palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztésére a Közép-Magyarország Régióban

Pályázati felhívás új generációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzése érdekében, NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a Közép-Magyarország Régióban. A felhívás az infokommunikációs területen működő kis-, közepes és nagyvállalkozásokat célozza, legalább 30 Mbps sávszélességet biztosító hálózati infrastruktúra kiépítésének megvalósítása érdekében.


A pályázat kódja: NFM-KMR-2016-01

A konstrukció célja a közép-magyarországi régióban az újgenerációs szélessávú (NGA) hozzáférési hálózattal le nem fedett igényhelyek lefedése annak érdekében, hogy a hazai újgenerációs hálózatok, azok kapacitásai a régió településein alkalmasak legyenek a növekvő használati intenzitás és sávszélesség-igény kielégítésére, ezáltal tegyék lehetővé a digitális szolgáltatások terjedését az állampolgárok és a vállalkozások körében.

A támogatás tervezett keretösszege: 5,7 milliárd Ft.

A támogatás formája: vissza nem térítendő állami támogatás.

A támogatás mértéke, összege, intenzitása

  1. A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egy pályázati egység vonatkozóan 20 millió Ft- 1500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
  2. A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az adott pályázati egység vonatkozásában az összes elszámolható költség 2. sz. Tervezési segédtábla mellékletben feltüntetett %-a.

A támogatás folyósítása előfinanszírozás formában történik a támogatás teljes összegének megfelelő egyszeri előleg lehívásával, amely a Támogatási Szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül banki átutalással kerül folyósításra a pályázó fizetési számlájára, utólagos elszámolási kötelezettség terhet mellett.

Pályázat benyújtására jogosultak köre: infokommunikációs ágazatban működő (TEÁOR 60-63. alá besorolt főtevékenységű), kettős könyvvitelt vezető mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások. 

A projekt területi korlátozása: Kizárólag a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek támogathatók. 

Letölthető dokumentumok

  • Pályázati Felhívás_KMR_SZÉLESSÁV
  • Kitöltő program
  • Segédletek

A pályázatok benyújtási határideje:2017. április 7

A Pályázók a pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást, információt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szipkmrinfo@nfm.gov.hu ügyfélszolgálati email címén kérhetnek