palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A diákmunka is adózik!

A nyár a diákmunka szezonja, a nagy munkakeresésben nem árt tisztában lenni az érvényes jogszabályokkal. A diákokra ugyanazok a közteherviselési szabályok vonatkoznak, mint más nem diák munkavállalókra. Habár bejelentés, és adózás szempontjából van különbség az iskolaszövetkezeten keresztül megvalósuló és néhány kevésbé ismert diákmunka között. Cikkünkben összegyűjtöttük a diákmunkák legfontosabb jellemzőit és az adózással kapcsolatos tudnivalóit.

Egyre nagyobb az érdeklődés a diákmunka iránt, bizonyos pozíciókban nagy túljelentkezés tapasztalható. A kormány által támogatott diákmunka is elindult július 1-jétől, amely nappali tagozatos diákoknak biztosít lehetőséget.

A diákmunka legfontosabb szabályai

A diákmunkában 16. életévet betöltött nappali tagozatos tanulók vehetnek részt, illetve az iskolaszünet idején a szünidőben – ebbe beletartozik a tavaszi, téli, őszi, és síszünet- már a 15. életévet betöltöttek is részt vehetnek. A munkaviszonyhoz 18. év alatt a szülő írásos hozzájárulása (gyámhatóság engedélye) szükséges.

A munkavállaláshoz adóazonosító jelre is szükség van, amely beszerezhető a NAV ügyfélszolgálatain (20T34-es nyomtatvány), de legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő alkalmazással, amely továbbítható a NAV-hoz okoseszközön és elektronikusan is.

A létrejött munkaviszonyt a munkáltatónak kell a NAV-hoz bejelentenie. A munkaviszony kötelező kellékei a következők:

Írásos munkaszerződés, amely tartalmazza:

  • az alapbért
  • a munkaviszony jellegét, időtartamát
  • a munkakört
  • a munkavégzés helyét

Nem kötelező az írásos munkaszerződés diákok egyszerűsített foglalkoztatása (alkalmi- vagy idénymunka) esetében.

A diákmunka adózása

A diákmunka adóköteles (viszont van néhány kivételt képező foglalkoztatási forma) jövedelem, az SZJA mértéke 15 %, amelyet a munkaadó a bruttó bérből előlegként von le. Munkaviszony és biztosítást eredményező megbízási jogviszony esetében a munkáltató egyéni járulékot is von le, továbbá az adóévi összes jövedelemről és a levont közterhekről 2021.01.31-éig igazolást kell kiállítani, és megküldeni a munkavállaló részére.

A diákok foglalkoztatása során a munkáltatónak tudnia kell, hogy a diákmunkás részére nem rendelhető el rendkívüli munkaidő, a napi munkaidő maximum 8 óra lehet, munkaidőkeret esetében nem haladhatja meg az egy hetet, továbbá nem végezhetnek éjszakai munkát, amely a 22:00-06:00 közötti időre vonatkozik.

A diákmunka bérezésénél érvényes a minimálbér és a garantált bérminimum: napi 8 órás munkavégzésnél havi legalább bruttó 161 000 forint, középfokú végzettséget illetve szakképzettséget igénylő munkakör esetében bruttó havi 210 600 forint bér illeti meg.

Iskolaszövetkezetben történő foglalkoztatás jellemzői és adózása

Az iskolaszövetkezetben történő munkavégzés igen gyakori és népszerű a diákok körében, egyben kedvező adózási szabályok mellett végezhető. A jogviszony nappali tagozaton tanuló diák és az iskolaszövet között létrejövő tagsági megállapodás.

 A szerződés kötelező elemei:

  • rögzíteni kell a feladatkört
  • az egyes feladatokhoz kapcsolódó díj legkisebb összegét
  • a felek közötti kapcsolattartás módját a feladatteljesítéssel nem járó időtartamra

A jövedelemből nem történik járuléklevonás, lényeges, hogy a diák munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra viszont jogosult a diákigazolványra való jogosultság megszűnésének idejéig- annak ellenére, hogy nem minősül biztosítottnak.

Az iskolaszövetkezeti tagként végzett kereset a nem önálló tevékenységből származó jövedelem kategóriájába tartozik, és 15 %-os SZJA-t von le és fizet be a szövetkezet a NAV részére. Az így szerzett jövedelem tehát szerepel a személyi jövedelemadó bevallásban. A munkavállaló a diákigazolvány érvényességéig vállalhat munkát, tehát a tanév végén, még október 31-ig adottak a feltételek a kedvező adózású foglalkoztatáshoz.

Diákmunka egyszerűsített foglalkoztatásban

Mezőgazdaság, turizmus és vendéglátás területén végzett diákmunka

Az idényjellegű foglalkoztatás keretében legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatásra nyújt idén támogatást a kormány, legfeljebb 2 hónap időtartamra.

Járulékfizetési kötelezettséggel nem jár, a munkáltatónak kell napi 500 forint összegű adót fizetni.

Alkalmi munka esetében felmerülő közterhet szintén a munkáltató fizeti meg, az adó összege naponta 1000 forint. Az egyszerűsített munka után szerzett jövedelmet abban az esetben kell a diáknak bevallani, ha a bevétel meghaladja a napi minimálbér, vagy a garantált bérminimum 130 százalékát. Amennyiben alkalmi munkában filmipari statisztaként dolgozik, a kapott kereset után nem kell adót, és járulékot bevallani és fizetni.

Háztartási alkalmazottként végzett diákmunka

Amennyiben a diák háztartási munkát végez (például gyermekfelügyeletet, korrepetálást, kertgondozást, takarítást, stb.) adózással kapcsolatos teendője nem keletkezik, nem fizet sem adót, sem járulékot. Az alkalmazója jelenti be, és fizeti meg a regisztrációs díjat a NAV felé. A diák kérésére a kapott jövedelemről az alkalmazó igazolást állít ki.

A fiatalkorúak foglalkoztatásának szabályairól készült kiadvány, amely a szülők és a diákok számára hasznos munkajogi tudnivalókat tartalmaz, megtalálható a www.ommf.gov.hu oldalon.

(Forrás: Azénpénzem.hu, Kormány.hu)