palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztések támogatására

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium a Tanyafejlesztési Program keretében az alföldi tanyák,  valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében a közcélú villamos-hálózati csatlakozással és sziget üzemű villamosenergia-termelő berendezéssel sem rendelkező tanyák lakás céljára használt épületének ellátására, legfeljebb 3,5 kW névleges teljesítményű villamosenergia-termelésére alkalmas berendezés és belső fogyasztói hálózati berendezések támogatására nyílt pályázatot hirdet.

Pályázat kódja:  TP-2-2014

A pályázat célja
Szociális  alapú  támogatás,  a  közcélú  villamos-hálózati  csatlakozással  és  sziget  üzemű villamosenergia-termelő  berendezéssel  sem rendelkező  tanyák  lakás  céljára  használt épületének  ellátására, legfeljebb 3,5 kW névleges teljesítményű  villamosenergia-termelésére
alkalmas berendezés és belső fogyasztói hálózati berendezések egyéni fejlesztéséhez.
A támogatás forrása
A támogatás forrása a VM fejezeti kezelésű 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program előirányzat kötelezettségvállalással  még  nem terhelt  100  millió  Ft-os  indikatív  keretösszege.  Az esetleges maradvány  az egyes  támogatási célok, illetve projektek  között  –  a Vidékfejlesztési Miniszter (a továbbiakban: Miniszter) döntése alapján – átcsoportosítható
A támogatás igénybevétele
Ennek keretén belül támogatás vehető igénybe a  közcélú villamos hálózati csatlakozással, és sziget  üzemű  villamosenergia-termelő berendezéssel  sem  rendelkező  tanyák  lakás  céljára használt  épületének  ellátására,  legfeljebb  3,5  kW  névleges  teljesítményű villamosenergiatermelésére  alkalmas  berendezés  és  belső  fogyasztói  hálózati  berendezések  egyéni fejlesztésére.
A pályázat benyújtására jogosultak köre
 1. Az  a  tanyán  élő  lakos  jogosult,  aki  a  jelen  pályázati  kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén a)  lakóhelye  szerint a Rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve  életvitelszerűen, tanyán él, (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, amelyet a pályázathoz elektronikusan mellékelni kell),
 2. a  tanya  a  körzeti  földhivatali  nyilvántartás  szerint  a  saját,  a  házastársa,  a  testvére, valamely  egyenes  ági  leszármazottja, egyenes  ági  felmenője,  vagy  a  családi  gazdaság tagjának tulajdonában van  (30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap  –  szemle vagy teljes  másolatával  –  kell  igazolni,  amelyet  a  pályázathoz  elektronikusan  mellékelni kell),
 3. az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett tanyai  lakás céljára használt épület sem közcélú villamos hálózati csatlakozással, sem sziget üzemű villamosenergia-termelő berendezéssel nem rendelkezik (nyilatkozni kell róla, amelyet a pályázathoz mellékelni kell).

 

A támogatás általános feltételei, igénybevételének szabályai
 1. Pályázatot csak a pályázati kiírásban meghatározott  tanyás települések valamelyikén élő pályázó nyújthat be.
 2. Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.
 3. Egy tanyára csak egy pályázat nyújtható be.
 4. A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.
 5. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
 6. A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség.
 7. A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg, mely során előleg igénylésére van lehetőség.
A megítélhető támogatás mértéke
 1. A megítélhető támogatás maximális összege  projektenként  legfeljebb  5 millió  forint. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatároznia.
 2. A támogatás mértéke az összes  elszámolható  költség  –  a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig  a  pályázatban  el  nem  számolható  költségelemek  szerepeltetésétől függően  – legfeljebb 100%-a.
 3. A  pályázatok  elbírálása  során  az  igényeltnél  alacsonyabb  összegű  támogatás  is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól  függően  –  a  pályázónak  lehetősége  van  a  pályázati  tartalmat  az igényelt  és  az odaítélt támogatás különbségének megfelelően csökkenteni.

Letölthető dokumentumok

Tanya_pályázati_felhívás_TP-2
Magyar Közlöny_14_015

 

A pályázat benyújtása, befogadása
A  pályázatok  elektronikus  benyújtására  2014.  február  7.  08  óra  00  perctől  – forráskimerülés  esetének  kivételével  – 2014.  március  10.  23  óra  59  percig  van lehetőség.
A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
1223 Budapest, Park u. 2.
Tel.: 1/362-8120; Fax.: 1/362-8104
dr. Hiller Márta
E-mail: mtpi@nakvi.hu
Link: Pályázat az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése  érdekében  villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását  biztosító egyéni fejlesztések támogatására