palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz. Akadálymentesítés a Nyugat-Dunántúli Régióban. NYDOP-2009-5.1.1/C

umft pályázatJelen pályázat célja a fogyatékos személyek életminőségének javítása, esélyegyenlőségének növelése érdekében az önkormányzati felelősségi körbe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény [1998. évi XXVI. tv.] értelmében a fogyatékos személyek számára biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.

A konstrukció létjogosultságát indokolja, hogy az önkormányzatok, valamint az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású intézmények épületei jelentős részében még nem biztosítottak a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés feltételei. Az intézkedés lehetőséget teremt a közszolgáltatást nyújtó intézmények által nyújtott közszolgatatások komplex akadálymentesítésére, és ezzel a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben előírt kötelezettségek teljesítésére.

Az intézkedés mindemellett nemcsak a fogyatékos személyek, hanem az időskorú, a beteg, a babakocsit használó emberek életkörülményeit is javítja, megkönnyítve mindennapjaikat, így a fejlesztések megvalósítása az egész társadalomra pozitív hatással lesz.

Támogatás megnevezése:

NYDOP-2009-5.1.1/C – Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)

Forrás összege:

570 000 000 .- HUF

Beadás kezdete:

2009.07.01.

Beadási határidő:

2009.09.30.

Elérhetőség:

pályázati dokumentáció

Kedvezményezettek köre:

Jelen pályázati kiírás keretében pályázhatnak azok az alább felsorolt szervezetek, amelyek által fenntartott, fejleszteni kívánt intézmény az alábbi szolgáltatások valamelyikét látja el: óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális-, gyermekvédelmi alap- és szakellátás, egészségügyi szakellátás, önkormányzati ügyfélszolgálat. (Jelen pályázati kiírás keretében egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény akadálymentesítése nem támogatható.) • helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok (KSH 32), illetve ezek társulásai (KSH 36) • 2008. július 1-je előtt létrehozott jogi személyiségű non-profit szervezetek Minden intézménytípus esetében a pályázatot a fenntartó szervezetnek kell benyújtania.

Támogatási feltételek/
A támogatható tevékenységek köre:

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések: Támogatás olyan közszolgáltatást nyújtó középület komplex akadálymentesítésének megvalósításához igényelhető, amelyen még nem, vagy csak részben végezték el a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő akadálymentesítési átalakításokat. A program keretében olyan akadálymentesítési átalakítások megvalósítására lehet támogatást elnyerni, melyekkel teljesülnek a komplex akadálymentesítés követelményei. A komplex akadálymentesítés jelen kiírás keretében adott közszolgáltatás(ok) akadálymentes hozzáférésének biztosítását jelenti valamennyi fogyatékossági csoport (mozgássérült, látás- vagy hallássérült, értelmi sérült, autista) számára. A projekt tartalmával és a műszaki tervek elkészítésével kapcsolatos speciális előírások a pályázati útmutató C5. pontjában találhatók.

Támogatás mértéke (%):

85

Támogatás minimum összege:

5 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege:

40 000 000.- HUF
15 millió Ft feletti támogatás kizárólag akkor igényelhető, ha a komplex akadálymentesítés megvalósításához lift beépítés szükséges, és ez feltüntetésre került a terveken is.

Támogatható projektek száma:

13

Kiíró szervezet:

Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet:

Neve: VÁTI Kht. – Területi Iroda-Zalaegerszeg
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor u. 24.
Tel.: 92511070
Honlap: www.vati.hu