palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mutasd meg magad! – irodalmi transzfer pályázat hazai szerzők és fordítók részére

„Mutasd magad! irodalmi transzfer pályázat” címmel. Pályázati kiírás, olyan hazai szerzők és fordítók számára, akik meghívást kaptak valamilyen 2023 során megtartandó rangos külföldi rendezvényre, könyvbemutatóra, fesztiválra. A pályázat a szerzők és irodalmi szakemberek nemzetközi irodalmi életben való részvételét és a magyar irodalom határainkon túli népszerűsítését kívánja elősegíteni.

Felhívás célcsoportja
A felhívás keretében olyan magyar szerzők és irodalmi szakemberek jelentkezését várjuk, akik meghívást kaptak valamilyen rangos külföldi rendezvényre, könyvbemutatóra, fesztiválra (a továbbiakban együttesen: Esemény).

A pályázat keretében kizárólag természetes személyek jelentkezését tudjuk befogadni, így egyéni vállalkozók, cégek és egyéb jogi személyek jelentkezését nem áll módunkban figyelembe venni.

Az elvárások bemutatása

A kedvező elbírálásban részesült pályázó vállalja, hogy a pályázott Eseményen népszerűsíti a magyar irodalmat, illetve a PKÜ ezirányú tevékenységét. A pályázó vállalja továbbá, hogy az Esemény után fényképekkel kiegészített szakmai és pénzügyi beszámolót készít, amit 15 naptári napon belül a PKÜ részére benyújt.

A felhívás keretében biztosítható összeg
A PKÜ a kedvezően elbírált projektekre a kiválasztott természetes személy jelentkezőkkel megbízási szerződést köt. A megítélt összeg a megbízási szerződésben rögzített beszámolók elfogadását követően utólag kerül kifizetésre.

A pályázaton elnyerhető összeg az utazással kapcsolatos költségterv függvényében kerül megállapításra. A pályázaton elnyerhető összeg alapvetően az Eseményre való utazás (közlekedési eszközök igénybevétele) és szállás költségeinek finanszírozásával összefüggésben vehető igénybe.

A díjazás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben nevesített adóköteles jövedelem, ezért személyi jövedelemadó (SZJA) fizetési kötelezettség terheli.

A felhívás keretfeltételei

A rendelkezésre álló éves keretösszeg: bruttó 20.000.000 Ft

A jelentkezés beadási határideje folyamatos. Hiánypótlásra a hiánypótlásra felszólító értesítésben megszabott határidőig van lehetőség.

Pályázni az Esemény megtartását megelőzően, legkésőbb 30 naptári napon belül lehet.

A beérkezett pályázatok elbírálására előreláthatóan a hónap utolsó napját követő első munkanapon kerül sor. Az eredményeket a döntést követő tíz napon belül tesszük közzé a plf.hu honlapon.

A PKÜ fenntartja magának a jogot, hogy a fenti időpontokat, azok lejárta előtt, különösen indokolt esetben módosítsa, amelyről külön közleményt jelentet meg.

A jelentkezés formai követelményei, dokumentuma

A jelentkezés benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • Jelentkezési adatlap (1. számú melléklet – aláírt, PDF formátumban);
  • Nyilatkozatok és adatbekérő lap (2. számú melléklet – online kitöltendő nyilatkozatok és adatbekérő);
  • A pályázó életrajza (PDF formátumban);
  • A meghívólevél másolata (PDF formátumban);
  • Az esemény, rendezvény rövid leírása, különös tekintettel a pályázó eseményen betöltött szerepének bemutatására (PDF formátumban);
  • Részletes költségvetési terv (PDF formátumban).

A felhívásra történő jelentkezést kizárólag e-mailben kell megküldeni a fenti dokumentumok csatolásával, az alábbi elektronikus címre: applications@plf.hu (a levél tárgyában a pályázat címét kell feltüntetni).

Felvilágosítás Lévai Bianka pályázati referenstől kérhető az applications@plf.hu e-mailcímen keresztül.

A felhívásra történő jelentkezés értékelése, elbírálása

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követően egy szakaszban történik.

A jelentkezések elbírálását, döntési javaslat összeállítását a PKÜ által felkért szakmai bizottság végzi. A szakmai bizottság javaslata alapján a döntést a PKÜ vezérigazgatója hozza meg.

A kiválasztott jelentkezőkkel a PKÜ megbízási szerződést köt.

Letölthető dokumentumok