palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nemzeti Kulturális Alapprogram – Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása

Támogatható tevékenységek:

1.      Állagvédelem, preparálás, konzerválás, restaurálás, műtárgyvédelmi szempontból indokolt, egyedi műtárgymásolás; Altéma kódszáma: 2311

2009. december 31-ig megkezdődő, 2010. június 30-ig megvalósuló állagvédelmi feladatokra lehet pályázni.

2.      A műtárgyak védelmét, biztonságos és korszerű tárolását segítő eszközök, anyagok beszerzése; Altéma kódszáma: 2305

2009. december 31-ig megvalósuló fejlesztési programokra lehet pályázni.

3.      Gyűjteménygyarapítás, elsősorban a nemzeti kulturális örökség veszélyeztetett emlékeinek megmentése; Altéma kódszáma: 2309

2009. december 31-ig megvalósuló programokra lehet pályázni.

4.      A múzeumokban őrzött szellemi és tárgyi örökség tudományos és muzeológiai feldolgozása (gyűjteményi és szakkatalógusok, forráskiadványok, az adott múzeum által szervezett tudományos tanácskozás anyagának) nyomtatott és/vagy elektronikus formában történő megjelentetése; Altéma kódszáma: 2312

2009. december 31-ig megjelentetendő művekkel lehet pályázni.

Pályázók köre:

a) Érvényes működési engedéllyel rendelkező hazai muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A működési engedélyek másolatát a pályázathoz csatolni kell.

b) Határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A muzeális intézményi státust a pályázónak hivatalos dokumentummal igazolnia kell.

Támogatási keret:

1. altéma: 55 millió Ft

2. altéma: 17 millió Ft

3. altéma: 18 millió Ft

4. altéma: 10 millió Ft

Beadási határidő: 2009. május 2.

(NKA)