palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

ERANET_HU_09 pályázat-a magyar részvétel támogatása

nkth pályázatokERANET_HU_09 pályázat. Pályázat az ERA-NET projektek közös pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására. Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvénnyel összhangban a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter nevében pályázatot hirdet az NKTH mint programgazda részvételével zajló ERA-NET projektek közös pályázati felhívásaiban való magyar részvétel támogatására.

A támogatás célja: A támogatás célja, hogy az NKTH részvételével zajló ERA-NET projektek közös pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek számára a hazai finanszírozási keretet biztosítsa.

A támogatás forrása és összege:

A támogatás forrása: Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény szerinti 2. címe. A támogatás jogcíme: a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (1) e) pontja.

A 2009-2013 közötti időszakra rendelkezésre álló forrás 800 millió Ft. A támogatásban részesülő pályázatok várható száma alprogramonként változik, az alprogramokról szóló specifikus részben rögzített.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
Az ERA-NET programok magyar résztvevőinek támogatására kiírt hazai pályázat keretében projektjavaslat benyújtására kizárólag az alprogramokban nevesített nemzetközi ERA-NET felhívásokra pályaművet benyújtó nemzetközi konzorciumok magyar tagjai jogosultak. Mivel jelen pályázati kiírás az alprogramokban nevesített ERA-NET-ek nemzetközi pályázati felhívásaihoz kapcsolódik, azt egészíti ki, ezért az ERA-NET pályázati felhívásokra a magyar részvételű nemzetközi konzorciumok által benyújtott angol nyelvű pályázatokat (a nemzetközi konzorcium által a projekt keretében tervezett szakmai munkát bemutató anyagot) nem kell  még egyszer az NKTH-hoz benyújtani, hanem mindössze a Pályázati űrlap és  a Mellékletek benyújtására van szükség.
Az egyes ERA-NET-ekben kiírt nemzetközi pályázati felhívásokra és a hozzájuk kapcsolódó hazai kiegészítő pályázati felhívásra vonatkozó beadási (postára adási) határidők:

  • EURONANOMED: csak 2010 márciusában lesz beadás, a magyar határidőt a pontos nemzetközi határidő megadása után hírdetjük ki.
  • MINT-ERANET II.: a 2009. évi beadás: 2009. november 18.
  • EUROTRANSBIO: 2010. február 8.
  • Complexity-NET: 2009. december 15.

A Pályázati űrlapot és a Mellékleteket tartalmazó pályázati csomagot 2 példányban, zárt csomagolású ajánlott levélben, postai úton a következő címre kérjük benyújtani:

NKTH Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
1117 Budapest,  Neumann J. u. 1/C

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!

A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázat betűjeles azonosítóját:
ERA-NET_HU_09_alprogram neve

A kitöltött pályázati űrlap elektronikusan feldolgozható adattartalmát elektronikus levél mellékleteként el kell küldeni az alap2009@nkth.gov.hu, illetve a  Pályázati útmutató alprogramokról szóló részében, az egyes ERA-NET projektekhez kapcsolódóan megadott e-mail címre az űrlap kitöltési és beküldési útmutatójában foglaltak szerint.

Letölthető dokumentumok: