palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Egyszerűbben intézhetők egyes ügyek online: a lakcímváltozás bejelentését, az okmányok pótlását is végezhetjük otthonról

Tovább bővült az elektronikus szolgáltatások köre. A www.magyarorszag.hu oldalon keresztül új ügyek intézhetők a kormányablakok felkeresése nélkül. Az egyszerűsítés érinti a lakcímbejelentést és az elveszett okmányok ( eSzemélyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) pótlását.

Ezentúl személyes megjelenés nélkül, akár otthonról is intézhetők a különböző ügyek, azonban érdemes előtte alaposan tájékozódni.

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos elektronikus ügyintézés

Lakóhelyet, tartózkodási helyet és az ezeket érintő változásokat online intézhetjük, az ingatlan kizárólagos tulajdonosaként, haszonélvezőjeként, illetve a közös tulajdon esetében a szállásadó hozzájárulásának birtokában. Amennyiben nem szállásadóként történik a bejelentés, akkor a kérelemhez a következő iratokat szükséges csatolni: vagy a lakás használatára vonatkozó jogosultság igazolására alkalmas nyilatkozatot/ vagy okiratot, illetve bérleti szerződést.

Csak olyan ingatlan esetében lehet online indítani a kérelmet, amely szerepel a központi lakcímnyilvántartásban.

A külföldről hazatelepedő állampolgárok pedig már 2020 szeptemberétől a magyarországi letelepedés szándékát szintén elvégezhetik elektronikusan. Viszont ebben az esetben a lakcímbejelentésen túl a személyes adatok bejelentését is meg kell tenniük. A bejelentést követően az érvénytelen lakcímkártyát (lakcímet igazoló hatósági igazolványt) bármely kormányablakban leadhatják.

eSzemélyi igazolvány és útlevél pótlása

Az eSzemélyi igazolvány egyszerűen pótolható a szükséges adatok feltöltésével a www.magyarorszag.hu oldalon keresztül. Az érvényes igazolvány az érvényességi idején belül akár több alkalommal is pótolható, viszont évente csak egyszer ingyenes vesztés esetében. Fontos tudnivaló, hogy az érvényben lévő, de különböző időben kérelmezett okmányokra eltérő szabályok vonatkoznak. (Például nem pótolhatók elektronikusan a 2016. január 1. napját megelőzően kérelmezett állandó személyi igazolványok.)

  1. január 1-2020. június 30. napja között kérelmezett eSzemélyi igazolvány közül csak olyan pótolható online, amelyik:
  • nem tartalmaz tárolóelemet (chipet)- határidő nélkül érvényes
  • a tárolóeleme nem tartalmazza az ujjlenyomatot

2020.07.01. napját követően

  • nem tartalmaz tárolóelemet (chipet)- határidő nélkül érvényes
  • a tárolóeleme nem tartalmazza az ujjlenyomatot
  • tárolóelemmel rendelkezik, amely tartalmazza az ujjlenyomatot, valamint az ujjlenyomatot hozzájárulása alapján a személyiadat- és lakcímnyilvántartás jelenleg is tartalmazza.

A változás nem érinti a korábbi okmányhoz rendelt szolgáltatások- e-aláírás, időbélyegzés szolgáltatás, vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámok- körét, ezen funkciók visszaállítása továbbra is személyeses ügyintézés keretében lehetséges. Azonban a kártyaolvasó eszközzel rendelkező ügyfelek a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámokat utólag is, elektronikusan elvégezhetik.

Útlevél pótlása

Az útlevél az eSzemélyi igazolványhoz hasonlóan pótolható elektronikusan a szükséges adatok feltöltésével a www.magyarorszag.hu oldalon keresztül.

Vezetői engedély pótlása elektronikusan

A vezetői engedélyt is lehetőség van elektronikusan pótolni, viszont nagyon fontos szabály, hogy a könnyítés a már korábban bejelentett, és leérvénytelenített jogosítványokra nem vonatkozik. Elveszett okmány esetében nincs szükség további iratot benyújtani, viszont lopás esetén meg kell adni nemcsak a rendőrhatóság nevét, de az ügy számát és a bejelentés idejét is.

Az ügyfél elektronikusan tett nyilatkozata szintén elektronikus úton kerül továbbításra a Nyilvántartó fel. Az új jogosítvány a kérelem benyújtásakor tett nyilatkozat alapján kerül postai úton kiküldésre, illetve a megadott hivatalban személyes átvételre.

(Forrás:Portfolio.hu, Kormányhivatal.hu)