhez tartozó személyek
 • erőszak áldozatai
 • vidéki vagy hátrányos helyzetű területekről származó emberek, közösségek
 • fogyatékkal élők
 • fiatalok, akik most lépnek be a munkaerőpiacra
 • idősek, nyugdíjközeli emberek, közösségek

Kiválasztási kritériumok

Támogathatósági kritériumok

 • Angol nyelvű, kitöltött pályázat.
 • Belgium, Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Franciaország, Horvátország, Luxemburg, Hollandia, Lengyelország, Horvátország, Magyarország, Németország, Írország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és az Egyesült Királyság.
 • Jogilag bejegyzett nonprofit szervezetek: nem kormányzati és civil társadalmi szervezetek, szociális vállalkozások, nemzeti vagy regionális alapok.
 • Kis és közepes méretű, élvonalbeli szervezetek. A pályázó szervezetek erősen kötődnek az általuk támogatott közösségekhez, közvetlen kapcsolatban állnak azokkal, és elszámoltathatóak az általuk támogatott közösségek felé. A kis és közepes szervezetek az alábbi összegek alatti éves költségvetéssel rendelkeznek (a küszöbértékek a nemzeti megélhetési és munkaerőköltségeken alapulnak):
  • Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Írországban, Luxemburgban, Hollandiában, Svédországban és az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező szervezetek: 600 000 €.
  • Bulgáriában, Horvátországban, a Cseh Köztársaságban, Görögországban, Olaszországban, Magyarországon, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában, Spanyolországban és Magyarországon székhellyel rendelkező szervezetek: 450 000 €
 • marginalizált nőkkel, transznemű, nem bináris és nemi szempontból nem konform emberekkel foglalkozó szervezetek.
 • A pályázó kapacitásnak megfelelő reális terveket és költségvetést nyújt be.

Támogatás

A támogatás teljes összege: 3 500 000 EUR.
A támogatás 2 évre szól: 2023 júliusától 2025 júniusáig.
A támogatás összege támogatásonként 60 000 EUR és 150 000 EUR között mozog.

A támogatás alaptámogatásra vagy projekttámogatásra is nyújtható.

Az alaptámogatás alatt a szervezetnél felmerülő minden olyan költség finanszírozását értjük, amely nem konkrét tevékenységekre/projektekre irányulnak. Általában olyan általános költségeknek minősülő költségek finanszírozására használják, mint például az adminisztrációs/magszemélyzet fizetése és képzése, bérleti díjak, adminisztrációs és irodai költségek, felszerelések…

A projekttámogatás esetében az elfogadható bérköltség mértéke; az általános költségek felső határa 20%.
A támogatottaktól elvárt, hogy vegyenek részt hálózatépítési, egymástól való tanulási és kapacitásépítési tevékenységekben, hogy megerősítsék szervezeti fejlődésüket.
Lehetőség van újbóli támogatásra.
Csoportos pályázatok is lehetségesek, de csak egy szervezet lehet a Szövetség vezetője és kapcsolattartója.
Minden szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

Pályázat weboldala:

2023 Economic opportunities fund

A pályázati eljárás két szakaszból áll.

Az első szakaszban a pályázatokat angol nyelven kell benyújtani az online platformon 2023. február 12-én 23 óra 59 percig (CET). A pályázati űrlap letölthető a referenciaként, de a benyújtás kizárólag online történik.