palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Erénynek erejével-Az Új Akropolisz XVI. Történet- és mesepályázata 2010

uj akropolisz palyazatA számítógépes szuperhősök, robotemberek és űrlények korában vannak a tarsolyodban valódi, hiteles emberi értékeket ábrázoló történetek? Ha még nem vetetted őket papírra, vagy nem kattogtak a billentyűzet gombjai az ujjaid alatt…Ha az asztalfiókodból előkerülhetnek félbehagyott, félkész vagy már majdnem befejezett, de egy ideje ott lapuló írások…

A XVI. Történet- és mesepályázatunkra olyan írásokat várunk, amelyek megragadják az erkölcsi értékek szerepét korunkban – vagy bármely más képzelt vagy valós történelmi korban –, és segítenek a ma emberének az igazság, szépség és jóság keresésében.

Írj meg egy történetet, varázsmesét, mesét, ha a valóságban vagy a képzelet szemével…

 • életre szóló barátságot láttál kibontakozni.
 • ha hősöd meg tud újulni, helyre tudja állítani magában és a világban a harmóniát.
 • ha legyőzni, megoldani láttál egy régen kísértő hibát, nehézséget.
 • ha a tapintat, türelem, megbocsátás, lojalitás, hűség, becsületesség, tisztesség, igazmondás, őszinteség stb. példájára akadtál.
 • ha az erény legyőzte még a halált is.
 • ha igazságos döntést láttál megszületni.
 • ha megihletett bármely kultúra, történelmi idő erkölcsi tana.
 • ha lovagias történetet tudsz szőni az erény harcosairól.
 • ha az oktatás-nevelés területén jó példára, vagy a tanár-tanítvány kapcsolat csodájára bukkansz.
 • ha főszereplőd jó példáján keresztül meg tudod ragadni az élet értelmét, célját.
 • ha a hősöd felfedez magában vagy társaiban egy képességet, erényt, amelyről addig mit sem sejtett, de ezzel mások hasznára válik.
 • ha egy válságos helyzetet a szereplők egymással együttműködve, összhangra jutva képessé válnak megoldani.

A főhős legfőbb ereje éppen abban rejlik, hogy soha nem feledi el, miért indult útnak. Tűzön-vízen keresztül is eléri célját, miközben megtanul győzni, megismeri a természet erőit, és az önmagában rejlő lehetőségeket.

Huszonhárom éves kulturális tevékenységünkhöz híven 2010-ben is az értékközpontú szemléletre szeretnénk felhívni a figyelmet. Ennek szellemében pályázatunkra bel- és külföldről egyaránt várjuk olyan szerzők írásait, akik képzeletük segítségével időtlen értékeket öltöztetnek újkori formába. 2010 első felében programjainkkal és kutatásainkkal – amelyeket a honlapunkon közreadunk – az érdeklődők segítségére is leszünk, hogy minél többen ihletet nyerjenek és tollat ragadjanak.

Pályázati téma: A pályázatunkra kifejezetten amatőr, rendszeresen nem publikáló szerzők tollából várunk eddig még meg nem jelentetett műveket. A szerzők olyan történeteket, varázsmeséket, meséket küldjenek, amelyek az ember örök kérdéseivel foglalkoznak, és szépségük mellett nem csupán elgondolkodtatnak, hanem megoldási lehetőséget is kínálnak a mai embernek, valamint megragadják korunkban az erkölcsi értékek szerepét, értékét.

Értékelési szempontok:

 • A beküldött pályaművek elbírálásakor elsősorban a következőket vesszük figyelembe:
 • Mennyire sikerült megragadni az erkölcsi értékek szerepét, értékét az igazság, szépség és jóság keresésében? (erkölcsi tanulság, hitelesség)
 • A beadott történetben vagy mesében megjelenik-e a tökéletesedésre, tudatos harmóniára törekvő ember képe, példája? (jellemfejlődés)
 • Az inspiratív, frappáns megoldások az írói véna gyakorlottságától függetlenül előnyt jelentenek.
 • Nyelvi kifejezőkészség, igényesség, választékosság, helyesírás
 • A mondanivaló és történetszövés közötti összhang
  • Címadás, névadás, képzeletgazdagság
  • Párbeszédek kidolgozottság
  • Leírások: képszerűség
  • Szerkesztés: gondolati ív, kidolgozottság, tempó
  • Stíluselemek, hangvétel, humor.

Formai követelmények, feltételek:

 • Ebben az évben is legfeljebb 20 000 karakter terjedelmű pályaműveket várunk, és egy szerzőtől legfeljebb 2 történetet tudunk elfogadni. (A megadott terjedelem kb. 7 gépelt oldal, de a változó sorhosszúság miatt a karakterszámot ellenőrzi a zsűri.)
 • A pályaművek megjelentetésére a jogot, valamint a honlapon megjelenő írások moderálásának jogát fenntartjuk.

Beküldési cím: A pályázatokat a http://palyazat.ujakropolisz.hu oldalon lehet beküldeni, ahol nemcsak a legjobb pályaművek, hanem a varázsmesékkel kapcsolatos cikkek, kutatások, program- és könyvajánlók, érdekességek is megtalálhatók lesznek. A regisztráláskor kérjük megadni a pályázó jeligés nevét, e-mail címét, életkorát és értesítési telefonszámát.

Beküldési határidő: 2010. március 15.

Értékelés: Az értékelés első körét március 15. és április 30. között tartjuk, ekkor a beérkezett pályamunkák közül kiválasztjuk a legjobb alkotásokat, amelyeket május 1-jétől, az értékelés második körében, a http://palyazat.ujakropolisz.hu oldalon a nagyközönség is figyelemmel kísérhet. Ekkortól lehetőség nyílik a szavazásra is, és a legtöbb szavazatot kapott pályamunka nyeri el a Történet- és mesepályázat közönségdíját. A szavazatot leadó regisztrálók között a filozófiához, etikához kapcsolódó könyveket sorsolunk ki.

Eredményhirdetés:
Időpont: 2010. május 29. szombat 16 óra.
Helyszín: Az Új Akropolisz Központja, Budapest, VIII. kerület Rigó u. 6-8.
Az első 12 helyezettet az eredményhirdetést megelőző két hétben levélben, telefonon vagy e-mailben értesítjük. A pályázat eredményeiről és a helyezésekről elektronikus újságunk 2010. júniusi számában is beszámolunk.

A pályázat díjazása:

1. díj: 1 db hordozható számítógép (laptop) + 2 db bérlet filozófiai tanfolyamunkra
2. díj: 30 000 Ft + 2 db bérlet filozófiai tanfolyamunkra
3. díj: 20 000 Ft + 2 db bérlet filozófiai tanfolyamunkra
A közönségdíj győztese könyvjutalomban részesül.

Az eredményhirdetés után a helyezettek, valamint a legjobb tizenkét írás szerzői az elmúlt évhez hasonlóan a honlapunkon egyéni értékelést kapnak, és részt vehetnek egy írásaikkal kapcsolatos beszélgetésen.

Forrás: http://palyazat.ujakropolisz.hu/