palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NYISSA KI A SZEMÉT! NEM BÁNTJA A SZEMÉT?-Fotópályázat az illegális szemétlerakás ellen

naturama-fotopalyazat_banner
Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület, A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület, a Borsod-Torna-Gömör Egyesület, „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület, a Szigetköz-Mosoni-sík LEADER Egyesület, az Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület, a GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület, DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú Egyesület és a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.  a NATURAMA Szövetség  tagjaként fotópályázatot hirdet az illegális szemétlerakást tiltó táblák témájában.A pályázat célja
a lakosság figyelmének felhívása az illegális szemétlerakóhelyek problémájára. A beérkezett fényképekből kiállítást rendezünk, amely a 2010-es év folyamán a NATURAMA Szövetség 9 tagjának területén vándorkiállításként körbejárva hívja fel a figyelmet erre a mindannyiunkat érintő problémára.

A tiltó táblák szövegezésének stílusa igen sokféle lehet, és a megfogalmazás jellemző a tábla kihelyezőjének (önkormányzat, vállalkozás, magánszemély stb.) a szemétlerakáshoz való viszonyára. Mindenféle stílusú (humoros, udvarias, durva stb.) tábla fotójával lehet pályázni; a megrendezendő kiállítás egyik rejtett, másodlagos célja a szemét elleni harc stílusbeli sokféleségének bemutatása.

A pályázaton részt vehet
kortól  és lakóhelytől függetlenül bárki, aki a NATURAMA Szövetségben részt vevő LEADER Helyi Akciócsoportok területén olyan fotót készít, amely illegális szemétlerakást tiltó táblát ábrázol. A pályázat egyszerre kerül meghirdetésre a NATURAMA Szövetségbe tartozó LEADER csoportok területén. A pályázati kiírás tartalmazza a Szövetségbe tartozó LEADER csoportokat, azok honlapjain pedig tájékozódni lehet arról, hogy mely települések tartoznak az egyes csoportok területéhez.

Pályázni lehet az illetékes LEADER Helyi Akciócsoport Irodájába postán, ill. a fotopalyazat2009@naturama.hu e-mail címre digitális formában beküldött, fekete-fehér vagy színes fényképekkel, amelynek szerzői jogával alanyi jogon a pályázó rendelkezik, és amellyel más pályázaton korábban nem vett részt. A digitális képeket min. 300dpi felbontásban elektronikusan kérjük CD-n az illetékes Leader csoport címére postán vagy e-mailben a fotopalyazat2009@naturama.hu e-mail címre. Kérjük minden egyes beküldött képhez töltsenek ki egy adatlapot, mely tartalmaz  egy rövid leírást arról, hogy hol készült a fotó (Pl. Balatoncsicsó határában, a Berkenyés dűlőben), és ki készítette a felvételt (név, cím, telefonszám, e-mail cím), valamint a kép címét.  Az adatlap postai úton is beküldendő az illetékes Leader csoport címére! A borítékra és az e-mail tárgysorába kérjük írják: „Nyissa ki a szemét! Nem bántja a szemét? Fotópályázat az illegális szemétlerakás ellen”.

Beküldési határidő (postai / e-mail feladás dátuma): 2009. október 30.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás és adatlap

Plakátok a pályázati kiírásról

A pályázatok benyújtásának helye: A pályaműveket elsősorban e-mailen várjuk, ám nagyméretű képeket cd-n is be lehet nyújtani annak a Helyi Akciócsoportnak (Leader csoportnak) az irodájába, amelynek területén a fotó készült. A kitöltött adatlapot minden esetben postai úton is be kell küldeni.

A pályázatok elbírálása: A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, amelyben a NATURAMA Szövetségben résztvevő Helyi Akciócsoportok mindegyike képviselve van.

Nyeremények: A legjobb képet beküldő számára a fődíj 30.000 Ft, a második és harmadik helyezett értékes tárgynyereményekben részesül.

A kiírók fenntartják maguknak a jogot, hogy a beküldött és kiválasztott fotókkal szabadon rendelkezzenek (kiállításokon, nyomdai termékeiken való megjelentetés stb.)

A Naturama Szövetségről
röviden: A NATURAMA Szövetség olyan védett területekkel rendelkező magyarországi LEADER csoportok egyesülése, melyek célul tűzték ki a környezeti, kulturális és emberi értékek megőrzését és továbbfejlesztését. Mindezt a természet közeli vidéki élet bemutatásán, a környezettudatosság terjesztésén, ‘szelíd gazdaságfejlesztésen’, hagyomány és innováció kreatív ötvözésén keresztül szeretné elérni. Célja, hogy a helyi fejlesztés kovászaként segítsen minden jobbító szándékot és erőforrást a fejlődés és az értékmegőrzés szolgálatába állítani. Ennek érdekében a Szövetség tagjai szorosan együttműködnek, kicserélik tapasztalataikat és tudásukat egymással és más európai országok LEADER csoportjaival, összehangolt, közös projektekben és akciókban vesznek részt és védik a vidéki közösségek és a vidékfejlesztés ügyét minden lehetséges területen és fórumon.

Alábbiakban felsoroljuk a Naturama Szövetségbe tartozó LEADER Helyi Akciócsoportokat, és az ő elérhetőségüket, amely egyben a pályázatok benyújtásának helye. Az egyes akciócsoportokhoz tartozó települések listája elérhető az akciócsoportok honlapján. Jelen pályázati felhívás, valamint a fotókísérő adatlap szintén letölthető az egyes akciócsoportok honlapjáról, valamint a www.naturama.hu oldalról.

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
2370 Dabas, Szent István u. 67.
e-mail: info@leaderkontakt.hu
Honlap: www.leadercontact.com

Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület
9181 Kimle, Vízpart u. 6.
e-mail: leaderdani@kimle.hu
Honlap: www.szms.hu

Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

8330 Sümeg, Váralja u. 6.
e-mail: balatoncsicso@balatonleader.hu
Honlap: www.balatonleader.hu

Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület
9444 Fertőszentmiklós Szt. István 19.
e-mail: csilla.keller@alpokalja-ikvamente.hu
Honlap: www.alpokalja-ikvamente.hu

Borsod-Torna-Gömör Egyesület
3780 Edelény, Belvárosi út 1.sz.
e-mail: btge@t-online.hu
Honlap: www.btge.hu

GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület
2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.
e-mail: gerjesztok@gmail.com
Honlap: www.gerjesztok.hu

„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület
8420 Zirc, Petőfi S. utca 4.
e-mail: judit.kasper@ktvzirc.hu
Honlap: www.bakonyert.org

DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés
Helyi Közössége Közhasznú Egyesület
2600 Vác, Dr. Csányi László Krt. 47
e-mail: dipo@dipo.hu
Honlap: www.dipo.hu

Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.
5420 Túrkeve, Széchenyi u. 28
e-mail: nagykunsagert@freemail.hu
Honlap: www.nagykunságért.hu

Forrás: Naturama