palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ötletpályázat gyermek- és ifjúsági honlap megtervezésére

XIII. kerület önkormányzat pályázatA XIII. kerületi gyermek- és ifjúsági honlap arculatának és tartalmának megtervezésére lehet pályázni. Bp. Főv. XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő testületének Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottsága ÖTLETPÁLYÁZATOT HIRDET „Ifjúsági célok, feladatok” támogatás elnyerésére.

A pályázati keret: 500.000 Ft

A pályázat célja:

  • A XIII. kerületben élő, tanuló fiatalok számára naprakész információk nyújtása a hivatal, az önkormányzat és intézményei működéséről. A 6 – 18 éves korosztály szélesebb körű bevonása az önkormányzati döntési folyamatokba, lehetőséget teremtve a véleménynyilvánításra.
  • A helyi nyilvánosság fórumainak bővítése. Budapest XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának honlapján, a www.bp13.hu weboldalon belül „gyermek-, és ifjúsági honlap” menüpont kialakítása. A felnőtt és a XIII. kerületi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat honlapjainak www.gyiok13.hu átjárhatóságával egymás híreit minél több kerületi lakoshoz eljuttatni.
  • A lokálpatriotizmus erősítése. Megjelenésében és tartalmi jegyeiben tükrözze a honlap a három városrész egységét, kötődésünket a XIII. kerülethez.

A pályázaton részt vehetnek:

6-18 éves gyermekek, fiatalok 3-5 fős csoportja

  • XIII. kerületi önkormányzat intézményeihez kapcsolható pályázók,
  • XIII. kerületi Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat,
  • XIII. kerületi önkormányzat iskoláinak diák-önkormányzatai.

Pályázni lehet:

  1. Honlap-dizájn – arculatterv készítése, melynek szín és formavilága illeszkedik az önkormányzat és a GYIÖK honlapjához. Elkészítése történhet bármely rendelkezésre álló rajzoló, vagy (és) képszerkesztő program használatával. Az arculatterv kötelezően tervezendő eleme 1 db külön elkészítendő logó, mely a honlap fejlécében kerül elhelyezésre.
  2. A honlap tartalmának, menüpontjainak, kapcsolódási pontjainak (átjárhatóság) megtervezése, különös tekintettel az önkormányzat és intézményei, valamint a GYIÖK honlapján lévő tartalmakhoz. A tartalomnak tükröznie kell az érintett korosztály (6-18 év) iskolai élettel, diákjogokkal, önkormányzati, diák önkormányzati munkával, a XIII. kerületben élők mindennapjaival kapcsolatos érdeklődési területeit. A tartalmi leírás dokumentum formájában kerüljön kidolgozásra.

A szakmai zsűri saját hatáskörben dönt a nyertes pályázat elemeinek felhasználásáról. Eredményhirdetés levélben, díjak átadása a Győztesek Gáláján. Az elnyert összeg az iskolarádió, iskolaújság, a DÖK tevékenység iskolai, kerületi színvonalának, műszaki hátterének javítására használható fel.

Letölthető dokumentum

Ötletpályázat adatlap

A pályázat a megfelelő adatlaphoz kapcsolva nyújtható be Bp. Főv. XIII. ker. Polgármesteri Hivatal Művelődési, Ifjúsági és Sport Osztályához. (1139 Bp. Béke tér 1. III/356. Tel.: 452-4166, 452-4118)

A pályázat beadásának határideje: 2011. április 29.

A késve érkezett vagy hiányos pályázatokat a Bizottság nem fogadja el.

Forrás: http://www.budapest13.hu/