palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat határon túli magyar pedagógusok magyarországi továbbképzésére 2009. nyarára

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága a Balassi Intézet közreműködésével a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 11.§-a értelmében 2009. év nyarára magyarországi elismert továbbképzéseken való részvételre biztosít lehetőséget határon túli magyar pedagógusok számára. A jelentkezéseket a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által működtetett szakmai tanácsadó testület, a Határon Túli Magyar Oktatási Tanács megbízásából Romániában a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovákiában a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Horvátországban a Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma közösen, Ukrajnában a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, Szlovéniában a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Szerbiában a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete gyűjti össze.

Általános tudnivalók:

 • Jelentkezhetnek:
  1. azok a határon túli magyar pedagógusok, akiknek a pedagóguskedvezmények igénybevételére vonatkozó jogosultságát az érvényesítő matricával ellátott magyar igazolvány igazolja,
  2. nemzetközi szerződés alapján a szomszédos állam alap-középfokú intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktató pedagógusok, akiknek jogosultságát a külképviselet által kiállított igazolás, valamint a személyazonosításukra alkalmas okmány együttesen igazolja,
  3. a titkárság támogatása alapján a Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó országok azon határon túli magyar pedagógusai, akik kettős állampolgárságuk miatt nem jogosultak a Magyar igazolvány vagy a Magyar hozzátartozói igazolvány és a pedagógus kedvezményekre való jogosultság hatósági igazolására, amennyiben igazolják, hogy pedagógus munkakörben dolgoznak.
 • A magyarországi továbbképzés beiratkozási költségének legfeljebb 10%-a a jelentkezőt terheli, a kötelezettség vállalásáról a pályázó a jelentkezési lapon aláírásával nyilatkozik. A díj előreláthatólag a 2000-3000 forint közötti összeget nem haladja meg.
 • A 30 órás magyarországi továbbképzés egyéb költségei (szállás, étkezés) nem terhelik a jelentkezőt. Amennyiben a résztvevő igényli, úgy a továbbképzés szervezője, a Balassi Intézet megtéríti részére a továbbképzés során felmerült utazási költségét, mely nem lehet több az adott viszonylatra vonatkozó vasúti 2. osztályú teljes árú menetjegy áránál.
 • A pályázatokat kizárólag az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága adatlapján lehet benyújtani; a több képzésre történő jelentkezés külön-külön jelentkezési lapon történik.
 • A jelentkezés benyújtásának határideje 2009. április 30.
  A jelentkezéseket a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumához, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséghez, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséghez, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületéhez, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületéhez kell eljuttatni.
 • Az oktatási és kulturális miniszter által meghatározott, a határon túli magyar pedagógusok továbbképzésére rendelkezésre álló éves keretszám elosztása a beérkezett kérelmek számának ismeretében, a rangsorolás elveinek figyelembe vételével a Határon Túli Magyar Oktatási Tanács javaslata alapján történik 2009 májusában.
 • Az a) b) pont alapján jelentkezésre jogosultak közül az elbírálásnál előnyben részesül az, aki
  1. még nem vett részt magyarországi továbbképzésben, de a hazai továbbképzések és /vagy nyári akadémiák résztvevője volt,
  2. aki régebben vett részt magyarországi pedagógus továbbképzésben és szülőföldjén is látogatott továbbképzéseket.
 • A részvételből való kizárás általános feltételei:
  • a határidőn túl benyújtott, valamint a hiányosan kitöltött jelentkezések érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek,
  • nem támogatja az Oktatási Tanács és a továbbképzés szervezője annak a pedagógusnak a jelentkezését, aki a 2008. évi magyarországi továbbképzésen várható távolmaradásáról semmilyen tájékoztatást nem küldött a szervező intézetnek, illetve a képző intézménynek, s ezzel a várólistán szereplő pedagógusokat megfosztotta a részvétel lehetőségétől.
 • Az elbírálásról a továbbképzések szervezője, a Balassi Intézet a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete közreműködésével 2009. május 31-ig értesíti a jelentkezőket.
 • A továbbképzés elvégzéséről a képző intézet igazoló iratot ad ki, amennyiben a résztvevő eleget tesz az alábbi követelményeknek: részvétel az előadások legalább 90%-án, a képzés végén egy rövid dolgozat megírása a továbbképzésen elhangzottaknak a saját tanítási gyakorlatban történő felhasználásáról, hasznosításáról.

A jelentkezések benyújthatók az alábbi címeken:

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
530241 Csíkszereda, Toplitei 20. 594501 Komárno, P. O. Box 49.
Tel: 402-66-371-377 Tel/Fax:421-357-713-572
Fax: 402-66-312-852 E-mail: szmpsz@szmpsz.sk
E-mail: rmpsz@rmpsz.ro
Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége
31000 Eszék, Drinska, 12/A 31000 Beli Manastir, A Cesarca 16.
T/F: +385-31-275-480 T/F: + 385-31-705-324
E-mail: pedagogus-forum@os.t-com.hr E-mail: t-korina@net.hr
Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
90200 Beregszász, Olga Kobiljanszka 179220 Lendva, Fő u. 124.
Tel/Fax:380-3141-432-59 Tel/fax: + 386-2575-1449
E-mail: kmpsz@azm.uz.ua E-mail: pmnss@siol.net
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
21 000 Újvidék, Cirpanov 54. 24000 Szabadka, Djura Djakovica 23.
Tel: + 381-21-548-259 T/Fax: +381-24-557-596
Fax: + 381-21-400-268 E-mail: empe@tippnet.rs
E-mail: vmpe@panline.net

Elismert képzések listája 2009 nyarára

Ssz.

Képzés

Képző intézmény

Helyszín

Időpont

Keretszám (fő)

1. Az eredményes tanítás módszerei Qualitas T&G Kft Szeged,

2009. július 5-11.

30

2. Az agresszió kezelése a pedagógiai gyakorlatban MIOK Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Nagykovácsi,

2009. július 5-10.

30

3. A pedagógiai értékelés innovatív módszerei, a pedagógusok értékelési, mérési kultúrájának megújítása különös tekintettel a kompetencialapú oktatásra. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Szolnok-Tiszaliget,

2009. július 6-10.

30

4. Tanulásfejlesztés (IPOO tanulási modell) Kockakör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület Debrecen,

2009. augusztus 3-9.

30

5. Hatékony tanulói megismerési technikák Médiabó Tanácsadó Kft. /ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Budapest,

2009. július 6-12.

30

6. A pedagóguspálya lelki terheinek oldása- burn-out tréning pedagógusoknak Mérei Ferenc Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadó és Pedagógiai Intézet Budapest,

2009. július 6-10.

30

7. Beilleszkedési problémák és magatartási zavarok óvodás és kisiskolás korban Győr-Moson Megyei Pedagógiai Intézet Győr,

2009. július 6-11.

30