palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fontos tudnivalók a jogosítványok elektronikus pótlásával kapcsolatban

jogosítványok elektronikus pótlása

Jó hír, hogy tovább bővült az elektronikus szolgáltatások köre, további új ügyek intézhetők otthonról, a Kormányablakok felkeresése nélkül. Az egyszerűsítés érinti a lakcímbejelentést és az elveszett okmányok pótlását, azonban a jogosítványok pótlásával kapcsolatban vannak egyéb feltételek is.

A jogszabály változtatás miatt a www.magyarorszag.hu oldalon keresztül a vezetői engedély is pótolható elektronikusan, viszont fontos tudni, hogy a könnyítés a már korábban bejelentett, és leérvénytelenített jogosítványokra nem vonatkozik.

Az elektronikus ügyintézés feltételei

Az ügyfelek kötelesek az elveszett/eltulajdonították/megsemmisült okmányt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 3 napon belül bejelenteni.

A vezetői engedély elektronikus úton való pótlását kezdeményezheti aki:

 • rendelkezik Ügyfélkapuval, vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatás regisztrációval, vagy eSzemélyi igazolvánnyal
 • saját maga nyújtja be a kérelmet
 • megfelel az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, a megszerzett vezetési jogosultság kategóriájának
 • nem minősül járművezetésre alkalmatlannak
 • Magyarország területén van a szokásos tartózkodási helye

Kizárólag abban az esetben végezhető, ha a következő feltételek mindegyike teljesül:

 • a vezetői engedély elveszett/eltulajdonították/megsemmisült;
 • a pótlandó okmányt magyar hatóság állította ki;
 • a pótlandó okmány még érvényes;
 • a pótlandó okmány a pótlási kérelem benyújtásának napjához képest, még a lejárati idő szempontjából legalább 12 napig érvényes;
 • a pótlandó okmányt 2001. január 1-jét követően igényelték meg.

Az okmány pótlásának elektronikus úton való ügyintézésének menete

 1. Az űrlap kitöltése
 2. Eljárási illeték megfizetése

Az illetéket elveszett megsemmisült okmány esetében a pótlásra irányuló kérelem benyújtás előtt kell elektronikus úton megfizetni, az ára 4000 forint. Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, illetve az 1 évre, vagy annál rövidebb időre szóló vezetői engedélyek pótlásának illetéke 1500 forint. A befizetésről kérésre a Belügyminisztérium elektronikus bizonylatot állít ki (amely a Webes Ügysegéden keresztül letölthető). Az eltulajdonított okmány pótlása illetékmentes.

 1. A kérelem benyújtása

Elveszett, megsemmisült jogosítvány esetében további iratot nem kell benyújtani, viszont lopás esetén meg kell adni a rendőrhatóság nevét, az ügy számát és a bejelentés idejét.

Ezt követően indul meg az eljárás. Amennyiben a tényállás tisztázott, a hatóság a benyújtás napját követő 8 napos határidőn belül kiállítja az új okmányt, továbbá kiszállítja az ügyfél által megadott helyre. Egyéb esetben 25 napos határidőn belül kerül kiállításra. Az új vezetői engedély a kérelem benyújtásakor tett nyilatkozat alapján kerül postai úton kiküldésre, illetve a megadott hivatalban személyes átvételre. Az okmány állapota pedig az Okmánystátusz lekérdezése szolgáltatáson keresztül könnyedén nyomon követhető.

Mely esetekben nem lehetséges a vezetői engedélyt elektronikusan pótolni

Csak akkor van lehetőség az elektronikus pótlásra, ha az okmány fizikailag már nem érhető el. Ugyanakkor az egyszerűsítés a már korábban bejelentett, és leérvénytelenített jogosítványokra sem vonatkozik. Képviselő útján sem igényelhető az okmány pótlása.

Továbbá a névváltozással, vagy az okmány adataiban bekövetkezett változás miatti ügyintézésnél sem kérelmezhető elektronikusan, mivel ezek már az okmány cseréjének esetei, és csak személyes ügyintézés keretében végezhető.

(Forrás:Magyarország.hu)