palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szigligeti összművészeti mentorprogram

16 és 30 év közti, kötettel még nem rendelkező versíró vagy épp továbblépési továbblépési lehetőségeket kereső pályázók számára írták ki az alábbi pályázat lehetőséget szakmai mentorálásra és bemutatkozásra.

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program beharangozójaként tíznapos összművészeti szimpózium valósul meg 2022. szeptember 30. és október 9. között a Szigligeti Alkotóházban. Az első napokban párhuzamosan zajlik az irodalmi és a vizuális művészeti munka, később pedig a művészetköziség jegyében dolgozhatnak együtt a résztvevők. A nyertes pályázók egy legendás irodalmi helyszínen, a Esterházy-kastélyban ismerhetik meg a kortárs művészeti élet szereplőit, együtt dolgozhatnak egy mentorral és más művészeti ágak képviselőivel, továbbá szerteágazó médiareprezentációra is számíthatnak.

A pályázatokat elbíráló és a nyerteseket támogató mentorok:

Áfra János, Deres Kornélia, Gál Ferenc, Géczi János, Győrffy Ákos, Kemény István, Kukorelly Endre, Szlukovényi Katalin, Tóth Krisztina, Visky András

A tíz nyertesnek biztosított lehetőségek:

  • Részvétel az összművészeti szimpóziumon, a Szigligeti Alkotóházban biztosított szállással, napi háromszori étkezéssel
  • Egy mentorral történő együttműködési lehetőség a szimpózium első felében
  • A Ceredi Kortárs Nemzetközi Művésztelep meghívott alkotóival történő együttműködési lehetőség a szimpózium második felében
  • Önálló est a mentor vezetésével az Esterházy-kastélyban
  • A szimpózium idején portrésorozat és versvideó készül a nyertes pályázókról
  • A mentorált verseiből angol fordítások születnek
  • A tíz nyertes pályázó írásaiból később egy bilingvis, magyar-angol nyelvű antológia készül, amely a Kalligram Kiadó és a MANK közös gondozásában jelenik meg, a mentorok rövid felvezető esszét is írnak saját mentoráltjuk verseihez

A program menete:

Az irodalmi mentorprogram keretében szeptember 30. és október 4. között a kiválasztott fiatalok elismert kortárs szerzőkkel dolgozhatnak együtt – az irodalmi táborokban megszokott csoportos munka helyett ezúttal egy az egyben, közvetlenebbül, kitérve minden olyan szakmai kérdésre, amely a mentoráltban megfogalmazódik. A pályázatra leadott és a Szigligeten írt szövegek mentori útmutatás szerinti gondozására, a továbblépési lehetőségek megbeszélésére is lehetőség nyílik. A munka eredményét a mentoráltak egy-egy rövid esten prezentálhatják, ahol a mentor kérdései segítenek áttekinteni az addigi eredményeket.

A szimpózium második felében, október 5. és 9. között a művészetköziség kerül előtérbe, lehetőséget teremtve arra, hogy a szépírók közös gondolkodásba kezdjenek a Ceredi Kortárs Nemzetközi Művésztelep kastélyban dolgozó vizuális művészeivel, megalapozva a szimpózium ideje alatt realizálható vagy akár későbbi projekteket is.

Később a tíz mentorált fiatal néhány Szigligeten írt és/vagy gondozott verse egy közös kötetben is megjelenik, a mentorok rövid felvezetőinek kíséretében. A Kalligram Kiadó és a MANK közös kiadásában napvilágot látó antológiában a versek és a mentorok által írt felvezető írások hozzáértő műfordítók közreműködésével angolul is olvashatóvá válnak.

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be minden olyan önálló kötettel még nem rendelkező, magyar nyelven alkotó fiatal szerző, aki a pályázati határidő lejártakor már elmúlt 16 éves, de a 30-at még nem töltötte be (tehát 1992. augusztus 20. és 2006. augusztus 18. között született).

A pályázati mellékletnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

  • Kb. 8-10 oldalnyi vers
  • Maximum 1-2 oldalas szakmai önéletrajz
  • Publikációs jegyzék

A pályázattal kapcsolatos szakmai elvárások:

Pályázni lehet akár erre az alkalomra készített, akár korábban írt és már publikált saját versekkel, vizuális költeményekkel, prózaversekkel vagy versesregény-részlettel. Egy pályázó legfeljebb 10 oldalnyi szépirodalmi anyagot nyújthat be.

A pályázat formai követelményei:

Az anyagokat egy közös dokumentumba illesztve, lehetőleg Wordben (doc vagy docx fájlformátumban) kell elküldeni, 12-es betűmérettel. A fájl címe egyezzen meg a pályázó (szerzői) nevével.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatokat a fiatalokpalyazata@alkotomuveszet.hu e-mail címre várjuk augusztus 19-én (péntek) 12 óráig.

A pályázat elbírálása:

A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt követő 15 napon belül történik. A beérkezett kéziratok alapján a mentorok döntenek arról, kivel dolgoznak majd együtt.

A nyertes pályázók kötelessége:

A pályázatba foglalt lehetőségek szorosan kapcsolódnak a Szigligeti Alkotóházban rendezett szimpóziumhoz, ezért kérjük, hogy csak azok jelentkezzenek, akik előreláthatólag részt tudnak venni az eseményen! Ha valakinek a kiválasztott pályázók közül erre mégsem lesz lehetősége, az elnyert pályázat érvényét veszítheti, és a mentor másik jelentkezőt választhat ki.

További felvilágosítás a fiatalokpalyazata@alkotomuveszet.hu e-mail címen kérhető.