palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ezüst Ácsceruza-díj pályázat

Ezüst Ácsceruza Díj pályázatA Honi Művészetért Alapítvány pályázatot hirdet az „Ezüst Ácsceruza-díj”elnyerésére. A díj olyan szélesebb érdeklődésre számot tartó nyomtatott vagy elektronikus sajtóorgánumokban – nem szakmai lapokban, folyóiratokban – megjelent publicisztikai tevékenységért, akár egyetlen cikkért, műsorért is adható, mely hozzájárul a hazai építészeti értékek és a hazai építőiparral kapcsolatos bármely terület eredményeinek népszerűsítéséhez, s egyben képviseli a minőségi újságírást. 

A díjjal „ezüst ácsceruza” emlékplasztika, az adományozást igazoló oklevél és 200.000 Ft pénzjutalom jár.

Két díj kerül átadásra, egy építészeti és egy építőipari tárgykörben.

A Bíráló Bizottság tagjai:

Aczél Gábor, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke

Bálin Imre DLA, a Budapesti Építész Kamara elnöke,

Gerencsér László, az Építéstudományi Egyesület elnöke,

Kálmán Ernő DLA, a Magyar Építőművészek Szövetsége elnöke,

Dr. Komjáthy Attila építész, a Honi Művészetért Alapítvány alapítója, az alapítvány kuratóriumának alelnöke,

Martinkó József építészetkritikus,

Mélyi József művészettörténész,

Noll Tamás, a Magyar Építész Kamara elnöke

Tolnay Tibor, az ÉVOSZ elnöke.

Fővédnök: Tolnay Tibor

A díjak átadásának helyszíne és időpontja:

1093. Budapest, Lónyay u. 29. Gregersen Palota, Díszterem

2010. december 3. 13 óra

A díj adományozására javaslatot tehetnek:

 • a bizottság tagjai
 • magyarországi főiskolák és egyetemek építészeti és építőípari karának oktatói
 • Új Magyar Építőművészet szerkesztősége
 • Építészfórum szerkesztősége
 • Octogon szerkesztősége
 • Magyar Építéstechnika, Környezetvédelem szaklapok szerkesztősége
 • Közszolgálati Televíziók Kulturális Főszerkesztősége, Duna TV szerkesztősége,
 • Közszolgálati és kereskedelmi rádiók kulturális műsorainak szerkesztői
 • Magyar Újságírók Országos Szövetsége elnöksége
 • Magyar Újságírók Közössége elnöksége
 • Kizárólag építészeti és építőipari profillal rendelkező internetes portálok szerkesztőségei

A javaslattevők mindkét tárgykörben megtehetik javaslatukat, de mindegyik tárgyban csak egy javaslatot adhatnak le.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

 • a javasoltak nevét, elérhetőségeit
 • az elismerés alapjául szolgáló tevékenység részletes leírását, hivatkozott publikáció/k/ felsorolását
 • a díjazásra kiemelt anyagot 4 példányban (nyomtatott formában vagy elektronikus adtahordozón, PC alkalmazásban)
 • a javaslattevő nevét, elérhetőségeit, feltüntetve az ajánlattételre jogosult intézmény, folyóirat vagy szervezet nevét
 • a javaslathoz mellékelhető minden olyan dokumentum, amely az elbírálást segíti, illetve amelyet a javaslattevő lényegesnek tart.

A beküldött anyagokat sem az alapítvány, sem a Bíráló Bizottság nem őrzi és nem küldi vissza.

A javaslatok kizárólag postai úton küldhetők be, cím: Alapítvány a Honi Művészetért, 1093 Budapest, Lónyay u. 29.

A feladás határideje: 

A pályázattal kapcsolatban hívható telefonszám:

Komjáthyné Pál Györgyi
06/30-3971285

E-mail: komjathy.gyorgyi@mertek.hu; honimuves@mail.datanet.hu