palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A legfontosabb „puha készségek” a mai üzleti világban

Mik azok a puha készségek?

A puha készségek vagy angolul soft skills minden olyan személyes tulajdonság, amelyek a munkahelyen jól használhatók és lehetővé teszik azt, hogy hatékonyan kommunikáljanak másokkal. A puha készségek különböznek a kemény képességektől. A kemény képességek tanulhatók. Az üzleti életben kommunikációt, interakciót és hatékony munkát jelent az ügyfelekkel, csapattagokkal, mentorokkal és tanácsadókkal. A puha készségek fontosak az üzleti életben, mert a siker segít abban, hogy jobb eredményeket érjen el és megossza a bizalmát. A karrier során elért sikerek 85%-át a puha készségeknek és csak 15%-ában a technikai készségeknek köszönhető. A nagyszerű puha készségek segítenek abban, hogy mélyebb kapcsolatokat építsen ki az ügyfelekkel. De nem csak az üzleti életben, hanem az online szerencsejátékoknál is fontosak a puha készségek. Az online magyar kaszinó használata során is gyakran szüksége lesz ezekre a puha készségekre.

Mik a legfontosabb puha készségek?

Egy vállalati környezetben nagyvállalatok és közepes méretű üzleti társaságok arra fókuszálnak, és a puha készségeket munkavégzés előfeltételeként határozzák meg. Sok vállalkozó állandóan azon dolgozik, hogy új és értékes készségeket adjon hozzá a puha készségeihez, mint pl. technológiákat, közösségi médiákat stb. A puha készségek kifejlesztésének egyéni fókusza még mindig marginális. Rengeteg vállalkozó és szakember nem aktívan dolgozik ezen. 3 különböző lényeges puha készség áll rendelkezésre az üzleti sikerhez. Hatékony kommunikáció, másokkal való hatékony együttműködés, és önszabályozás.

Kommunikációs készségek

Aktív hallgatás: Mindenkinek meg kell tanulnia odafigyelni és hallgatni. Hogyan fókuszált a figyelme a beszélgetés során? Figyel a testbeszédre és a tónusra? A fülei sohasem hagyják cserben. A legsikeresebb vezetők nem csak a szakmai képességekben, hanem a puha készségekben is érdekeltek. Az interperszonális készségek, mint pl. a tárgyalás, a morális készségek felépítése és a kapcsolatok a kulcsfontosságú képességek a sikerhez. Az automatizálás időszakában ezek a képességek még fontosabbá válnak. Habár néhány készség teljesen automatizálttá válik, de a soft készségek, mint az érzelmi intelligencia és a tanítás készsége nem az. Ezeknek a készségeknek a tanulása kulcsfontosságú függetlenül, hogy állást vesz el a technikai fejlődés. Valóban a puha készségek sokkal fontosabbak, mint tudni azt, hogy hogyan lehet megfelelni a mai munkakörnyezetben. A jelenlegi tanulmányok kimutatták, hogy a menedzserek nem tudnak hatékonyan kommunikálni az alkalmazottakkal.

Mi a különbség a puha és kemény készségek között?

Az erős puha készségekkel rendelkező jelöltekre nagy igény mutatkozik jelenleg mindenféle különböző munkaterületen. Milyen puha készségekről van szó, és melyek a legfontosabbak? A puha készségek azok a készségek, amelyek lehetővé teszik, hogy fit legyen a munkahelyen. Ez magába foglalja személyiséget, rugalmasságot, motivációt és különböző módszereket. A puha készségek fontosak, mert ezek teszik lehetővé, hogy egy munkaadó előléptet-e egy alkalmazottat. A puha készségek különböznek a kemény készségektől, amelyek közvetlenül szükségesek a munkához. Egy ács kemény képességei közé tartozik például a láncfűrész működtetésének képessége, míg a puha készségek közé tartozik az, hogy hatékonyan kommunikáljon a munkatársakkal és ügyfelekkel. A munkában való sikerességhez, együtt kell tudni működnie másokkal, beleértve a menedzsert, munkatársakat, ügyfeleket és bárkit, akivel a kommunikál a munkavégzése során.

A legfontosabb készségek

A munkaadók olyan alkalmazottakat szeretnének, akik hatékonyan tudnak együttműködni másokkal. Ezt a képességet nagyon nehéz megtanítani, így a munkaadók tudni szeretnék, hogy a jelölt rendelkezik-e a képességgel, hogy sikeresen lássa el a munkakörét. A puha készségek között kell megemlíteni a tárgyalási készséget, a nem-verbális képességeket, az előadói képességeket, a nyilvánosság előtt való beszédet, a testbeszédről való olvasást, a vizuális kommunikációt, a jelentések és javaslatok írását, írási készségeket.

Kritikus gondolkodás

Függetlenül attól, hogy milyen munkavégzésről van szó a munkaadók olyan jelölteket igényelnek, akik tudják elemezni a helyzetet és tudatos döntéseket tudnak hozni. Függetlenül attól, hogy adatokkal dolgozik, hallgatókat tanít, vagy az otthoni fűtési rendszert javítja meg, meg kell érteni a problémákat, kritikusan kell gondolkozni és megoldásokat kell találnia. A kritikus gondolkozáshoz tartozó puha készségek a kreativitás, rugalmasság és kíváncsiság. További készségek az alkalmazkodóképesség, a kreativitás, kritikus megfigyelés, kritikus gondolkozás, a tanulási vágy, rugalmasság, innováció, logikus gondolkozás, problémamegoldás, kutatás, a változásokkal és bizonytalansággal szembeni tolerancia.

Vezetői képesség

Habár nem minden állás egy vezetői állás, de a legtöbb munkaadó tudni szeretné, hogy rendelkezik-e a képességgel, hogy döntéseket hozzon, és hogy helyzetekkel és emberekkel tud-e bánni. A vezetői készséggel összefüggő készség az, hogy problémákat oldjon és konfliktusokat kezeljen az emberek között, és végrehajtási döntéseket hozzon. Az alábbi készségek tartoznak a vezetői képességhez: konfliktuskezelés, konfliktusmegoldás, megállapodás keresése, döntéshozatal, delegálás, viták megoldása, megkönnyítés, világos visszajelzés adása, emberek lelkesítése, vezetés, menedzsment, nehéz beszélgetések kezelése, virtuális csapatok kezelése, tárgyalás levezetése, mentori tevékenység, motiválás, projekt menedzsment, problémák megoldása, sikeres tanácsadás, felügyelet, tehetségirányítás.

Pozitív magatartás

A pozitív magatartáshoz az alábbi képességek tartoznak: bizalom, kooperáció, energikusság, lelkesedés, barátság, tisztesség, humorosság, türelem, tisztelet, tisztesség. A munkaadók mindig keresnek alkalmazottakat, akik pozitív magatartást visznek a hivatalba. Olyan alkalmazottakat akarnak, akik barátságosak másokhoz, keményen dolgoznak és öröm veszi körül őket. A pozitív gondolkozás nagyon fontos egy gyors ütemű, nagyon stresszes munkakörnyezetben.

Csapatmunka         

A humán menedzser olyan jelöltek után néz, akik jól tudnak másokkal együttműködni. Akár sok csapatmunkát végez vagy akár egyszerűen néhány csoportgyűlésen vesz részt, mindenképpen hatékonyan kell tudnia kommunikálni a körülötte lévő emberekkel. Esetleg azokkal is együtt kell működnie, akiket nem lát mindig négyszemközt. A csapatjátékkal összefüggő képesség közé tartozik a másokkal való tárgyalóképesség, és hogy felismerje és értékelje a diverzitást a csapatban. Egy másik ezzel összefüggő képesség az, hogy elfogadjon másoktól visszajelzéseket. A csapatmunkához tartoznak az alábbi képességek: visszajelzések elfogadása, együttműködés, ügyfélszolgálat, nehéz helyzetekkel való bánás, irodai politikával való bánás, sokoldalúság, érzelmi intelligencia, empátia, interperszonális kapcsolatok, nehéz személyiségekkel való bánás, interkulturális kompetencia, interperszonális készségek, befolyás, hálózat építés, öntudatosság, közösségi készségek, csapatépítés és csapatmunka.

Munkaetika

Munkaadók olyan alkalmazottakat keresnek, akik erős munkaetikával rendelkeznek. Az ilyen személyek időben jönnek a munkahelyre, elvégzik a feladataikat időben és alaposan dolgoznak. Míg önállóan dolgoznak, az erős munkaetikával rendelkező személyek követik az utasításokat. Az erős munkaetikát nehéz tanítani, így az alkalmazottak le lesznek nyűgözve, ha be tudja ezt mutatni a pályázatában. A munkaetikához az alábbi képességek tartoznak: üzleti etika, versenyképesség, függőség, motiváció, határidők betartása, sokoldalúság, szervezőképesség, tervezés, megfelelő üzleti etika, pontosság, megbízhatóság, stratégiai tervezés, nyomás alatt való munkavégzés.
(X)