palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Erőforrás Alapítvány-United Way Magyarország Pályázat 2011

united way pályázatAz Erőforrás Alapítvány – United Way Magyarország nyílt, országos pályázatot hirdet közhasznú és kiemelten közhasznú szervezetek számára.

A United Way rövid bemutatása, a pályázati program háttere: A United Way 21 éve kezdte meg működését Magyarországon. Az Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország célja a magyar civil társadalom erősítése, a civil és az üzleti szféra együttműködésének fejlesztése, hiánypótló szolgáltatások támogatása hatékony és átlátható adománygyűjtés, valamint forráselosztás révén. Az alapítvány kiemelt célja 2010-től: egészséges és biztonságos környezetet teremteni a gyermekek és fiatalok számára egész Magyarországon.

2011-ben meghirdetett pályázati programunk a következő:

Gyermekbiztonsági prevenciós programok – Olyan közhasznú és kiemelten közhasznú szervezetek számára, amelyek a gyermekek számára prevenciós, megelőző programokat szerveznek azzal a céllal, hogy az otthonokban, gyermekintézményekben bekövetkező véletlen balesetek számát csökkentsék. A pályázati programok minőségi szolgáltatást nyújtanak innovatív módon, kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű területekre.

A program célja:
A United Way Magyarország stratégiai célja egészséges és biztonságos környezetet létrehozni Magyarországon a gyermekek és fiatalok számára. A stratégiai cél elérése érdekében a United Way Magyarország a pályázat során olyan az elkerülhető gyermekbalesetek megelőzésére szolgáló programokat támogat, melynek megtervezett, szükségleten alapuló prevenciós tevékenységet fejtenek ki az egészségvédelem, egészségmegőrzés, oktatás, gyermekvédelem területén. A programok által nyújtott szolgáltatások civil kezdeményezésen alapuló proaktív, helyi szinten nyújtott szolgáltatások. A programok célja a véletlen balesetek megelőzése gyermekkorban az elsődleges prevenció eszközeivel.

A támogatott program tevékenységi köre:

A pályázati program olyan közhasznú és kiemelten közhasznú szervezetekre terjed ki, melyek alaptevékenységébe az alapító okirat szerint beletartozik az egészségmegőrzés, -védelem, prevenció, oktatás, gyermekvédelem, illetve olyan szervezetek, amelyek új típusú, a gyermekbalesetek megelőzésére irányuló szolgáltatást nyújtanak, illetve kívánnak nyújtani.

A tevékenységi kör elsődleges prevenciós tevékenységet kell, hogy lefedjen.

A prevenciós tevékenység a következő területekre terjed ki:

intézményes rendszeren belüli illetve azon kívüli tevékenység az

 • egészségvédelem
 • egészségmegőrzés
 • egészségfejlesztés
 • egészségnevelés
 • gyermek- és ifjúságvédelem
 • oktatás

A pályázat támogatja mindazon tevékenységeket, melyek civil kezdeményezés alapján proaktív szolgáltatást biztosítanak az elkerülhető gyermekbalesetek számának csökkentésére.

A projektek lefedettsége kiterjedhet: helyi, kistérségi, regionális vagy országos szintre.

A támogatási területre a következők vonatkoznak:

A támogatott programok projektidőszaka:

A program minimum 9 hónaptól maximum 12 hónapig terjedő időszak, melynek kezdőidőpontja várhatóan 2011. október hónap.

A célterületen belül prioritást élveznek:

 • Az adott térségben ellátatlan célcsoportoknak szóló programok,
 • Az életminőség érzékelhető javítását célzó szolgáltatások,
 • A preventív, innovatív, kreatív programok és szolgáltatások,
 • Valós szükségletek megoldására irányuló programok,
 • Az ország elmaradott régióiban, kistérségeiben mőködő programok,
 • Mérhető, felmutatható és dokumentálható eredményeiket bemutató programok,
 • Proaktív szolgáltatást nyújtó programok, amelyek adaptálhatók különböző régiókba és társadalmi környezetbe,
 • Azon programok, amelyek jó gyakorlatokat mutatnak be, és fenntarthatóak,
 • A United Way Magyarország programjához kapcsolható programok.ű

Letölthető dokumentumok

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Közhasznú, vagy kiemelten közhasznú besorolásukról végzéssel rendelkező, Magyarországon bejegyzett szervezetek, kizárólag az Alapítvány által kiadott pályázati őrlapon nyújthatják be pályázatukat.

A pályázaton maximum 2.000.000,- Ft támogatási összeg igényelhető.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, a pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

A 2011. évre rendelkezésre álló pályázati keret összesen 2 millió Ft.

A pályázat postára adásának határideje: 2011. június 10.

A pályázati díj: 3000 Ft

A pályázathoz csatolni kell a 3000 Ft átutalásáról szóló csekkszelvény vagy átutalási megbízás másolatát (jogosult neve: Erőforrás Alapítvány, számlaszám: 10201006-50071308).

Az átutalási megbízás vagy csekkszelvény közlemény rovatába kérjük, írják be: „Pályázati díj 2011″.

A pályázati díjról kiállított számlát a befizető nevére állítjuk ki, és postázzuk a pályázat eredményének kihirdetésekor.

Pályázat benyújtására nem jogosultak:

 • magánszemélyek,
 • gazdasági szervezetek,
 • önkormányzatok,
 • kisebbségi önkormányzatok,
 • költségvetési intézmények,
 • állami/önkormányzati oktatási intézmények,
 • iskolai diákönkormányzatok,
 • hallgatói önkormányzatok,
 • iskolaszövetkezetek,
 • közalapítványok,
 • nonprofit kft.,
 • nonprofit gazdasági társaság
 • kamarák és
 • a közhasznú vagy kiemelten közhasznú státuszról végzéssel nem rendelkező szervezetek. (kivétel Ifjúsági terület).

A határidő után postára adott pályázatok, valamint a pályázati díj befizetését nem igazoló pályázatok nem értékelhetőek.

A pályázaton nem támogathatóak:

 • kulturális, környezetvédelmi, sport és gazdasági célú projektek;
 • egyszeri konferenciák vagy rendezvények;
 • magánszemélyek, sem továbbosztott támogatás, sem ösztöndíj formájában;
 • külföldön zajló rendezvények, azokra való utazási költségek vagy külföldi résztvevők költségeit magában foglaló projektek;
 • elméleti kutatások, amennyiben nem képezik egy szélesebb projekt részét;
 • épületek vagy irodák megvásárlása, felújítása;
 • deficit finanszírozása;
 • folyó vagy befejezett projektek visszamenőleges finanszírozása;
 • olyan projektek, melyek költségvetése 50%-nál magasabb működési költséget tartalmaz;
 • egyházakat és vallási szervezeteket, kivéve az általuk létrehozott közhasznú szervezet céljainknak megfelelő programjai;
 • politikai szervezetekhez kötődő projektek.

A pályázatok elbírálásának fő szempontjai

 • A projekt szükségessége, a program célja és a helyi igények összhangja.
 • A program kidolgozottsága, megvalósíthatósága.
 • Innováció.
 • Jó gyakorlatok bemutatása.
 • Fenntarthatóság biztosítása.
 • A szervezet menedzsment feltételei a program hatékony és professzionális lebonyolításában. (Milyen módon tervezi a projekt lebonyolítását és milyen technikai/emberi erőforrás feltételekkel rendelkezik a pályázó?)
 • A pályázó szervezet eddigi tevékenységének sikerei, eredményei és szakmai felkészültsége.
 • A költségvetés és a tervezett tevékenység összhangja, a pályázat megalapozottsága.
 • A projekt várható eredményeinek mérhetősége és hatása a célcsoport életében és a közösségben/régióban.
 • Önkéntesek bevonása a program végrehajtásába.

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetősége van.

A pályázatok elbírálásának menete

A támogatásról elsősorban a fenti kritériumok alapján, az Alapítvány Community Impact – Közösségi Hatás Bizottsága tesz javaslatot a United Way Magyarország Kuratóriumának, a végső döntést a Kuratórium hozza meg.

A támogató nem köteles döntéseit megindokolni.

Ütemterv, az átutalások menete, elszámolás és egyéb tudnivalók

A támogatási program menetrendje a következő:

 1. A pályázatok postára adásának határideje: 2011. június 10.
 2. A United Way Magyarország a pályázatokkal kapcsolatos kuratóriumi döntéstől számított 15 napon belül értesíti a pályázatok benyújtóit az eredményről. (Várhatóan 2010. augusztus hónapban.)
 3. A támogatási szerződések postázása a projekt kezdete előtt történik. A megállapodásban rögzített projektkezdési dátum előtt felmerült költségek nem számolhatók el.
 4. A nyertes pályázó szervezetet a program során egy monitor látogatja meg, hogy meggyőződjön a program megfelelő működéséről.
 5. A projekt befejezése után a támogatott szervezet köteles a projekttel kapcsolatos minden költségről lepecsételt számlamásolatot bemutatni és részletes tartalmi beszámolót benyújtani a támogatás hasznosulásáról az Erőforrás Alapítványnak, legkésőbb egy hónappal a program befejezése után.
 6. A támogatandó projektek időtartama nem lehet kevesebb, mint 9 hónap és a 12 hónapot nem haladhatja meg; nem kezdődhetnek 2011. október hó előtt.
 7. A támogatás maximális összege 2 millió forint.

Kérjük, pályázatát 4 példányban (1 eredeti, 3 fénymásolat) postán, és ne személyesen juttassa el a pályázatot az alábbi címre:

Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország,
1134 Budapest, Váci út 33. ŐV. emelet

A kért dokumentumokat (a szakmai önéletrajz kivételével) csak az eredeti példányhoz kell csatolni.

Kérjük, hogy az eredeti példányt a borítón „E” betűvel jelöljék meg.

Emellett a pályázati anyagot CD formátumban is mellékeljék, vagy e-mailben juttassák el az eva.voros@unitedway.hu e-mail címre.

A postabélyegző dátuma legkésőbb 2011. június 10. lehet. 2011. június 10-e után postára adott, valamint a faxon vagy csak e-mailben eljuttatott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

Pályázati csomag és további információ kérhető:

Erőforrás Alapítvány – United Way Magyarország,
Vörös Éva programigazgató
1134 Budapest, Váci út 33. IV. emelet
Telefon: 06/1-236-9732; Fax: 06/1-236-9751;
E-mail: eva.voros@unitedway.hu

A pályázati csomag letölthető a www.unitedway.hu címen az internetről.