palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázati felhívás kortárs múzeumi kutatások megvalósítására-Mozgás, közlekedés, térhasználat és városi kultúra témakörökben 2009

A Néprajzi Múzeum által életre hívott MaDok-program 2009 őszén országos városi kampány  szervezését tervezi EtnoMobil. Mozgásban a kortárs kultúra címmel. A kampány lényege a hétköznapi közlekedés, utazás és térhasználat szokásainak, helyzeteinek, rutinjainak, eszközeinek és tárgykultúrájának múzeumi eszközökkel (fotódokumentáció, adat- és tárgygyűjtés) való rögzítése. A nyár és az ősz folyamán lehetőség van a MaDok-programban együttműködő muzeális intézmények gyűjteményeinek a témához kapcsolódó kortárs gyűjteménygyarapítási terveinek megvalósítására az alábbi résztémákban: LEJÁRT PÁLYÁZAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • városi tömegközlekedés – tárgyak és szokások
  • a közlekedés hétköznapi rutinjai – a látható és a láthatatlan
  • a városi közlekedés specialistái – a közlekedés mint szakma
  • térhasználat és helykihasználás
  • közlekedés: ember és gép
  • gyalogos, kerékpáros, babakocsis és kerekesszékes rutinok és stratégiák.

A kutatási terveket benyújtó intézmények kutatásaikkal és a frissen gyarapított tárgy- és dokumentumanyagaikkal részt vehetnek a Néprajz Múzeum 2009. október 26-30. közötti időszakban szervezett EtnoMobil kampányában is (a kampányról bővebb információt ad: Frazon Zsófia frazon@neprajz.hu címen).
A tervek megvalósítása az aktív kutatáson alapuló kortárs tárgy- és dokumentumgyarapodást szolgálja, de a megvalósítás során lehetőség van a kutatások járulékos költségeinek (útiköltség, terepdokumentációhoz szükséges nyersanyag) finanszírozására is, a teljes összeg maximum 10%-os részösszegéig.

A teljes kutatási keret bruttó 3 millió forint.
A kutatások megvalósítása utófinanszírozású.
Kutatási programot olyan muzeális intézmények nyújthatnak be, amelyek már csatlakoztak a MaDok-hálózathoz, vagy a beadás határidejéig ezt megteszik.
(A programról és a csatlakozás körülményeiről információ a www.neprajz.hu oldal MaDok menüpontjában található.)

A beadáshoz szükséges dokumentumok:

  • igénybejelentő adatlap,
  • a kutatás és a téma tartalmi összefoglalója (max.:10 ezer leütés),
  • tételes gyűjteménygyarapítási terv (tárgy- és/vagy dokumentumlista) a költségek megjelölésével (lehetőség szerint a tárgyakról és dokumentumokról készített fotókkal),
  • a tervezett költségvetés a kutatáson belüli költségek megoszlásával (tárgyvásárlás, fotódokumentáció, a kutatás járulékos költségei),

A dokumentumokat 1 nyomtatott és 1 elektronikus (CD) példányban kell beadni.
Az igényeket a MaDok-hálózat címére postán kell beküldeni (MaDok-központ, Néprajzi Múzeum, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.).
A beadással kapcsolatos további információ: a frazon@neprajz.hu e-mail címen, a (36) 1 473 2415 telefonszámon.

A kutatási tervek postára adási határideje: 2009. július 20.

A beérkezett tervekről az OKM Közgyűjteményi Főosztály munkatársaiból, valamint független kutatóból/múzeumi szakemberből álló szakmai zsűri dönt a benyújtási határidőt követő 10 napon belül. A kutatási terveket benyújtó intézmények 2009. július 30. után írásban kapnak értesítést az eredményről. A nyertes kutatási programokat lebonyolító intézményekkel a Néprajzi Múzeum köt szerződést.

Pénzügyi és szakmai elszámolási határidő: 2009. november 31.

Forrás: Néprajzi Múzeum