palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújítására

A 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet alapján a helyi önkormányzat támogatást igényelhet a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő (meglévő) sportlétesítmény felújítására.

Az önkormányzat a pályázatában több sportlétesítmény felújítására is igényelhet támogatást, ebben az esetben a pályázatában rangsorolnia kell a tervezett felújításokat.A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, maximális összege sportlétesítmény-felújításonként 10 millió forint.

Az önkormányzat pályázatát 2009. április 24-ig az Önkormányzati Minisztérium által készített – a rendelet 1. számú mellékletét képező – pályázati adatlapon nyújthatja be a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága illetékes megyei szervezeti egységeihez.
(BM)