palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KEOP pályázat – gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzésére és helyreállítására

Támogatás célja: A konstrukció egyrészt a védett gyűjteményes növénykertekben található, természetvédelmi szempontból kiemelkedő fajok és élőhelyek megőrzését, rekonstrukcióját szolgálja, másrészt a védett történeti kertek, kertépítészeti, kertművészeti és tájökológai értékeinek helyreállíthatását célozza.

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének módja: kétfordulós pályázat

Forrás megnevezése: ERFA

Forrás összege: 3 750 000 000 .- HUF

Beadás kezdete: 2009.03.18.

Beadási határidő: 2010.11.05.

Pályázati kód: KEOP-2009-3.1.3

Első fordulóban a pályázatok elbírálása szakaszosan történik úgy, hogy az értékelések kezdő dátumai az adott napig beérkezett pályázatok esetén az alábbi időpontok (Postai úton benyújtott pályázatok esetén a postai bélyegző dátuma jelenti a pályázat benyújtásának napját!).

 • 2009. május 4.
 • 2009. július 6.
 • 2009. szeptember 7.
 • 2009. november 2.
 • 2010. január 15.
 • 2010. március 1.
 • 2010. május 3.
 • 2010. július 5.
 • 2010. szeptember 6.
 • 2010. november 5.

Pályázati dokumentáció letölthető innen: palyazati_csomag

Kedvezményezettek köre:

 • Központi költségvetési szervek
 • Köztestületi költségvetési szervek
 • Helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési szervei és intézményeik
 • 100%-ban állami tulajdonú Erdőgazdasági Zrt.
 • Alapítványok, Közalapítványok; Egyesületek,
 • Egyház és egyházi intézmények,
 • 100 %-ban állami és/vagy önkormányzati tulajdonú kht-k,
 • 100 %-ban állami és/vagy önkormányzati tulajdonú közhasznú szervezetté minősített non-profit gazdasági társaságok

A konstrukció keretében konzorciumok nem pályázhatnak!

Támogatási feltételek/ A támogatható tevékenységek köre:

Az 1. fordulóban a támogatható tevékenység a Projekt-előkészítés.

2. forduló: Vizes élőhelyek rekonstrukciója, kialakítása. Nem vizes élőhelyek, természetközeli társulások rekonstrukciója. Speciális élőhelyekhez, gyűjteményekhez kapcsolódó beruházások. A park, kert szerkezetét, funkcióját, összképét zavaró építmények elbontása és a degradált felületek revitalizációja. A létesítmények kivitelezés során történő megközelítéséhez, védelméhez szükséges és indokolt beruházások. Talajjavítás, pótlás, talajcsere megfelelő indoklás mellett. A növénykertekben élő védett és/vagy közösségi jelentőségű állatok élőhelyének eszközökkel történő fejlesztése (pl. fészekodúk, madáretetők, peleodúk, búvóhelyek kihelyezése).

Védett növényfajok ex situ megőrzéséi programjához kapcsolódóan:

 • anyatelep létrehozása, felújítása
 • védett növényfajok életképes populációinak élőhely-kialakítása, illetve felújítása
 • speciális nevelőkörülmények biztosítása meglévő épületben, fitotron, nevelőkamra felújítása,
 • elöregedett szerkezeti elemek cseréje.

Történeti kertekre speciálisan jellemző egyéb beruházások:

 • a történeti kert jellegzetes stílusjegyeit megőrző, helyreállító rekonstrukció, növénytelepítés,
 • tórekonstrukció (korábban létező tó újbóli kialakítása is természetközeli módon, a természetvédelmi szempontoknak maximális figyelembe vételével, ha kerttörténeti szempontból indokolt, kerttörténeti dokumentumokkal alátámasztva),
 • Fenti támogatható tevékenységek kombinációja – valamint
 • növényállomány nyilvántartását segítő szoftver fejlesztése kizárólag arborétumok, botanikus kertek esetén (max 5%. Max 5 MFt).

Támogatás mértéke (%): 100

Támogatás minimum összege: 50 000 000.- HUF

Az 1. fordulóban elnyerhető támogatásnak összegszerű alsó határa nincs

Támogatás maximum összege: 200 000 000.- HUF

Forrás: NFÜ