palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Elérhető a turisztikai szervezetek (TDM-ek) fejlesztése pályázat

szechenyi 2020Elérhető a turisztikai szervezetek, a Turisztikai Desztinációs Menedzsmentek fejlesztését támogató pályázati felhívás.  

Pályázat kódja: GINOP-1.3.4-15

A felhívás célja a fogadóterület versenyképességének javítása a meglévő turisztikai kínálati elemek
szolgáltatási csomaggá alakításával, a desztináció vonzerejének javításával, a jól meghatározott célcsoportok igényeinek megfelelő szolgáltatási választék és színvonal kialakításával. További cél, hogy a turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés erősödjék, a közösen meghatározott célok érdekében tartós partnerség alakuljon ki az érdekeltek (köz- és magánszféra) szereplők között. Ennek érdekében az életképes és fenntartható helyi szervezetek valamint a térségi együttműködések ösztönzése áll a program középpontjában. A térségi TDM szervezetek feladata piacképes kínálat kialakítása és belföldi piacra vitele. A komplex szolgáltatáscsomagok kialakítását segítheti a térségi szervezetek működési területének bővítése, amiben a helyi együttműködésekben még részt nem vevő turisztikai szereplők közreműködésével újonnan megalakuló és regisztrált helyi TDM szervezetek is partnerek lehetnek.
Fontos szempont, hogy a projektek eredményeként a látogatószám és a költés növekedjen, a vendégforgalom szezonális ingadozása csökkenjen, további vállalkozások kerüljenek bevonásra a TDM szervezetbe, valamint új vállalkozási lehetőségek nyíljanak a TDM szervezet projektjének hatására.

A Széchenyi 2020 GINOP-1.3.4-15 kódszámú pályázaton  2 milliárd forint áll rendelkezésre a TDM-ek fejlesztésére.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a támogatási kérelmet benyújtó szervezet
típusától függően eltérő

 • helyi TDM szervezetek esetén minimum 10, maximum 20 millió Ft,
 • kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetek valamint térségi TDM szervezetek esetén
  minimum 30, maximum 65 millió Ft,
 • a támogatási kérelem beadását megelőző egy éven belül regisztrált helyi TDM szervezettel megalakuló vagy bővülő térségi TDM szervezetek esetén minimum 30, maximum 85 millió Ft.

A pályázatra az NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztályának nyilvántartásában szereplő TDM szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet: non-profit szervezetek (GFO kód: Egyéb egyesület 529; Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 572).

Letölthető dokumentumok

Felhivas-76 (1)

Altalanos Utmutato-30 kb)

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 4-től 2018. január 4-ig folyamatosan lehetséges. A támogatási kérelmek elbírálása szakaszosan történik úgy, hogy az értékelések kezdő dátumai az adott napig beérkezett támogatási kérelmek esetén az alábbi időpontok:

 • 2016.02.23.
 • 2016.05.23.
 • 2016.08.23.
 • 2016.11.23.
 • 2017.02.23.
 • 2017.05.23.
 • 2017.08.23.
 • 2018.01.04.

Pályázat és kapcsolódó dokumentumok:  Turisztikai szervezetek (TDM-ek) fejlesztése pályázat